PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 47(2) Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 203--216
Tytuł artykułu

Priorytetni napriamy rozwytku ukrajinśko-polśkoho inwestycijnoho spiwrobitnyctwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Priority Directions of Ukrainian-Polish Investment Cooperation Development
Priorytetowe kierunki rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy inwestycyjnej
Języki publikacji
UK
Abstrakty
W warunkach światowych globalnych reform gospodarczych dynamika napływu inwestycji do gospodarki dowolnego kraju charakteryzuje efektywność zarządzania przez państwo i jest to pozytywna ocena jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Niewątpliwie, poprzez przepływ inwestycji zagranicznych realizowana jest wymiana nowoczesnych technologii, które inicjują modernizację gospodarki. Za przykład intensyfikacji przepływów inwestycyjnych i tworzenia sprzyjającego klimatu inwestycyjnego może posłużyć szybka i pozytywna instytucjonalna transformacja polskiej gospodarki. W przypadku Ukrainy rozwój rynku inwestycyjnego uważa się obecnie za determinantę i nieodłączną część zmian transformacyjnych w gospodarce kraju, co stanowi również czynnik efektywnej integracji gospodarki narodowej z gospodarką światową, zwiększanie zakresu innowacji i wydajności pracy. Współpraca Polski i Ukrainy rozwiązuje problemy przyciągania inwestycji poczynając od koordynacji zasad polityki zagranicznej, zaś kończąc na współpracy przygranicznej, co jest aktualne dla obu krajów mających wspólne przesłanki historyczne, polityczne i ekonomiczne. Przedmiotem artykułu jest zbadanie cech ukraińsko-polskiej współpracy gospodarczej w kontekście integracji europejskiej, jak również określenie priorytetowych kierunków ukraińsko-polskiej działalności inwestycyjnej. Określono następujące priorytetowe kierunki inwestowania w relacjach ukraińsko-polskich: realizacja projektów infrastrukturalnych; współpraca w zakresie efektywności wykorzystania energii i jej oszczędzania; tworzenie wspólnych ukraińsko-polskich przedsiębiorstw w szczególności w sektorze rolnym i w hotelarstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
In conditions of world global economic reforms, investment inflow dynamic in any country's economy characterises state management effectiveness and it is a positive appraisal of its socialeconomy development. Indisputably, throughout foreign investments transporting eventuates modern technology exchange that initiates economy modernisation. The example of investment flows intensification and favourable investment climate forming is considered to be a rapid and positive institutional transformation of the Polish economy. For Ukraine, investment market development is considered to be a determinant and it is an unalienable part of transformation changes in the country economy as well as providing effective integration of national economy into the world one, facilitates innovation expanding and labour productivity increasing. Cooperation between Poland and Ukraine solves problems of investments attraction beginning from foreign policy principles coordination and ending with cooperation in cross-border plane, which is actual for both countries with mutual historical, political, and economic premises. So, the object of the article is peculiarities research of Ukrainian-Polish economic cooperation in the context of European integration as well as the priority directions of Ukrainian-Polish investment activity determination. The priority directions of investment in Ukrainian-Polish relations were determined as: infrastructure projects realisation; energy efficiency and energy saving cooperation; establishment of joint Ukrainian-Polish enterprises in the agriculture sector and hospitality in particular. (original abstract)
Twórcy
  • Mykolaiv Interregional Institutee Higher Educational Institution University Ukraine
Bibliografia
  • Аналітична доповідь (2014), 'Стратегічний Південь: Сучасні виклики та стратегічні пріоритети розвитку', Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://newukraineinstitute.org/media/news/482/file/New South.pdf.
  • Бабець, І., Борщевський, В., Мігущенко, Ю. (2011), 'Шляхи розвитку міжрегіонального українсько-польського співробітництва', Національний інститут стратегічних досліджень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.lv.niss.gov.ua.
  • Борщевський, В. (2009), 'Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС', автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини, Київський національний університет імені Т. Шевченка, 32 с.
  • Іщук, С. (2013), 'Євроінтеграційний вибір України: інвестиційні очікування (регіональний вимір)', Європейська інтеграція: досвід Польщі та України (колективна монографія) за редакцією Н. В. Павліхи, Луцьк - Люблін, Drukarnia Kolor Lublin, 700 с.
  • Павліха, Н., Марчук, Ю. (2013), 'Передумови розвитку інвестиційних процесів між Україною та Республікою Польща', Європейська інтеграція: досвід Польщі та України (колективна монографія) за редакцією Н. В. Павліхи, Луцьк - Люблін: Drukarnia Kolor Lublin, 700 с.
  • Посольство України в Республіці Польща (Економічний бюлетень. Червень 2015 року). [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine.
  • Центральний статистичний офіс Польщі. [Електронне ресурс]. Режим доступу: http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa.
  • Шевченко, О., Жук, В. та інші (2015), 'Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ'‚ Київ, НІСД, 92 с.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.