PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 2 | 334--343
Tytuł artykułu

Przestrzenne zmiany w strukturze produkcji rolnej w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Changes in the Structure of Agricultural Production in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele zachodzących zjawisk, ich rozwój czy też kierunki zmian, uzależnione są od przestrzennych interakcji zachodzących pomiędzy sąsiadującymi regionami. Model przestrzennej analizy shift-share, który został wprowadzony do badań przez Nazarę i Hewingsa przedstawia przestrzennie zmodyfikowane stopy wzrostu (tempa zmian) poszczególnych wariantów zjawiska przez uwzględnienie temp wzrostu zjawiska w obszarach sąsiadujących. Celem artykułu jest analiza zmian struktury towarowej produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej według wybranych rodzajów produktów rolnych z zastosowaniem przestrzennej metody przesunięć udziałów. W opracowaniu dokonano oceny tempa zmian wielkości zjawiska oraz zidentyfikowano i oszacowano udział czynników strukturalnych, sektorowych oraz regionalnych (lokalnych, przestrzennych) w wielkości efektu globalnego (produkcji rolnej w Unii Europejskiej ogółem) w przekroju krajów członkowskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Many phenomena, their growth or trends, are dependent on the spatial interactions between neighboring areas. The model of spatial shift-share analysis represents a spatially modified growth rate (rate of change) of the different options phenomenon by taking into account the phenomenon of increase in the neighboring area. The aim of the study is to analyze the changes in the commodity structure of agricultural production in the European Union according to the selected types of agricultural products using spatial shifts share analysis. The study assessed the rate of change in the size of the phenomenon and identified and estimated the share of structural, sectoral and regional factors (local spatial) in the size of the global effect (agricultural production in the European Union overall) of the EU countries. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
334--343
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Adamowicz, M. (2008). Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G 94. 2, 49-64.
 • Antczak, E. (2014). Analiza zanieczyszczenia powietrz w Polsce z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów, Ekonomia i Środowisko, 2(49), 191-209.
 • Bański, J. (2002). Geografia wsi - nowa dyscyplina badawcza polskiej geografii. Przegląd geograficzny 74.3, 367-379.
 • Chojnicki, Z. (1966). Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomiczynch. Vol. 14. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Czyżewski, A., Stępień, S. (2009). Zmiany mechanizmów wspólnej polityki rolnej UE a oczekiwania Polski. Ekonomista 4, 431-454.
 • Cliff, A.D., Ord J.K. (1981). Spatial processes. Models & Applications, Pion, London.
 • Dunn, E. S. 1960: A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis, Papers and Proceedings of the Regional Science Association, vol. 6, 98-112.
 • Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych (2010), red. B. Suchecki, C. H. Beck, Warszawa.
 • Grzybowska, B. (2013). Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Tom 100, z. 2, 53-64.
 • Heffner, K., Gibas P. (2007). Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Prace Naukowe Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Houston, D. B. (1967). The Shift and Share Anlysis of region al growth: a critique, Southern Economic Journal, vol. 33, no. 4, 577-581.
 • Komornicki, T. (2003). Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce. Vol. 190. IGiPZ PAN.
 • Kulikowski, R. (2003). Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa: zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce. Vol. 187. IGiPZ PAN.
 • Marquez, M. A., Ramajo J. (2007). Shift-share Analysis: Global and local spatial dimensions, Unversity of Extramadura.
 • Mayor, M., Lopez A. J. (2008). Spatial shift-share analysis versus spatial filtering: an application to Spanish employment data, Empirical Economics, vol.34, is. 1, 123-142.
 • Nazara, S., Hewings G.J.D. (2004). Spatial structure and taxonomy of decomposition in shift-share analysis, Growth & Change, 35(4), 476-490.
 • Nowak, A., Wójcik E. (2013). Zmiany w poziomie i strukturze produkcji rolnej w Polsce na tle UE, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 13, z. 2, 59-67.
 • Poczta, W. (2010). Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku-uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, Wieś i rolnictwo 3.148, 38-55.
 • Poczta, W., Czubak W., Pawlak K. (2009). Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, Zagadnienia ekonomiki rolnej 4, 40-52.
 • Perloff, H. S., Dunn E. S., Lampard E. E., Muth R. F. (1960). Regions, resources and economic growth, Johns Hopkins Press, Baltimore.
 • Rozpędowska-Matrasek, D. (2010). Badania empiryczne wzrostu ekonomicznego regionów. Pobrano 30 czerwca 2015 z: http://www.ie.uni.lodz.pl/pictures/files/ konfdydak175-192.pdf.
 • Sobierajewska, J. (2015). Zmiany w strukturze produkcji a efektywność gospodarstw rolnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17.5, 258-263.
 • Stevens, B. H., Moore, C. L. (1980). A critical review of the literature on shift-share as a forecasting technique, Journal of Regional Science 20, 419-437.
 • Szewczyk, M., Zygmunt, A. (2011). Prospects of food products manufacture sector in Opolskie region. W: Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences - Katowice, Opole, 135-156.
 • Tobler, W., (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, Economic Geography, 46(2), 234-240.
 • Wilkin, J. (2009). Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym, Implikacje teoretyczne i praktyczne, Płowiec. Warszawa. PTE, 305-325
 • Zaccomer, G.P. (2006). Shift-share analysis with spatial structure: an application to Italian industrial districts, Transition Studies Review, 13(1), 213-227
 • Zaccomer, G. P., Mason P. (2011). A new spatial shift-share decomposition for the regional growth analysis: a local study of the employment based on Italian Business Statistical Register, Statistical Methods & Applications 20.3, 329-356.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.