PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 36--51
Tytuł artykułu

Social Cooperatives of Disabled Persons in Poland : Postulates and Reality

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spółdzielnie socjalne osób niepełnosprawnych w Polsce - postulaty a rzeczywistość
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Osoby niepełnosprawne są zagrożone wykluczeniem z rynku pracy, które może prowadzić do marginalizacji społecznej, a nawet - wykluczenia społecznego. Wykorzystując różnego rodzaju instrumenty prawne, podejmuje się próby przeciwdziałania temu zjawisku. Istotną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych mogą odgrywać spółdzielnie socjalne, zaliczane do podmiotów ekonomii społecznej. Działalność spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Polsce napotyka jednak bariery, które sprawiają, że rola spółdzielni socjalnych w procesie inkluzji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest ograniczona. Aktualna sytuacja w sposób znaczący odbiega od postulatów formułowanych w uzasadnieniach projektów ustaw, których uchwalenie miało przyczynić się do rozwoju spółdzielczości osób niepełnosprawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Disabled persons are at risk of exclusion from the labor market. Such exclusion may result in social marginalization or even social exclusion. Various legal instruments are used in attempts to prevent this phenomenon. Social cooperatives, classified as entities of the social economy, may play a significant role in the professional activation of the disabled. However, social cooperatives of disabled persons in Poland face barriers that limit their role in the process of the professional and social inclusion of disabled persons. Currently, the situation diverges considerably from the postulates formulated in justification for draft acts whose passage was to have contributed to the development of the cooperative activities of disabled persons. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce I Unii Europejskiej [Analysis of the situation of disabled persons in Poland and the European Union]. A report prepared within the framework of the Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - perspektywy wzrostu [The employment of disabled persons: Perspectives for growth] Project. Co-financed by the National Disabled Persons Rehabilitation Fund (PFRON), E. Kryńska (ed.), developed by I. Kukulak-Dolata and M. Sobocka-Szczapa. Warsaw, 2013. Retrieved from: www.watchdogpfron.pl/wp-content/uplouds/2014/03/Krynska-Sytuacja-ON.pdf (18.09.2015).
 • Babis, H. (2013). Wprowadzenie [Introduction]. In: H. Babis (ed.). Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej [Managing social economy entities]. Szczecin.
 • Babis, H. (2013a). Rodzaje podmiotów ekonomii społecznej [Types of entities in the social economy] (Chapter 2). In: H. Babis (ed.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej [Managing social economy entities]. Szczecin.
 • Blicharz, J. (2012). Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz [The Act on Public Service and Volunteer Service and the Act on Social Cooperatives: Commentary]. Warsaw: LEX a Wolters Kluwer business.
 • Barczyński, A. (2009). Skuteczność polskiego modelu aktywizacji zawodowej w warunkach gospodarki rynkowej [The effectiveness of the Polish model of vocational activation in a market economy]. In: B. Gąciarz and E. Giermanowska (eds.), Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców [Employing disabled persons: Employer knowledge, opinions, and experience]. Warsaw.
 • Bartkowski, J., Gąciarz, B., Giermanowska, E. and Sobiesiak, P. (2009). Pracodawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Employers on the employing of disabled persons]. Warsaw.
 • Borowska, A. (2014). Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna - charakterystyka [The social economy and social entrepreneurship: Characteristics]. In: P. Ucieklak-Jeż (ed.), Współczesne problemy społecznej gospodarki rynkowej [Contemporary questions of the social market economy]. Częstochowa.
 • Florek, L. (2012). Prawo pracy [Labor law]. Warsaw: C.H. Beck.
 • Frąckiewicz, L. (2008). Niepełnosprawni - wykluczeni i osamotnieni [The disabled: Excluded and alone]. In: L. Frąckiewicz (ed.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych [Against the social exclusion of disabled persons]. Warsaw: ILSS.
 • Frąckiewicz-Wronka, A. (2010). Nowe zarządzanie publiczne jako praktyczne i teoretyczne ramy odniesienia dla lokalnej polityki społecznej [New public directives as practical and theoretical frameworks for local social policy]. In: A. Frączkiewicz-Wronka (ed.), Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych [Local partnerships as a strategy for solving social problems]. Katowice.
 • Frąckiewicz-Wronka, A. (2010a). Wstęp [Introduction]. In: A. Frączkiewicz-Wronka (ed.), Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych [Local partnerships as a strategy for solving social problems]. Katowice.
 • Gonciarz, B., Giermanowska, E. and Sobiesiak, P. (2009). Wprowadzenie. Postawy pracodawców a polityka integracji osób niepełnosprawnych [The position of employers and disabled person integration policy: Introduction]. In: B. Gąciarz and E. Giermanowska (eds.), Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców [Employing disabled persons: Employer knowledge, opinions, and experience]. Warsaw.
 • Gersdorf, M. and Ignatowicz, J. (1985). Prawo spółdzielcze. Komentarz [Cooperative law: Commentary]. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, Wydawnictwo Spółdzielcze.
 • Godlewska-Bujok, B. and Miżejewski, C. (2012). Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz [The Act on social cooperatives: Commentary]. Warsaw: ZWP MPiPS.
 • Hausner, J. and Laurisz, N. (2008). Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja [Critical factors in creating social enterprises: Conceiving the social enterprise]. Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka [Social enterprises in Poland: Theory and practice]. Cracow.
 • Izdebski, H. and Małek, M. (2007). Prawne formy przedsiębiorczości społecznej w Polsce [Legal forms for social entrepreneurship in Poland]. In: T. Kaźmierczak and M. Rymsza (Editors). Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna [Social capital: Social economy]. Warsaw.
 • Kempa, M. (2014). Spółdzielnie socjalne osób niepełnosprawnych [Social cooperatives of disabled persons]. In: A. Giedrewicz-Niewińska and M. Szabłowska-Juckiewicz (Editors, Part III, Chapter 7), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne [Employing the disabled: Legal regulations]. Warsaw: Difin.
 • Kuźnik, F. (2005). Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego [Old and new public management concepts in local government structures]. In: B. Kożuch and T. Markowski (Eds., Part I, Chapter 4), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego [From the theory and practice of public management]. Białystok.
 • Magnuszewska-Otulak, G. (2011). Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych [Barriers to the professional activity of the disabled]. In: J. Plak (ed.), Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w społeczeństwie [Disabled persons: Opportunities and threats to dignified functioning in society]. Warsaw.
 • Malec, K. (2011). Spółdzielnie socjalne osób niepełnosprawnych - dobre praktyki [Social cooperatives of disabled persons: Best practice]. Spółdzielnia socjalna osób niepełnosprawnych. Poradnik [Social cooperatives of disabled persons: A manual]. Warsaw.
 • Mańczak, M. (2010). Między Polską a krajami Unii Europejskiej [Between Poland and the countries of the European Union]. Niepełnosprawność i Rehabilitacja [Disability and rehabilitation], 1.
 • Niedbała, Z. (1994). Statut w świetle znowelizowanego prawa spółdzielczego [Articles of association in light of the amended Cooperative Code]. Poznań: PDW AWICA.
 • Niedek, M. (2009). Spółdzielnie socjalne dla osób niepełnosprawnych - w kierunku lepszych rozwiązań prawnych [Social cooperatives of disabled persons: Towards better legal solutions]. Materials from a conference organized by the Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [Local Government and State Administration Commission] and the Fundacja Gmin Polskich [Polish Borough Foundation], April 16, 2008. Warsaw.
 • Ołdak, M., Syty, M. and Wojtanowski, G. (2010). Funkcjonowanie ustawy o spółdzielniach socjalnych. Wnioski i rekomendacje [The functioning of the Act on Social Cooperatives: Conclusions and recommendations]. Spółdzielnie socjalne. Skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka [Social cooperatives: Efficient mechanisms for fighting social exclusion or a dead end?]. Poznań.
 • Ratajczyk, W. (2005). Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne - bariery dostępu do pracy [The disabled and social exclusion: Barriers to access to employment]. In: L. Frąckiewicz (ed.), Wykluczenie społeczne [Social exclusion]. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Staszewska, E. (2012). Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu [Legal measures against unemployment]. Warsaw: LEX a Wolters Kluwer business.
 • Tylec, G. (2011). Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego [Cooperative articles of association, their monitoring, and procedures for entry onto the National Court Register (KRS)]. Warsaw: Difin.
 • Wrocławska, T. (2011). In: Z. Góral (ed.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz [The Act on the Promotion of Employment and Labor Market Institutions: Practical comments]. Warsaw: LEX a Wolters Kluwer business.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.