PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 2 | 314--323
Tytuł artykułu

Uwarunkowania zasobowe a dochody rolnicze w krajach UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Resource Conditions and Agricultural Incomes in the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy w krajach UE o podobnym wyposażeniu w czynniki wytwórcze występowały podobne dochody z działalności rolniczej w przeliczeniu na jednostkę zasobu pracy, kapitału i ziemi. Zakres czasowy obejmował lata 2007- 2013, podmiotowy dotyczył gospodarstw reprezentatywnych dla poszczególnych krajów UE, zaś przestrzenny objął obszar Unii Europejskiej z podziałem na poszczególne kraje tworzące to ugrupowanie w latach 2007-2013. W opracowaniu wykorzystano dane FADN. Zastosowano analizę dynamiki, statystyki opisowe (średnie i współczynniki zmienności) oraz aglomeracyjną analizę skupień metodą Warda. Wyodrębniono skupienia krajów istotnie różniące się wyposażeniem rolnictwa w zasób ziemi i kapitału. Udowodniono, że w skupieniach krajów UE o podobnym wyposażeniu w czynniki wytwórcze występowały bardziej zbliżone dochody z działalności rolniczej w przeliczeniu na jednostkę zasobów niż w krajach różniących się tym wyposażeniem. (abstrakt oryginalny)
EN
The study attempts to answer the question of whether in EU countries with similar equipment in the productive factors there are similar incomes from agricultural activity per unit of labor, capital and land. The range covered the years 2007-2013 and representative farms for EU countries. The study used FADN data. In the article were used: the analysis of dynamics, descriptive statistics (mean and coefficient of variation) and the agglomerations analysis by Ward method. Groups of countries differed in equipment of agriculture in resources of land and capital. It has been shown that in the clusters of the EU countries with similar equipment in the productive factors there was more similar income from agricultural activity per unit of resources than in countries differing in this equipment. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
314--323
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka, A. (2010). Potencjał produkcyjny rolnictwa i jego wykorzystanie w krajach Unii Europejskiej -analiza typologiczna. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, VII(1), 12-16.
 • Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz., W. (2013). Renta polityczna i ekonomiczna jako źródło dochodu producenta rolnego, W: A. Kowalski, P. Chmieliński, M. Wigier (red.) Ekonomiczne, społeczne i instytucjonalne czynniki wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europie (s. 29-42). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Blaug, M. (2000). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: PWN.
 • Bórawski, P., Lewczuk, A. (2008). Zróżnicowanie wyników ekonomicznych indywidualnych gospodarstw rolnych w zależności od potencjału konkurencyjnego a zawłaszcza ziemi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, X(3), 47-51.
 • Czubak, W. (2015). Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w kontekście wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.) Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: PTE.
 • Czyżewski, A., Czyżewski, B. (2015). Ziemia i jej renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa., W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.) Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: PWE.
 • Czyżewski, A., Kułyk, P. (2014). Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów świata i Unii Europejskiej-15 po 1986 r. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 31-42.
 • Czyżewski, B. (2009). Współczesne teorie renty gruntowej, ich geneza i znaczenie dla Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2(51), 39-55.
 • Fiedor, B. (2007). Polski wzrost gospodarczy w kontekście współczesnych kontrowersji wokół teorii i polityki wzrostu, W: M. Klamut (red.) Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, Warszawa: PWN.
 • Foriańczyk, Z., Mańko, S., Osuch. D., Płonka, R. (2014), Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część I. Wyniki Standardowe (s. 16-31). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Gołębiewska, B., Szymańska, E. (2005). Zmiany w zasobach i organizacji gospodarstw rolniczych o zróżnicowanym poziomie dochodu rolniczego. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII(7), 75-81.
 • Grzelak, A. (2014). Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 340(3), 45-64.
 • Kapusta, F. (2014). Zasoby i nakłady pracy w rolnictwie polskim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI(1), 91-97.
 • Karwat-Woźniak, B. (2015). Zasoby pracy w polskim rolnictwie indywidualnym i ich wykorzystanie. Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(1), 70-84.
 • Klepacki, B. (2005). Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów i Agrobiznesu, XVII(1), 17-24.
 • Kołoszko-Chomentowska, Z. (2007). Metody oceny czynników kształtujących dochody z działalności rolniczej. Roczniki Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, IX(1),196-210.
 • Kunasz, M. (2006). Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii. Gospodarka Narodowa, 10, 33-48.
 • Kusz, D., Gędek, S., Kata, R. (2015). Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim, W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red) Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki narodowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: PWE.
 • Lösch, A. (1940). Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Eine Untersuchung über Standort, Wirtschaftsgebiete und internationalem Handel. Jena: Fischer.
 • Majchrzak, A. (2010). Zmiany w zasobach i strukturze ziemi rolniczej w Unii Europejskiej w kontekście równowagi rolnośrodowiskowej. Roczniki Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XII(1), 116-121.
 • Matuszczak, A. (2013). Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia. Warszawa: PWN.
 • Mikołajczyk, J. (2014). Skutki ekonomiczne sprzedaży ziemi w dużych obszarowo gospodarstwach polskiego FADN. Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 101(1), 119-126.
 • Miś, T. (2010). Zróżnicowanie wyników ekonomicznych gospodarstw rolnych w zależności od ich powierzchni. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XII(3), 287-293.
 • Niezgoda, D. (2009). Efektywność substytucji pracy ludzkiej kapitałem w wysokotowarowych gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XI(1), 314-319.
 • Parzonko, A. (2007). Zasoby czynników produkcji i ich wykorzystanie w typowych gospodarstwach mlecznych na świecie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, IX(1),378-382.
 • Poczta, W., Średzińska, J., Mrówczyńska-Kamińska, A. (2009). Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 17-30.
 • Ryś-Jurek, R., Głowicka-Wołoszyn, R. (2013). Regionalne zróżnicowanie czynników wytwórczych i efektywności dochodowej gospodarstw rolnych w UE-27: diagnoza na podstawie danych FADN dla 2009 roku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu, XV(1), 180-184.
 • Stanisz, A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, 2 Modele liniowe i nieliniowe (s. 247-270). Kraków: StatSoft.
 • Stankiewicz, W. (1998). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
 • Statystyka 2016, http://statystyka.cba.pl/wspolczynnik.zmiennosci.html. (15.04.2016)
 • Sulewski, P. (2014). Awersja ryzyka a dochodowość czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych - ujęcie teoretyczne i empiryczne. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 341(4), 87-103.
 • Thünen von, J. H. (1826-1836). Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalekonomie, (1-3).
 • Weber, A. (1909). Über den Standort der Industrien: Tübingen, przedruk Wydawnictwo Nabu Press (2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.