PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 12 | 16--25
Tytuł artykułu

Z problematyki zatrudnienia administratora bezpieczeństwa informacji

Autorzy
Warianty tytułu
On the Issue of Employment of the Information Security Administrator
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administrator danych osobowych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji. W obowiązującym stanie prawnym powołanie administratora bezpieczeństwa informacji jest zatem wyłącznie uprawnieniem a nie obowiązkiem administratora danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych nie określa formy prawnej zatrudnienia administratora bezpieczeństwa informacji. W konsekwencji, zdaniem autora, należy przyjąć, że może on być zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako pracownik w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych określają szczegółowe zadania administratora bezpieczeństwa informacji, a także wyznaczają szczególną pozycję organizacyjną w strukturze podmiotu, w którym przetwarzane są dane osobowe. Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych osobowych. Wykonując swoje przewidziane prawem zadania administrator bezpieczeństwa informacji zachowuje szeroką autonomię i samodzielność w zakładzie pracy, a pracodawca jest zobowiązany zapewnić mu niezależność w związku z wykonywaniem jego zadań. (abstrakt oryginalny)
EN
In accordance with the provisions of Article 36a (4) of the Polish Law of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data, the personal data administrator may appoint the information security administrator. Under current legal state, the appointment of information security administrator is therefore only an entitlement and not a responsibility of personal data administrator. The Law on the Protection of Personal Data does not specify the legal form for the employment of information security administrator. It must therefore be assumed that he may be employed, for example, under a contract of employment as a worker within the meaning of the provisions of the Labour Code. The provisions of the Law on the Protection of Personal Data specify specific tasks of the information security administrator and designate a special position in the organizational structure of the entity in which personal data are processed. The information security administrator reports directly to the head of the organizational unit or to a natural person that is the administrator of personal data. The information security administrator, in the exercise of his tasks of law retains a wide autonomy and independence in the workplace and the employer is obliged to provide him with independence in connection with the performance of his tasks. The consequence of this is reducing the possibility of managing the work of the information security administrator by using the commands of the employer. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Barta, J. Fajgielski, P. Markiewicz, R. (2015). Komentarz do art. 36(a) ustawy o ochronie danych osobowych, stan prawny 2015.07.01, http://lex.online.wolterskluwer.pl (20.04.2016).
 • Borek-Buchajczuk, R. (2011). Powołanie niewłaściwe. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).
 • Borowicz, J. (2013). Pracowniczy obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach (art. 100 § 2 pkt 5 k.p.). Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9).
 • Drozd, A. (2004). Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy. Warszawa.
 • Dubowik, A. (2004). Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy a reforma prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).
 • Duraj, T. (2011). Wybrane problemy pracowniczego podporządkowania jako konstytutywnej cechy stosunku pracy. W: L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa.
 • Jaśkowski, K. Maniewska, E. (2007). Kodeks pracy. Komentarz. Тот I. Warszawa.
 • Mitrus, L. (2011). Podporządkowania pracownicze jako zmieniająca się cecha stosunku pracy. W: L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa.
 • Niedbała, Z. Lach. D.E. Piotrowski, M. Samol, S. Skąpski, M. Ślebzak, K. (2009). Prawo pracy. Warszawa.
 • Świątkowski, A.M. (2006). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 • Wojtczak, K. (1999). Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego. Poznań.
 • Wygoda, K. (2015). Powoływanie administratora bezpieczeństwa informacji jako zasada bezpiecznego przetwarzania danych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Przegląd Prawa i Administracji, (C/2). Wrocław.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.