PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 2 | 232--241
Tytuł artykułu

Handel zagraniczny Polski produktami mięsnymi w latach 1996-2014 - ocena tendencji na podstawie wybranych wskaźników

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Foreign Trade of Meat Products from 1996-2014 - Assessment of Trends on the Basis of Selected Indicators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena zmian wielkości i struktury handlu zagranicznego produktami mięsnymi i ich wpływu na krajowe rynki poszczególnych rodzajów żywca w okresie poprzedzającym i po integracji z UE. Analizowano lata 1996 - 2014 - 9 lat poprzedzających integrację i 10 lat po formalnym wejściu Polski w struktury UE. Wejście Polski w struktury UE spowodowało znacznie głębsze zmiany niż się spodziewano. Dotyczą one skali i struktury handlu międzynarodowego ale przede wszystkim struktury i kierunków zmian w produkcji krajowej. Korzystną pozycję na rynku krajowym a także szerzej na rynku unijnym wypracowali producenci i przetwórcy drobiu. Rynek wołowiny jest w największym stopniu zorientowany proeksportowo i niestety koniunktura na nim jest uzależniona od warunków eksportu. Największy problem zarysował się na rynku wieprzowiny. Od ok. 2008 r. ukształtowała się na tym rynku względnie stabilna sytuacja, związana z niezbyt korzystną koniunkturą dla polskich producentów żywca. Z eksportera netto wieprzowiny Polska stała się jej dużym importerem. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to assess changes in the size and structure of foreign trade of meat products and their impact on the domestic markets of the various types of livestock in the period before and after the integration with the EU. Analyzed were the years 1996-2014 - 9 years before the integration and 10 years after Poland formally entered the EU structures. Polish entry into the structures of the EU resulted in much deeper changes than expected. They concern the scale and structure of international trade but above all the structure and direction of changes in domestic production. Producers and processors of poultry worked out an advantageous position in the domestic market as well as more broadly in the EU. The market for beef is the most export-oriented and unfortunately its situation depends on the conditions of export. The biggest problem appeared in the pork market. From approx. 2008, this market was relatively stable in association with a relatively unfavorable economic situation for Polish livestock producers. From a net exporter of pork, Poland became a big importer. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
232--241
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A. (2011). Polityka rolna w warunkach globalizacji: doświadczenia GATT/WTO). Warszawa, PWE, 9-20.
 • Czyżewski, B. (2009). Kategoria renty gruntowej w ekonomii nurtu głównego i jej współczesne zastosowania. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(11), 1-11.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe. (1996-2015).
 • Kowalczyk, S. (2010). Agrobiznes w warunkach kryzysu globalnego. W: A. Grzelak, A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 150, 29-45.
 • Kowalska A. (2014). Udział Polski w handlu międzynarodowym mlekiem i jego przetworami w latach 2003-2014. Ekonomia XXI Wieku, nr 3, 35-48.
 • Kowalski, A., Figiel, S., Halamska, M. (2011). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnożywnościowego Polish Journal of Agronomy, nr 7, 29-42.
 • Marks-Bielska, R., Lizińska, W., Serocka, I. (2015). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008-2013 Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 38, 757-767.
 • Piwowar, A. (2013). Nawozy mineralne w polskim handlu zagranicznym. Przemysł Chemiczny, t. 92, nr 10, 1887-1890.
 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (1998-2014) GUS, Warszawa.
 • Rynek drobiu i jaj. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe. (1996-2015).
 • Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe (1996-2015).
 • Sarris, A.H. (1987). Greek accession and EC commercial policy toward the South.W: European Trade Policies and Developing Countries. Ed. by Kol, J. Mennes L. B. M.. Routledge, London & New York, 326-350.
 • Szczepaniak, I. (2011). Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12). Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (XXVI), nr 2, 125-137.
 • Szczepaniak, I. (2012). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności.). Warszawa: IERiGŻ - PIB, 15-16.
 • Szymańska, J.(2015). Udział Polski w handlu międzynarodowym żywnością. W: Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi (red.) S. Urban, A. Olszańska. Wyd. UE we Wrocławiu, 211-226.
 • Tarnowska, A. (2015). Miejsce Polski na światowym rynku mleka i jego przetworów, Roczniki Naukowe SERiA, t. XVII, z. 3, 392-397.
 • www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/raportit-ja-tietopaketit/ Documents/2002-2004/ Purju_142004.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.