PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 85 | 97--106
Tytuł artykułu

Opportunities and Threats to Sustainable Development in Environmentally Sensitive Areas in the Opinion of Local Communities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zrównoważony rozwój obszarów wrażliwych przyrodniczo - szanse i zagrożenia według opinii społeczności lokalnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Idea zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego stanowi propozycję jakościowo nowej formy świadomego, odpowiedzialnego życia, uwzględniającego zarówno oczekiwania społeczności lokalnych, jak i istniejące ograniczenia ekologiczne. Rodzi to potrzebę ciągłego prowadzenia badań nad różnymi aspektami rozwoju, tj. ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak pogodzić intensywny rozwój gospodarczy z ideą ochrony środowiska naturalnego oraz wypracować kompromis w sytuacjach coraz częściej pojawiającego się konfliktu w tym zakresie. W pracy podjęto próbę rozpoznania stanu wiedzy społeczności lokalnych na temat form ochrony przyrody występujących na zamieszkiwanych przez nich obszarach, a także poznania ich opinii dotyczących najważniejszych korzyści i problemów wynikających z wprowadzenia obszarów wrażliwych przyrodniczo.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of sustainable growth is a proposal for a brand new quality of conscious and responsible existence, in an individual and collective perspective, taking into account environmental limitations and social expectations. Therefore, this goal involves the need of continuous research of various aspects of growth, namely the economic, social and economic aspect, which would answer the question about how to reconcile intensive economic growth with the idea of protecting the natural environment and how to reach a compromise in cases of more and more frequent conflicts in this area. The paper attempts to identify the level of knowledge of local communities about the types of nature occurring in the areas inhabited by them and eliciting their opinions on the most important benefits and problems arising from the introduction of environmentally sensitive areas (ESA).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Hurrell S., Hussain-Khaliq S., Tennyson R. 2010. Podstawowe założenia i definicje, w: Studium przypadku - poradnik. Studia przypadku współpracy partnerskiej jako instrument zmian. Red. E. Halper, L. Stott. Kraków, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 7-10. [in Polish]
 • Kłodziński M. 2011. Czynniki sprzyjające i ograniczające rozwój terenów wiejskich Zielonych Płuc Polski, w: Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. Red. A. Bałtromiuk, M. Kłodziński. Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 195-212. [in Polish]
 • Kłodziński M. 2011a. Rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości wiejskiej, w: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. Red. A. Bałtromiuk. Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 213-234. [in Polish]
 • Mazur-Wierzbicka E. 2006. Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku [The Place of Sustainable Development in the Polish and the EU Ecological Policy at the Beginning of the XXth Century]. Probl. Glob. Regional. 1(8), 317-328. [in Polish]
 • Paluch Ł. 2013. Geneza i istota koncepcji zrównoważonego rozwoju [Sustainable development]. EPISTEME 18(1), 389-403. [in Polish]
 • Paluch Ł., Płonka A. 2011. Differentiation of socio-economic and environmental development in rural municipalities in Małopolskie Province: gauging and evaluation exercise, in: Economic of agriculture and environmental sciences in the context of globalization and regional challenges - conference proceeding. Ed. A. Dibrova. Kijów, CP Komprint Ltd, 69-77.
 • Płaczek E. 2012. Zrównoważony rozwój - nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych [Sustainable development - a new challenge for modern companies]. Pr. Nauk. PW 84, 79-92. [in Polish]
 • Zuzek D. 2007. Zrównoważony rozwój a wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki - szanse i bariery. [Sustainable development versus growth competitiveness of Polish economy - chances and barriers]. Folia Univ. Agricu. Stetin., Ser. Oeconomica 256(48), 361-366. [in Polish]
 • Zuzek D., Mickiewicz B. 2012. Środowiskowe problemy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach objętych ochroną przyrodniczą w Polsce [Environmental development problems of small and medium enterprises sector on areas under environment protection in Poland]. Ekon. Probl. Usług 705(89), 207-219. [in Polish]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.