PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 27--37
Tytuł artykułu

Autonomia w kontekście orientacji przedsiębiorczej: Wymiar organizacyjny i indywidualny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The autonomy in the context of the Entrepreneurial orientation: the organizational And individual dimension
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie argumentów przemawiających za tym, czy autonomię należy traktować jako jeden z wymiarów orientacji przedsiębiorczej, czy też jako jej antece- dencję. Rozważania były prowadzone na dwóch poziomach: organizacyjnym i indywidualnym. Studia literatury odsłoniły alternatywną rolę autonomii w badaniach orientacji przedsiębior - czej. Z jednej strony jest ona zaliczana do komponentów tej orientacji organizacji. Z drugiej zaś - uznawana jest za antecedencję orientacji przedsiębiorczej. Przedstawione rozważania otwierają pole do dalszych dyskusji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the arguments whether the autonomy should be regarded as one of the dimensions of the entrepreneurial orientation or rather as its antecedence. There were two levels of considerations: individual and organizational. The specialist literature showed alternative role of the autonomy in the researches on entrepreneurial orientation. On the one hand, it is treated as one of the components of the orientation of the organiza- tion. On the other hand, it is recognized as the antecedence of entrepreneurial orientation. The presented considerations serve as a basis for further discussion.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bird B., Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention , "Academy of Mana- gement Review" 1988, No. 13.
 • Birkinshaw J., Entrepreneurship in multinational corporations: The characteristics of sub- sidiary initiatives , "Strategic Management Journal" 1997, No. 18.
 • Bolton D. L., Lane M. D., Individual entrepreneurial orientation: Development of a measu - rement instrument , "Education Training" 2012, No. 54 (2/3).
 • Bratnicka K., Twórczość jako arena badań zarządzania. Podstawowe zagadnienia i poję- cia , "Organizacja i Zarządzanie" 2010, nr 2.
 • Bratnicki M., Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przedsiębiorczości , "Przegląd Organizacji" 2008, nr 5.
 • Bratnicki M., Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna: zarys teorii przedsiębior - czego rozwoju organizacji , "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła- wiu" 2010, nr 128.
 • Bratnicki M., Renta przedsiębiorczości w statycznych i dynamicznych otoczeniach , [w:] Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji , Antoszkiewicz J. D. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Castaño M.-S., Méndez M.-T., Galindo M.-Á., The effect of social, cultural, and economic factors on entrepreneurship , "Journal of Business Research" 2015, No. 68.
 • Covin J. G., Wales W. J., The measurement of entrepreneurial orientation , "Entrepreneur - ship: Theory & Practice" 2012, No. 36
 • de Jong J. P. J., Parker S. K., Wennekers S., Wu Ch.-H., Entrepreneurial behavior in organiza - tions: Does job design matter? , "Entrepreneurship: Theory and Practice" 2015, No. 39
 • (4). Dess G. G., Ireland R. D., Zahra S. A., Floyd S. W., Janney J. J., Lane P. J., Emerging issues in corporate entrepreneurship , "Journal of Management" 2003, No. 29.
 • Dougherty D., Hardy C., Sustained product innovation in large, mature organizations: Overcoming innovation-to-organization problems , "Academy of Management Journal" 1996, No. 39.
 • Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej , Prace Naukowe Akademii Eko- nomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
 • Dyduch W., Twórcza strategia organizacji , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Eggers F., Kraus S., Hughes M., Laraway S., Snycerski S., Implications of customer and entrepreneurial orientations for SME growth , "Management Decision" 2013, No. 51 (3).
 • Ferreira F. A. F., Marques C. S. E., Bento P., Ferreira J. J. M., Jalali M. S., Operationalizing and measuring individual entrepreneurial orientation using cognitive mapping and MCDA techniques , "Journal of Business Research" 2015, No. 68.
 • Filser M., Eggers F., Kraus S., Málovics É., The effect of financial resource availability on entrepreneurial orientation, customer orientation and firm performance in an internatio- nal context: an empirical analysis from Austria and Hungary , "Journal for East European Management Studies" 2014, No. 19
 • (1). Göktan A. B., Gupta V. K., Sex, gender, and individual entrepreneurial orientation: evi- dence from four countries , "International Entrepreneurship and Management Journal" 2015, No. 11.
 • Gupta V. K., Niranjan S., Goktan B. A., Eriskon J., Individual entrepreneurial orienta - tion role in shaping reactions to new technologies , "International Entrepreneurship and Management Journal" 2015.
 • Kollmann T., St öckmann Ch., Filling the entrepreneurial orientation - performance gap: The mediating effects of exploratory and exploitative innovations , "Entrepreneurship. The - ory & Practice" 2014, No. 38 (5).
 • Kuratko D. F., Entrepreneurial leadership in the 21st century , "Journal of Leadership and Organizational Studies" 2007, No. 13 (4).
 • Lumpkin G. T., Brigham K. H., Moss T. W., Long-term orientation: Implications for the entre - preneurial orientation and performance of family businesses , "Entrepreneurship & Regio - nal Development" 2010, No. 22 (3-4).
 • Lumpkin G. T., Cogliser C. C., Schneider D. R., Understanding and measuring autonomy: An entrepreneurial orientation perspective , "Entrepreneurship: Theory & Practice" 2009, No. 33 (1).
 • Lumpkin G. T., Dess G. G., Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance , "Academy of Management Review" 1996, No. 21 (1).
 • Lyon D. W., Lumpkin G. T., Dess G. G., Enhancing entrepreneurial orientation research: Operationalizing and measuring a key strategic decision making process , "Journal of Mana - gement" 2000, No. 26 (5).
 • Miller D., The correlates of entrepreneurship in three types of firms , "Management Science" 1983, No. 29 (7).
 • Quinn R. C., Spreitzer G. M., The road to empowerment: Seven questions every leader sho - uld consider , "Organizational Dynamics" 1997, No. 25.
 • Rapp A., Agnihotri R., Baker T. L., Andzulis J., Competitive intelligence collection and use by sales and service representatives: how managers' recognition and autonomy mode- rate individual performance , "Journal of the Academy Marketing Science" 2015, No. 43.
 • Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G. T., Frese M., Orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future , "Entrepreneurship Theory and Practice" 2009, No. 33 (3).
 • Shan P., Song M., Xiaofeng J., Entrepreneurial orientation and performance: Is innovation speed a missing link? , "Journal of Business Research" 2016, No. 69.
 • Sopińska A., Kierunki i metody badań orientacji zasobowej w tworzeniu strategii , [w:] Metody badań problemów zarządzania strategicznego , Krupski R. (red.), Wałbrzy- ska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 • Stabryła A., Produktywność kapitału ludzkiego jako warunek efektywności organizacji , Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1.
 • Todorovic Z. W., Todorovic D., Ma J., Corporate entrepreneurship and entrepreneurial orientation in corporate environment: A discussion , "Academy of Entrepreneurship Jour - nal" 2015, No. 21 (1).
 • Wiklund J., Shepherd D., Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach , "Journal of Business Venturing" 2005, No. 20 (1).
 • Wójcik-Karpacz A., Konflikty wertykalne w kanale dystrybucji pojazdów samochodowych. Studium przypadku , "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 4 (2).
 • Zbierowski P., Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności , Oficyna a Wol- ters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Ziębicki B., Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.