PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 4, t. 324 | 51--65
Tytuł artykułu

Przestrzenna konwergencja indeksu starości w Polsce

Warianty tytułu
Spatial Convergence of the Index of the Old Age in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ocenie stopnia starości demograficznej wykorzystuje się wiele miar. Pytanie, na ile prowadzone analizy prowadzą do podobnych wniosków. Analiza dotyczy indeksu starości, ale liczonego przy różnych granicach wieku starszego, dla lat 1991-2011 według województw. Zbadano, czy grupy województw charakteryzujące się podobnym poziomem wartości tych miar tworzą zwarte przestrzennie obszary; czy część Polski zachodniej charakteryzuje się mniejszym stopniem zaawansowania tego procesu aniżeli jej część wschodnia, czy przestrzenny obraz starości ulegał zmianie w czasie, czy występuje przestrzenna konwergencja tego procesu, czy różny sposób liczenia indeksu starości prowadzi do podobnych wniosków. (abstrakt oryginalny)
EN
In the assessment of the degree of the old age a lot of measures are being exploited. Question, to what extent conducted analyses cause similar conclusions. Analysis is regarding the index of the old age, but counted at different age limits older, for 1991-2011 years according to provinces. They examined, whether measures being characterized by a similar level of these values form groups of provinces clenched spatially areas; whether the part of western Poland is characterized by a lower degree of the progress of this process than for her the eastern part, or the spatial image of the old age underwent the change over time, or a spatial convergence of this process, or a different way of counting the student record book are appearing is leading old ages to similar conclusions. (original abstract)
Rocznik
Strony
51--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Abramowska-Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 1(159), 3-33.
 • Clarke J.I. (1965), Population geography, Pergamon Press, Oxford.
 • Chojnicki Z. (1996), Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Czyż T. (2002), Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2-3, s. 24-28.
 • Cieślak M. (2004), Pomiar procesu starzenia się ludności, Studia Demograficzne, nr 2/146, s. 3-16.
 • d'Albis H., Collard F. (2013), Age groups and the measure of population aging, "Demographic Research", nr 29, s. 617-640.
 • Długosz Z. (1997), Stan i dynamika starzenia się ludności Polski, "Czasopismo Geograficzne", 68(2), s. 227-232.
 • Długosz Z. (1998), Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", nr 3, s. 15-25.
 • Frątczak E. (2002), Proces starzenia się ludności Polski, "Studia Demograficzne", nr 2 (142), s. 3-28.
 • Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Kot S.M., Kurkiewicz J. (2004), The new measures of the population ageing, "Studia Demograficzne", nr 2/146, s. 17-29.
 • Kondrat W. (1972), Zmiany w strukturze ludności według płci i wieku w latach 1950, 1960, 1970, "Studia i Prace Statystyczne", nr 40, s. 24-34.
 • Kosiński L. (1967), Geografia ludności, PWN, Warszawa.
 • Kowaleski J. (2011), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny Etapy Następstwa, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kowaleski J.T. (red.) (2006), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.) (2004), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.) (2006), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, "Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Prace Monograficzne" nr 497.
 • Kurek S. (2001), Wybrane metody i kierunki badania starzenia się ludności w świetle literatury problemu, "Studia Demograficzne", nr 1 (139), s. 97-113.
 • Kurek S. (2004), The spatial distribution of population ageing in Poland in the years 1988-2001, "Bulletin of Geography", no 2, 65-76.
 • ONZ (2005), World Population Prospects: The 2004 Revision, UN Department of Economic and Social Affairs Population Division, New York.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Podogrodzka M. (2014), Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w 1991-2010, [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.) Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, "Studia Ekonomiczne UE w Katowicach" nr 167, s. 62-76.
 • Potrykowska A. (2003), Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i migracji osób w starszym wieku w Polsce, "Przegląd Geograficzny", nr 1, s. 41-59.
 • Rosset E. (1959), Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.
 • Rosset E. (1967), Ludzie starzy. Studium demograficzne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rossa A. (red) (2012), Wprowadzenie do gerontometrii, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Rowland D.T. (1996), Population momentum as a measure of aging, "European Journal of Population", nr 12, s. 41-61.
 • Sanderson W., Scherbov S. (2005), Average remaining lifetimes can increase as human populations age, "Nature", nr 435, s. 811-813.
 • Sanderson W., Scherbov S. (2007), A new perspective on population ageing, "Demographic Research", nr 16(2), s. 27-58.
 • Wieniecki I.G. (1981), Starzenie się ludności i metody statystyczne jego pomiaru, [w:] Metody statystyczne w demografii, PWN, Warszawa, s. 76-90.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database [Dostęp 12.03.2014]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.