PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 5 | 6--28
Tytuł artykułu

Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Culinary Tourism in the Economy of Experiences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest szczegółowa charakterystyka istoty, składników, roli i znaczenia doświadczenia we współczesnej gastronomii i turystyce kulinarnej. W pracy zaprezentowano m.in.: piramidę potrzeb konsumenta (turysty kulinarnego), która wskazuje na ciągłe różnicowanie i wzrost znaczenia potrzeb wyższego rzędu (społecznych, szacunku i uznania, samorealizacji). Następnie scharakteryzowano uniwersalne i indywidualne wymiary produktu gastronomicznego. Ich analiza dowiodła, że w szerokim rozumieniu jest to produkt bardzo skomplikowany, wieloaspektowy, zawierający liczne elementy materialne, jak i niematerialne. Kluczowa okazuje się przy tym relacja pomiędzy produktem oczekiwanym a psychologicznym. O ostatecznej satysfakcji klienta decyduje przekroczenie jego oczekiwań, zaskoczenie, wzbudzenie żywych emocji, wywołanie zachwytu (tzw. efekt "wow!"). W odrębnym rozdziale zaprezentowano szerokie możliwości i sposoby kreowania wyjątkowego, ponadprzeciętnego doświadczenia w gastronomii i turystyce kulinarnej. Na atrakcyjność "podróży w poszukiwaniu nowych smaków" składają się trzy nierozłączne komponenty: żywność, poznanie i doświadczenie. Zaprezentowane w artykule rozważania prowadzą do zasadniczej konkluzji: turystyka kulinarna jest doskonałą emanacją współczesnej gospodarki doświadczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is a detailed description of the essence, components, role and meaning of experience in contemporary gastronomy and culinary tourism. The paper presents i.a.: a hierarchy of the consumer's (culinary tourist's) needs, which points to a continuous diversification and an increasing significance of higher order needs (social, respect and esteem, self-actualization needs). Next, the author describes the universal and individual dimensions of the gastronomical product. The analysis proves that, in a broad sense, it is a highly complex, multifaceted product, containing many material and immaterial elements. The key relation here is the one between the expected and the psychological product. The customer feels ultimate satisfaction when his/her expectations are exceeded, if he/she experiences a feeling of astonishment, strong emotions and a feeling of amazement (the "wow!" effect). A separate chapter presents the wide range of possibilities and ways of efficient creation of experience in gastronomy and culinary tourism. The attractiveness of "a journey in search of new tastes" consists in three inseparable components: food, cognition and experience. The deliberations presented in the article lead to a fundamental conclusion: culinary tourism is a perfect emanation of the contemporary economy of experiences. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Boguszewicz-Kreft M., 2010, Doświadczenie jako propozycja wartości dla klienta, "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej", Finanse i Marketing, nr 3 (52), s. 79-91
 • Buczkowska-Gołąbek K., 2015, Foodie w podróży, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 173-190
 • Derek M. (red.), 2013a, Turystyka kulinarna, "Prace i Studia Geograficzne", t. 52, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, ss. 154
 • Derek M., 2013b, Kierunki rozwoju usług gastronomicznych w warszawskiej dzielnicy Śródmieście, [w:] M. Derek (red.), Turystyka kulinarna, "Prace i Studia Geograficzne", t. 52, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 85-100
 • Durydiwka M., 2013, Turystyka kulinarna - nowy (?) trend w turystyce kulturowej, [w:] M. Derek (red.), Turystyka kulinarna, "Prace i Studia Geograficzne", t. 52, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 9-30
 • Gołębiowska J., 2015, Socjologia jedzenia - niezbędne uzupełnienie badań nad turystyką kulinarną, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 43-54
 • Gwiazdowska K., Kowalczyk A., 2015, Zmiany upodobań żywieniowych i zainteresowanie kuchniami etnicznymi - przyczynek do turystyki (kulinarnej?), "Turystyka Kulturowa", Nr 9, s. 6-24
 • Hall C. M., Mitchell R., 2005, Gastronomic tourism: Comparing food and wine tourism experiences, [w:] M. Novelli (red.), Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, s. 73-88
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wyd. II, PWE, Warszawa, ss. 464
 • Kivela J., Crotts R., 2006, Tourism and gastronomy: gastronomy's influence on how tourists experience a destination, "Journal of Hospitality and Tourism", 3(30), s. 354-37
 • Krakowiak B., Stasiak A. (red.), 2015, Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, ss. 376
 • Krippendorf J., 1971, Marketing im Fremdsverkher, "Berner Studien zum Fremdsverkher", Heft 17, Bern
 • LaSalle D., Britton T. A., 2003, Priceless. Turning ordinary products into extraordinary experience, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, ss. 208
 • Lewandowski H. J., 2015, Uwarunkowania rozwoju regionalnego produktu kulinarnego, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 79-98
 • Long M. L. (red.), 1998, Culinary Tourism, University Press of Kenkucky, ss. 320
 • Milewska M., Prączko A., Stasiak A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa, ss. 364
 • Mruk H., Rutkowski I. P., 1999, Strategia produktu, wyd. II, zmienione, PWE, Warszawa
 • OESD, 2012, Food and the Tourism Experience. The OECD-Korea Workshop, OESD Studies on Tourism, OESD Publishing, ss. 173
 • Pine B. J., Gilmore J. H., 1999, The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, ss. 254
 • Plebańczyk K., 2013, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze - perspektywy dla Polski, "Turystyka Kulturowa", Nr 10, s. 23-38
 • Richards G., 2015, Food experience as integrated destination marketing strategy, paper presented at the World Food Tourism Summit in Estoril, Portugal, 10.04. 2015 r. (w wersji elektronicznej: https://www.academia.edu/12107978/Food_experience_as_integrated_destination_marketing_strategy)
 • Richards G., 2012, An overview of food and tourism trends and policies, [w:] Food and the Tourism Experience. The OECD-Korea Workshop, OESD Studies on Tourism, OESD Publishing, s. 13-46
 • Skowronek I., 2012, Marketing doświadczeń. Od doświadczenia klienta do wizerunku firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, ss. 286
 • Stasiak A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, z. 11, "Turystyka i Hotelarstwo", s. 103-129
 • Stasiak A., 2013a, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, "Turyzm", 23/1, s. 29-38
 • Stasiak A., 2013b, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, "Turyzm", 23/2, s. 65-74
 • Stasiak A., 2015a, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 119-150
 • Stasiak A., 2015b, Triada doświadczeń turystycznych i efekt "wow!" podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 379, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 332-347
 • Stasiak A., 2015c, Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń, [w:] G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży - formy, uwarunkowania, skutki, AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 53-69
 • Sala J., 2004, Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa, ss. 228
 • Tomaszewska-Bolałek 2015, Foodies na turystycznym szlaku, czyli obraz turystyki kulinarnej według polskich blogerów, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 191-200
 • Tomczyk-Miczka E., 2015, Jak zmierzyć zawartość kultury w turystyce kulinarnej? Atrakcje kulinarne: moda czy autentyczne zapotrzebowanie?, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 55-63
 • UNWTO, 2012, Global Report on Food Tourism, UNWTO, Madrid, ss. 68
 • Williams H. A., Williams Jr. R. L., Omar M., 2014, Experiencing the experience: an examination of the significance of impact factors during the three stages of transnational gastronomic tourism, "Transnational Marketing Journal", Vol. 2, Nr 1, s. 21-37
 • Žuromskaite B., 2009, Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie, "Turystyka Kulturowa", Nr 12, s. 21-32
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.