PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 41 Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich | 185--198
Tytuł artykułu

Ruch migracyjny na obszarach wiejskich Polski północnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Migration Flows in Rural Areas of Northern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ruch migracyjny jest ważnym czynnikiem kształtującym liczbę ludności, a jednocześnie jest przejawem dostosowania się przestrzennego rozmieszczenia ludności do stale zmieniających się warunków społeczno- ekonomicznych. Na skutek migracji dokonują się zmiany w strukturze ludności, w przestrzennym jej rozmieszczeniu, a także ma ona wpływ na przyrost rzeczywisty. Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania stanu i zmian natężenia salda migracji na terenie Polski północnej, obejmującej województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Zakres czasowy badań koncentrował się na latach 2004-2013. Jednocześnie w celu pełniejszej analizy zbadano zróżnicowanie przestrzenne salda migracji na pobyt stały na 1000 ludności na poziomie gmin wiejskich badanego regionu. Kolejny etap pracy polegał na wyznaczeniu gmin wiejskich odpływowych, tzn. takich, które przez cały badany okres miały ujemne saldo migracji na 1000 ludności oraz zbadanie dynamiki zmian ludności pomiędzy 2004 a 2013 rokiem.(abstrakt oryginalny)
EN
Migration flow is an important factor determining the number of population, at the same time showing how the spatial distribution of population is constantly adapting to continuous changes in socio-economic conditions. Due to migration of people, variations are observed in: structure of population, spatial distribution of population, and total population growth. The issues of the migration flows of the Polish population have been the subject matter of plethora of academic studies and research projects, including publications with both a nationwide and a regional focus. This paper is an attempt to present the status and changes in the intensity of migration flows in northern Poland. The timeframe of studies spans between 2004 and 2013. Simultaneously, for a more comprehensive analysis of the problem, the following aspects are examined: spatial differences in migration balance - status of permanent residence among 1000 people (internal and external flows) - at the level of rural communes in the studied region. In its next stage, the research is directed at selection of rural communes characterised by a negative net migration rate i.e. where the negative migration flows were observed throughout the entire period of 2004-2013 per 1000 people and at examination of the dynamics of change in population number between 2004 and 2013.(original abstract)
Rocznik
Strony
185--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Castels S., Miller M.J., 2011, Migracje we współczsnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Duszczyk M., Wiśniewski j., 2007, Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku, Ekspertyza przygotowana na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa.
 • Dybowska J., 2014, Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002-2011, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (32), s. 59-68.
 • Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, 148, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Fihel A., Kaczmarczyk P., 2008, Wybrane typy mobilności, [w]: P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz (red.), Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy, FISE, Warszawa. s. 96-129.
 • Gwiaździńska-Goraj M., 2004, Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 221, Edycja wspólna Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn.
 • Heffner K., 2006, Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych, [w:] A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 259-272.
 • Heffner K., 2008, Region migracyjny - migracje zagraniczne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] A. Zagórowska (red.), Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r., Seria: Studia i Monografie, 223, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, s. 147-168.
 • Heffner K., Solga B., 2008a, Polityka migracyjna jako narzędzie monitorowania i kreowania przepływów ludnościowych. Aspekt krajowej i wspólnotowej polityki migracyjnej, [w:] K. Malik (red.), Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, t. I, Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole, s. 215-226.
 • Heffner K., Solga B., 2008b, Foreign migration of Poles in scientific research at the turn of century, Bulletin of Geography. Socio-economic series, 10/2008, s. 49-63.
 • Iglicka-Okólska K., 2008, Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Iglicka-Okólska K., 2010, Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jończy R., 2003, Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego, Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Jończy R., 2006, Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonie rozwoju województwa opolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy), Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Opolska, Opole-Wrocław.
 • Kaczmarczyk P. (red.), 2008, Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P., 2010, Poakcesyjne migracje Polaków - próba bilansu, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 4, s. 5-36.
 • Okólski M., 2001, Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, Ludzie na huśtawce, Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 31-61.
 • Okólski M., 2004, Migracje a globalizacja, [w:] E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa, s. 199-232.
 • Okólski M., 2006, Costs and benefits of migration for Central European countries, CMR Working Papers, 7/65, OBM UW, Warszawa.
 • Rauziński R., Heffner K., 2003, Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego, Politechnika Opolska, Opole.
 • Rosner A., 2012, Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rosner A., 2014, Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno- gospodarczego wsi, Wieś i Rolnictwo, 1 (162), s. 63-79.
 • Slany K. 2005, International Migration. A Multidimensional Analysis, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Slany K., Małek A., 2005, Female emigration from Poland during the period of the systemic transformation (on the basis of the emigration from Poland to the USA and Italy, Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 115-154.
 • Solga B., 2002, Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, Instytut Śląski, Opole.
 • Śleszyński P., 2006, Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzennym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn Migracyjny, 10, s. 1-3.
 • Śleszyński P., 2013, Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r., Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 3 (149), s. 37-62.
 • Wójcik-Żołądek M., 2014, Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie, Studia BAS, 40 (4), s. 9-35.
 • Zdrojewski E., 1995, Podstawy demografii, Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.