PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 2 | 324--333
Tytuł artykułu

Poziom wiedzy finansowej kobiet z obszarów wiejskich województwa małopolskiego na tle Polski i wybranych krajów świata

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Level of Financial Knowledge of Women in Rural Areas in Małopolskie Province against the Backdrop of Poland and Selected Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie poziomu wiedzy finansowej kobiet z obszarów wiejskich jako grupy potencjalnych adresatów programów edukacji finansowej oraz porównanie uzyskanych wyników z Polską i wybranymi krajami świata. Ocenie poddano trzy domeny, które składają się na ogólny poziom wiedzy finansowej: elementarną wiedzę z zakresu finansów osobistych, zachowania finansowe oraz postawy i preferencje. Głównym źródłem danych były informacje pierwotne pozyskane w badaniach własnych (kwestionariusz wywiadu, 400 respondentów). Badania przeprowadzono na terenie województwa małopolskiego. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, obszarem który wymaga pilnych działań edukacyjnych w grupie kobiet zamieszkujących obszary wiejskie jest moduł dotyczący podstawowej wiedzy finansowej. Szczególny nacisk należy położyć na zagadnienia związane z kalkulacją kosztów kredytów i pożyczek gotówkowych. We wszystkich domenach składających się na ogólny poziom wiedzy finansowej, kobiety z obszarów wiejskich uzyskały niższe wyniki, w porównaniu z mężczyznami. Analizując wskaźniki otrzymane dla Polski, można stwierdzić, że w przypadku pierwszej i drugiej domeny są one zbieżne z rezultatami zaprezentowanymi dla wybranych krajów świata, natomiast zaobserwowano różnice w przypadku trzeciej domeny. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the work is to determine the level of financial knowledge of women in rural areas as a group of potential addressees of programmes of financial education, and to compare the results with Poland and selected countries. Three domains which constitute the general level of financial knowledge were evaluated and these include: elementary knowledge about personal finances, financial behaviours as well as attitudes and preferences. The main data source was primary information obtained in personal research (interviews from 400 respondents). As seen from the conducted analysis, the area which requires urgent educational actions in the group of women inhabiting rural areas is that concerning basic financial knowledge. A particular emphasis should be placed upon the issues related to credit costs and cash loan calculations. In all the domains constituting the overall knowledge of financial knowledge women got lower results in comparison to men. Analysing the ratios obtained for Poland, we can conclude that in the case of the first and the second domain the results are consistent with the results in the selected countries, while differences have been observed in the case of the third domain. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
324--333
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Atkinson, A., McKay, S., Collard, S., Kempson, E. (2007). Levels of Financial Capability in the UK. Public Money and Management 27, no. 1 (2007), 29-36.
 • Atkinson, A., Messy, F. (2012). Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing. Pobrane 13 kwietnia 2016 z: http:// dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en.
 • Bazarnik, J., Grabiński, T., Kąciak, T., Mynarski, S., Sagan, A. (1992). Badania marketingowe, Metody i Oprogramowanie Komputerowe. Warszawa-Kraków: Canadian Consortium of Management School.
 • Bucher-Koenene, T., Lusardi, A. (2011). Financial Literacy and Retirement Planning in Germany. CeRP Working Papers. Center for Research on Pensions and Welfare Policies. Pobrane 13 kwietnia 2016 z: https://ideas.repec.org/p/crp/wpaper/109.html.
 • Deirdre, E. (2007). Financial Inclusion and Capability in Rural Scotland. Edinburgh: Scotish Council Foundation.
 • Flejterski, S. (2008). Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarts domowych w ujęciu teoretycznym. W: B. Świecka (red.). Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna (s. 100-102). Warszawa: Difin.
 • Fornero, E., Monticone Ch. (2011). Financial Literacy and pension Plan Participation in Italy. CeRP Working Papers. Center for Research on Pensions and Welfare Policies. Pobrane 13 kwietnia 2016 z: https://ideas.repec.org/p/crp/wpaper/111.html.
 • Keeney, M., O'Donnell, N. (2009). Financial capability: New Evidence for Ireland. Research Technical Papers. Central Bank&Financila Services Authority of Ireland.
 • Lusardi, A., Mitchell, O. (2011). Financial Literacy Around the World: An Overview. CeRP Working Papers. Center for Research on Pensions and Welfare Policies. Pobrane 13 kwietnia 2016 z: https://ideas.repec.org/p/crp/wpaper/106.html.
 • Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy, oczekiwania polskiego społeczeństwa. (2014). Pobrane 23 kwietnia 2016 z: http://www.zbp.pl.
 • Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego. (2014). Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Rural women in Europe. (2011). Resolution 1806/2011. Council of Europe. Pobrane 23 kwietnia 2016 z: http://assembly.coe.int.
 • Sekita, S. (2011). Financial Literacy and Retirement planning in Japan. CeRP Working Papers. Center for Research on Pensions and Welfare Policies. Pobrane 13 kwietnia 2016 z: https://ideas.repec.org/p/crp/wpaper/108.html.
 • Sibley, J. (2010). Financial Capability, Financial Competence and Wellbeing in Rural Fijian Households. UNDP Pacific Centre. Pobrane 13 kwietnia 2016 z: www.anz.com.
 • Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 roku. (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Stan wiedzy finansowej Polaków. (2009). Raport Fundacji Kronenberga przy City Handlowy. Warszawa: Dom Badawczy Maison.
 • VISA. (2009). Case Study: Financial Literacy Education in Sub-Saharan Africa. Pobrane 23 kwietnia 2016 z: http:// corporate.visa.com/media-center/media-kits/fifa.shtml.
 • Word Bank. (2011). KAIZEN for Managerial Skills Improvement in Small and Medium Enterprises: An Impact Evaluation Study. In Light Manufacturing in Africa? Practical Solutions to Creating Millions of Productive Jobs. Pobrane 23 kwietnia 2016 z: http:// econ.worldbank.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.