PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 2 | 303--313
Tytuł artykułu

Dochody rodzinnych gospodarstw rolnych w warunkach integracji europejskiej i globalizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Incomes of Family Farms in Terms of European Integration and Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Integracja wywiera wpływ na kształt gospodarczy, polityczny i instytucjonalny Europy, a globalizacja to zjawisko, które oddziałuje na niemal wszystkie sfery życia człowieka - od handlu, przez finanse, po styl życia i kulturę. Te dwa procesy mają znaczny wpływ na kształt realizowanego modelu rolnictwa w Unii Europejskiej. Kluczową rolę w nim odgrywa wspieranie rodzinnych gospodarstw rolnych poprzez subsydiowanie ich dochodów. W artykule zbadano sytuację dochodową rodzinnych gospodarstw rolnych w latach 2005-2013 na podstawie danych FADN. Oszacowano przeciętny poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego według kraju Unii Europejskiej w przeliczeniu na 1 gospodarstwo, 1 hektar użytków rolnych i 1 jednostkę pracy AWU. Obliczenia te wykonano również dla dochodu pomniejszonego o wartość subwencji. W ten sposób określono najbardziej dochodowe gospodarstwa według kraju Unii Europejskiej, a także uchwycono wpływ subwencjonowania na ostateczny kształt dochodów gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Integration has an impact on the economic, political and institutional shape of Europe and globalization is a phenomenon that affects almost all spheres of human life - from trade, to finance, to lifestyle and culture. These two processes have a significant impact on the shape of the model of agriculture which is implemented in the European Union. The promotion of family farm incomes by subsidies plays a key role in this model. The article examined the income situation of family farms between 2005 and 2013 on the basis of FADN data. The average level of family farm income by country of the European Union was estimated in terms of 1 holding, 1 hectare of agricultural land and 1 work unit AWU. These calculations are made also for income minus the value of the subsidies. So, the most lucrative family farms by country in the European Union, as well as the effect of subsidization on the final shape of family farm incomes, were shown. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
303--313
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bear-Nawrocka, A., Mrówczyńska-Kamińska, A. (2015). Sytuacja dochodowa a przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 15 (XXX), z. 3, 5-16.
 • Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2008). Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania. Difin, Warszawa.
 • Czyżewski, A. (2006). Polityka gospodarcza i jej wpływ na kształtowanie cen i dochodów w rolnictwie. W: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. red. M. A. Jerzak i A. Czyżewski, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 17-56.
 • Czyżewski, A., Poczta, A., Wawrzyniak, Ł. (2006). Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Ekonomista, nr 3, 347-369.
 • European Commission (2012). The Common Agricultural Policy. A partnership between Europe and Farmers. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 3.
 • FADN (2016). Pobrane w marcu 2016 z: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/databas/report_en.cfm?dwh=SO.
 • Grzelak, A. (2003). Rynek, globalizacja, rolnictwo - propedeutyka podstawowych zależności. W: Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym. red. nauk. A. Czyżewski, Zeszyty Naukowe Nr 30, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 51-67.
 • Hennis, M. (2005). Globalization and European integration: the changing role of farmers in the common agricultural policy. Rowman & Littlefield, Lanham.
 • Jones, E., Verdun, A. (2005). The Political Economy of European Integration: Theory and Analysis. Routledge, Londyn i Nowy Jork.
 • Judzińska, A., Łopaciuk, W. (2011). Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo, nr 9, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 8-9.
 • Kołodko, G.W. (2001). Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych. Dom Organizatora, Toruń.
 • Kowalczyk, S. (2010). Agrobiznes w warunkach kryzysu. W: Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. red. nauk. A. Grzelak i A. Sapa, Zeszyty Naukowe nr 150, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 29-45.
 • Malaga, K. (2009). Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy. W: Konwergencja gospodarcza Polski. red. nauk. Z. B. Liberda, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa, 92-117.
 • Pietrewicz, J. (2009). Bariera globalnych problemów ochrony środowiska w gospodarce żywnościowej. W: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej. Red. A. Borowska i A. Daniłowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 77-90.
 • Szymański, W. (2013). Racjonalność globalna a konkurencyjność ekonomiczno-społeczna rolnictwa. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (19). Red. nauk. J. S. Zegar, nr 68, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 9-42.
 • Wierzejski, T. (2010). Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji gospodarki na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Toruniu, Toruń.
 • Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. (2014), IERiGŻ-PIB, Warszawa, 8-9, 27-28.
 • Wysokiński, M., Klepacki, B. (2013). Poziom i parytet dochodów gospodarstw mlecznych o różnym stopniu koncentracji produkcji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (337), 60-73.
 • Yip, G. S. (2004). Strategia globalna. PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.