PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 2 | 363--371
Tytuł artykułu

Rola leśnictwa w tworzeniu produktu krajowego brutto

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Forestry in the Creation of Gross Domestic Product
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lasy mają ogromne znaczenie niezależnie od regionu świata. Są dostarczycielem towarów i usług. Jednym z czynników mających wpływ na produkt krajowy brutto (PKB) jest leśnictwo definiowane jako renta leśna (forest rents). Głównym celem publikacji jest określenie udziału produktów leśnych (tu rozumianych, jako drewno okrągłe) w produkcie krajowym brutto w wybranych regionach. Udział sektora leśnego w produkcie krajowym brutto odzwierciedla znaczenie sektora dla gospodarki kraju. Kluczowym problemem jest to, iż w większości krajów, w których udział leśnictwa ma duże znaczenie w PKB, poziom ich rozwoju jest bardzo niski. Przejawia się to m.in. poprzez sprzedaż drewna na gruncie oraz praktycznie brakiem jakiegokolwiek przemysłu drzewnego. Wraz z poziomem rozwoju gospodarczego zmniejsza się udział leśnictwa w PKB. Równocześnie następują zmiany priorytetów i wiodących funkcji pełnionych przez lasy. Zmniejsza się znaczenie funkcji produkcyjnych na rzecz ekologicznych i społecznych. Priorytetem w rozwoju gospodarczym świata powinna być zrównoważona gospodarka zasobami środowiska naturalnego. Należy intensyfikować i optymalizować współpracę pomiędzy różnymi sektorami gospodarki oraz krajami w celu optymalnego wykorzystania zasobów leśnych świata. (abstrakt oryginalny)
EN
Forests serve an important role in any region of the world. They are the source of many goods and services. One of the factors of gross domestic product (GDP) is "forest rents." The main objective of this article is to determine the share of forest products (roundwood) in GDP in selected regions. The share of the forest sector in GDP reflects its importance to the national economy. The key problem is that in most affected countries the share of forestry in GDP is at a very low level of development. This is manifested, for example, through the sale of wood on the ground and the virtual lack of any wood industry. Together with the level of economic development, this reduces the share of forestry in GDP. At the same time there are changes in priorities and leading functions performed by forests. This reduces the importance of forest production for environmental and social issues. The priority in the economic development of the world should be sustainable environmental resources. It should intensify and optimize cooperation between the various economic sectors and different countries in order to optimize the use of forest resources of the world. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
363--371
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Bibliografia
 • Achard, F., Eva, H., Stibig, H.J., Mayaux, P., Gallego, J., Richards, T., Malingreau J.-P. (2002). Determination of deforestation rates of the world's humid tropical forests Science, 297 (2002), 999-1002.
 • Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2007). Makroekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa, 25.
 • Bryant, D., Nielsen, D., Tangley, L. (1997). The last frontier forests: Ecosystems and economies on the edge World Resources Institute, Washington, DC.
 • Castañeda Beatriz, E. (1999). An index of sustainable economic welfare (ISEW) for Chile. Ecological Economics. Volume 28, Issue 2, February 1999, 231-244.
 • Faleyimu, O. I (2013). The Declining Contribution of Forestry to the Gross Domestic Product of Nigeria: Causes and Cure. Resources and Environment 3(4), 83-86; doi:10.5923/j.re.20130304.04.
 • GDB (2011). The Changing Wealth of Nations. Measuring Sustainable Development in the New Millennium. The World Bank [58847], 36, 46.
 • Grzywacz, A. (2010). Wartość rynkowa zbiorów grzybów jadalnych z polskich lasów. Sylwan 154 (11), 731-741.
 • Jabłoński, M. (2015): Definicja lasu w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz jej znaczenie dla wielkości i zmian powierzchni lasów w Polsce. SYLWAN 159 (6), 469-482.
 • Ng'andwe, P., Mwitwa, J., Muimba-Kankolongo, A., Kabibwa, N, Simbangala, L. (2015). Chapter 4 - Contribution of the Forestry Sector to the National Economy. Forest Policy, Economics, and Markets in Zambia, 105-132.
 • Płotkowski, L. (2015). Powiązania ekonomiczne leśnictwa z gospodarką narodową. Materiały z panelu Narodowego Programu Leśnego pt. Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju. 26 maja 2015 r., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary. Pobrane styczeń 2016 z: http://www.npl.ibles.pl/wspoldzialanie
 • Ratajczak, E. (2001). Rynek drzewny. Analiza struktur przedmiotowych. Instytut Technologii Drewna. Poznań.
 • Stockhammer E., Hochreiter H., Obermayr B., Steiner K. (1997). The index of sustainable economic welfare (ISEW) as an alternative to GDP in measuring economic welfare. The results of the Austrian (revised) ISEW calculation 1955-1992. Ecological Economics (21, 1), 19-34.
 • Sunderlin, W. D., Angelsen, A., Belcher, B., Burgers, P., Nasi, R., Santoso, L., Wonder, S. (2005). Livelihoods, Forests and Conservation in Developing Countries: An Ovnerview. World Development 33(9), 1382-1402. http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.10.004.
 • Sunderlin, W. D., Dewi, S., Puntodewo, A., Müller, D, Angelsen, A., Epprecht, M. (2008). Why forests are important for global development poverty alleviation A special explanation. Ecology and Society 13(2). Pobrane styczeń 2016 z: http://www/ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art24.
 • Szramka, H. (2005). Rola leśnych kompleksów promocyjnych w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, T. VII, z. 4, 408-411.
 • Szramka, H. (2008). Rola gospodarki leśnej w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1192, 137-141.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.