PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 85 | 147--158
Tytuł artykułu

Assessment of Demographic Potential of the Tbilisi Metropolitan Area with the Use of Synthetic Variable

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena potencjału demograficznego obszaru metrolitalnego Tbilisi z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Na kształt populacji danego obszaru mają wpływ trzy ważne procesy: starzenie się siły roboczej, spadek przyrostu naturalnego oraz procesy migracyjne. Zmiany demograficzne mają wpływ na decyzje dotyczące danego obszaru oraz na jego społeczne i ekonomiczne funkcjonowanie. Zmiany demograficzne implikują zmiany struktury lokalnej gospodarki, zmiany popytu na usługi publiczne, popytu na rynku nieruchomości, podaży siły roboczej oraz wielkości dochodów mieszkańców i dochodów budżetów jednostek samorządu lokalnego. Metropolie kształtują się w wyniku koncentracji ludności w głównym ośrodku metropolitalnym oraz w wyniku jednoczesnego rozprzestrzeniania się na coraz większe, sąsiadujące z jądrem metropolii, obszary, co powoduje fragmentację poszczególnych elementów przestrzeni. Celem artykułu jest porównanie potencjału ludności obszaru metropolitalnego Tbilisi (TMA) oraz ocena zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat 2002-2014. W pierwszej części pracy opisano teoretyczne aspekty procesów demograficznych oraz dokonano przeglądu występujących w literaturze przedmiotu definicji obszaru metropolitalnego. W części empirycznej dokonano oceny sytuacji demograficznej Gruzji i jej regionów w latach 2002-2014, a następnie dokonano oceny potencjału demograficznego TMA na podstawie wybranych wskaźników i skonstruowanego w tym celu wskaźnika syntetycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The size of population inhabiting any area is affected by three important processes, that is the aging of workforce, birth rate decline and migration processes. Demographic changes have and will continue to have influence on decision processes taken in a particular area and its socio-economic condition. Demographic changes imply changes in the structure of local economy, demand for public services, workforce supply, and the income of residents and local government. Metropolitan cities are formed in result of high concentration of population in its nucleus and a simultaneous, continuous sprawl of its inhabitants to increasingly larger adjoining areas, which gives rise to fragmented urban space. The aim of this paper is to compare the population potential within the Tbilisi Metropolitan Area (TMA) and assess demographic changes over the period of 2002-2014. In the first part, theoretical aspects of demographic processes and a review of metropolitan area definitions are presented. In the second, the empirical part, the demographic situation of Georgia and its regions in the 2002-2014 study period is outlined, followed by an assessment of TMA demographic potential based on selected indexes and a synthetic variable constructed for that purpose.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Bibliografia
 • Analizy wielowymiarowe. Materiały szkoleniowe. 2009. Kraków, StatSoftPolska, 18-19. [in Polish]
 • Children in an increasingly urban world. Chapter 1. 2012. UNICEF, http://www.unicef.org/sowc2012/ pdfs/SOWC-2012-DEFINITIONS.pdf, access: 12.08.2016.
 • Cochrane S.G., McGee M., Zandi K. 2012. Global metropolitan areas: The natural geographic unit for regional economic analysis. Moody's analytics: Economic & Consumer Credit Analytics, https://www.economy. com/home/products/samples/whitepapers/, access: 12.08.2016.
 • Demographia, http://www.demo-graphia.com/db-define.pdf), access: 12.08.2016.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Smętkowski M. 2009. Obszary metropolitalne w Polsce - diagnoza i rekomendacje [Metropolitan areas in Poland - diagnosis and recommendations]. Stud. Reg. Lok. 1(35), 22. [in Polish]
 • Kukuła K. 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa, PWN, 86-92. [in Polish]
 • Markowski T., Marszał T. 2006. Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa, PAN, 12. [in Polish]
 • Młodak A. 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa, Difin, 28-32. [in Polish]
 • Sobczyk A. 2015. Ocena potencjału demograficznego szczecińskiego obszaru metropolitalnego z zastosowaniem zmiennej syntetycznej [Evaluation of the potential of demographic szczecin metropolitan area with variable synthetic]. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 317(78)1, 81. [in Polish]
 • Šašinka P., Zvara J. 2014. Institutionalization of metropolitan areas as possible solution of agglomeration externalities in the context of urbanization development in the Czech Republic. Acta Univ. Agric. Silv. Mendel. Brunen. 62(6), 1451-1463.
 • Szymańska W., Michalak P. 2011. Jakość kapitału ludzkiego w rozwoju lokalnym strefy brzegowej [The quality of humancapital in local development of the coastalzone]. Słup. Pr. Ekon. 8, 89. [in Polish]
 • Zasoby Gruzińskiego Urzędu Statystycznego, www.geostat.ge, access: 15.07.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.