PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 13--30
Tytuł artykułu

The Role of Small Farms in Romania and Their Future in the Face of Challenges of the CAP Post 2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rola małych gospodarstw rolnych w Rumunii i ich przyszłość wobec wyzwań WPR po roku 2013
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Drobne gospodarstwa rolne mają znaczący udział w rolnictwie Rumunii, co jest wynikiem zwrotu gruntów ich poprzednim właścicielom na początku lat 90. XX wieku. Mimo że w ostatnim dziesięcioleciu całkowita liczba gospodarstw w Rumunii zmniejszyła się o niemal pół miliona - z 4,48 mln według spisu powszechnego ludności z 2002 r. do 3,85 mln według spisu z 2010 r. - to nadal należy do najwyższych w krajach Unii Europejskiej, co wskazuje na społeczny, samozaopatrzeniowy charakter znacznej części gospodarstw rolnych. W latach 2007-2010 spośród 4 mln gospodarstw średnio tylko 1 mln mógł ubiegać się o dopłaty bezpośrednie (te o powierzchni przekraczającej 1 ha). Spośród wymienionych, 90% stanowiły gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 ha, posiadające ok. 1/3 terenów, którym przyznano dopłaty bezpośrednie. W artykule podjęto próbę oceny sytuacji sektora drobnych gospodarstw rolnych, przekształcanych po wdrożeniu Działania 141 odnoszącego się do wspierania gospodarstw niskotowarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz krajowego Programu Rent i Emerytur. Jednocześnie wykonano serię obliczeń w różnych wariantach, począwszy od wniosku Komisji w sprawie wsparcia dla małych gospodarstw rolnych w formie zryczałtowanej dopłaty od 500 do 1000 EUR w okresie po 2013 r., tak aby ustalić, czy tego typu działania będą atrakcyjne finansowo dla małych gospodarstw rolnych w Rumunii. Głównym wnioskiem z badań jest to, że proces konsolidacji małych gospodarstw rolnych i ich włączania w struktury gospodarki rynkowej będzie przebiegać raczej powoli ze względu na bardzo dużą liczbę gospodarstw i ich rolę jako parasola ochronnego dla szczególnie ubogiej ludności wiejskiej, której przetrwanie zależy od eksploatacji małej działki w ramach prawa własności. (abstrakt oryginalny)
EN
Small-sized farms have a significant share in Romania's agriculture, as a result of the specificity of land restitution to former owners in the early 1990s. Although the total number of agricultural holdings in Romania was down by almost half a million in the last decade, from 4.48 million according to the 2002 census to 3.85 million according to the 2010 census, it remains one of the highest in the EU countries and reveals the social, subsistence character of a large part of agricultural holdings. As an average of the years 2007-2010, out of the 4 million holdings, only about one million were eligible for direct payments (those larger than one hectare). Out of these, more than 90% were holdings with less than 10 ha, owning about one-third of the areas for which direct payments were received. The paper attempts to evaluate the situation of small farm sector restructuring after applying Measure 141 referring to the support to semi-subsistence farms from NRDP 2007-2013 and the Life Annuity national scheme. At the same time, starting from the Commission's proposal for the post-2013 period on the support to small farms under the form of a lump sum payment ranging from 500 to 1000 EUR, a series of calculation variants are made in order to see whether this measure would be financially attractive for small-sized farms in Romania. The main conclusion of the study could be that the process of small farm consolidation and their integration into the market economy structures would be quite slow, due to the extremely large number of small farms and to their safety net role for the extremely poor rural population, whose survival depends on the operation of the small plots of land under their ownership. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--30
Opis fizyczny
Twórcy
  • Romanian Academy, Bucharest, Romania
autor
  • Romanian Academy, Bucharest, Romania
Bibliografia
  • Alexandri C. (2002), Securitate si echilibru alimentar in Romania. Bucureęti, Ed. GEEA.
  • EC (2010), The Commission Communication "The Common Agricultural Policy towards 2020". Brussels, DGAgri.
  • EC (2011a), Regulation establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the Common Agricultural Policy. Brussels, DGAgri.
  • EC (2011b), Regulation on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). Brussels, DGAgri.
  • Ghib M.-L., Ciolos-Villemin V. (2009), Quelle politique agricole pour les exploitations de subsi-stance et semi-subsistance en Roumanie? 3emes journées de recherche en science sociales. Montpellier, INRA, SFER,CIRAD.
  • Ghib M.-L., Luca L. (2011), Cum putem resuscita Renta viagera - ca o mäsurä compatibila cu Politica Agricola Comuna. Bucureęti, CRPE.
  • Giurca D., Alexandri C., Rusu M. (2011), The reform of the Common Agricultural Policy in the context of the post-2013 budgetary perspective. Strategy and Policy Studies. Bucureęti, IER.
  • Luca L. (2011), Subvenfie multianuala, decuplata de suprafata: o propunere romäneascä pentru viitorul fermelor mici din Europa. Bucureęti, CRPE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.