PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 4, t. 324 | 121--138
Tytuł artykułu

Innowacyjność a zmiany na rynku pracy w Polsce

Warianty tytułu
Innovativeness and Changes in the Labour Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność stanowi współcześnie jeden z najistotniejszych czynników zmian zachodzących w gospodarce. Zmiany te uwidaczniają się we wszystkich jej obszarach, w tym w obrębie rynku pracy, gdzie dochodzi do dostosowywania zasobu pracujących do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Celem artykułu jest próba uchwycenia zależności pomiędzy innowacyjnością gospodarki a zmianami obserwowanymi na rynku pracy w Polsce. W ramach badania dokonano pomiaru i analizy poziomu innowacyjności w oparciu o miernik syntetyczny. W następnym kroku analizie poddano zmiany struktury pracujących w przekroju sektorów i sekcji gospodarki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności z 2007 roku oraz sektorów wyróżnionych ze względu na poziom zaawansowania techniki i wiedzy, a także w przekroju kwalifikacyjno-zawodowym. Ostatni element analizy stanowi próba identyfikacji związku pomiędzy poziomem innowacyjności a strukturą zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovativeness is an important determinant of changes in the modern economy. These changes occur in all its areas, including the labour market, where the workforce adjusts to the needs of innovative economy. The aim of the paper is an attempt to capture the relationship between the innovativeness and changes occurring in the labour market in Poland. The study covers the measurement and analysis of the innovation level based on the synthetic measure. Next, the analysis of changes in the employment structure across economic activities, technology and knowledge-intensive sectors and occupations and qualifications have been done. The last part covers the research on the relationship between the level of innovation and the structure of employment. (original abstract)
Rocznik
Strony
121--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baza metadanych Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/DE/htec_esms.htm [Dostęp 28.07.2015].
 • Drążkiewicz J., Kusideł E., Penszko P. (2011), Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w krajach Grupy Wyszehradzkiej - podsumowanie i wnioski, Warszawa, http://www.kep.uni.lodz.pl/ewakusidel/index/publikacje.html [Dostęp 28.07.2015].
 • Gajdos A., Trzeźwińska K, Żmurkow E. (2011), Jakość zasobów pracy i innowacyjność regionalna w Polsce, [w:] M. Jewczak, A. Żółtaszek (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gajdos A., Żmurkow E. (2012), Skilled personnel supply and the prospects for regional innovative development in Poland, "Comaprative Economic Research. Central and Eastern Europe", vol. 15, nr 4/2012, s. 45-58.
 • GUS (2014), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013, Warszawa.
 • ILO (2012), International Standard Classification of Occupations ISCO-08, Genewa, http://www.ilo.org [Dostęp 28.07.2015].
 • Kwiatkowska W. (2007), Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Matusiak K. B. red. (2011), Innowacyjność I transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/ [Dostęp 28.07.2015].
 • Regional Innovation Scoreboard 2014 (2014), http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf [Dostęp 28.07.2015].
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2007 poz. 1885).
 • UNESCO-UIS (2012), International Standard Classification of Education ISCED 2011, Kanada, http://www.uis.unesco.org [Dostęp 28.07.2015].
 • Węgrzyn G. (2013), Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy - studium komparatystyczne, "Oeconomia Copernicana", nr 1(2013), s. 53-64, http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2013.004/1728 [Dostęp 28.07.2015].
 • Żmurkow-Poteralska E. (2012), Innowacyjność a rozwój regionalny, [w:] M. Burchard-Dziubińska (red.), Lokalne i globalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.