PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2(34) | 177--187
Tytuł artykułu

Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009-2012 - implikacje dla praktyki gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Seasonality Utilization Of Accommodation In Opole Province In 2009-2012 - Implications For Business Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena sezonowości ruchu turystycznego w województwie opolskim w latach 2009-2012. W pracy zaproponowano także działania zmierzające do ograniczenia jej negatywnych skutków. Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała, że na obszarze Opolszczyzny występuje dość duża sezonowość ruchu turystycznego, który był szczególnie niski w styczniu i grudniu oraz w pierwszych kwartałach rozpatrywanych lat. Aby ograniczyć to niekorzystne zjawisko, zaproponowano władzom lokalnym i regionalnym oraz przedsiębiorcom szereg działań, dotyczących m.in.: stymulowania rozwoju bazy hotelowej, różnicowania cen, przygotowania specjalnych ofert, czy innego niż turystyczne wykorzystania części obiektów. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to assess the seasonality of tourism in Opole province in 2009-2012. The study also proposes measures to mitigate its negative effects. Analysis of the results showed that the area of Opole there is a large seasonal tourist traffic, which was particularly low in January and December and in the first quarters of the years concerned. To reduce these negative tendencies proposed local and regional authorities and entrepreneurs relating to: stimulate the development of hotel facilities, differential pricing, preparation of special offers, or other than tourist use parts of objects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
177--187
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bibliografia
 • Borodako, K., Berbeka, J., Rudnicki, M. (2014). Znaczenie wysokospecjalistycznych usług biznesowych (KIBS) dla innowacji w przedsiębiorstwach turystyki biznesowej. Folia Turistica, 32, 195-213.
 • Borzyszkowski, J. (2012). Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Dziedzic, E., Skalska, T. (2013). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Gardzińska, A. (2012). Koopetycja jako podstawa funkcjonowania klastrów turystycznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 17, 133-145.
 • Goranczewski, B., Puciato, D. (2010). Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Turyzm, 20, 45-55.
 • Grobelna, A., Biełuszko, K. (2014). Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie hoteli ekonomicznych i średniej klasy w województwie pomorskim. Logistyka, 3, 2212-2223.
 • Hadzik, A. (2008). Wybrane aspekty turystyki zrównoważonej na wiejskich obszarach uzdrowiskowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 287-296.
 • Jaremen, D., Nawrocka, E. (2012). Zmiany w zarządzaniu hotelami w okresie kryzysu ekonomicznego. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 35, 76-91.
 • Kachniewska, M. (2012). Wpływ kryzysu gospodarczego na metody zarządzania obiektami hotelowymi. International Journal of Management and Economics, 35, 61-75.
 • Kornak, A. (1985). Ekonomika turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Meyer, B. (2004). Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Mrozowicz, K., Cichy, K. (2009). Zarządzanie gospodarką turystyczną w świetle badań sektora hotelarskiego - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 3, 95-110.
 • Niedziółka, A., Perchał, A. (2013). Factors of agritourism in rural areas development. Przegląd Organizacji, 11, 54-59.
 • Niezgoda, A., Zmyślony, P. (2006). Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Niezgoda, A. i in. (2012). Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Oleśniewicz, P., Widawski, K. (2013). Turystyka edukacyjna w kontekście turystyki szkolnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Orfin, K., Sidorkiewicz, M., Wolna-Samulak, A. (2012). Kreowanie ofert specjalnych w obiektach hotelarskich a wydłużanie sezonu turystycznego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 24, 385-396.
 • Panasiuk, A. (2007). Cooperation links between touristic companies and self-government units. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1, 62-66.
 • Panasiuk, A. (2010). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Puciato, D. (2008). Inwestycje turystyczne jako forma pobudzania popytu turystycznego na przykładzie gminy Głuchołazy. Gospodarka a Środowisko, 10, 118-128.
 • Puciato, D. (2010). Determinanty popytu na narciarskie usługi rekreacyjne. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 31, 357-361.
 • Puciato, D., Grabiński, T. (2012). Ruch turystyczny w województwie opolskim w roku 2012. Raport z badań. Opole: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.
 • Puciato, D., Grabiński, T. (2015). Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego. Folia Turistica, 34, 43-67.
 • Puciato, D., Łoś, A., Mrozowicz, K. (2013). Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market. Argumenta Oeconomica, 1, 127-147.
 • Roman, M. (2009). Inicjatywy klastrowe w agroturystyce na przykładzie Okopskiej Organizacji Turystycznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 187-195.
 • Sołtysik, M. (2013). Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 • Szromek, A. (2010). Wskaźniki ekonomiczne stosowane w zarządzaniu działalnością turystyczno-leczniczą w gminach i przedsiębiorstwach uzdrowiskowych. Problemy Zarządzania, 3, 108-118.
 • Instytut Turystyki (1995). Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.