PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 289 | 98--108
Tytuł artykułu

Wybrane miary starości demograficznej i ich implikacja dla oceny przestrzennego zróżnicowania tego zjawiska w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Chosen Measures of the Demographic Old Age and their Implication for the Spatial Diversifying this Phenomenon in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ocenie stopnia zaawansowania starości demograficznej wykorzystuje się wiele miar. Na ile zatem ich wybór różnicuje ocenę tego zjawiska w ujęciu przestrzennym. Rozważania prowadzone były dla lat 1991-2011 według województw przy wykorzystaniu wskaźnika i indeksu starości oraz przeciętnego dalszego trwania życia oraz miary asymetrii rozkładu. Zbadano również, na ile województwa odznaczające się podobnym poziomem wartości danej miary, tworzą zwarte przestrzennie obszary oraz czy część Polski zachodniej charakteryzuje się mniejszym stopniem zaawansowania tego procesu, aniżeli jej część wschodnia. (abstrakt oryginalny)
EN
In the assessment of the degree of the progress of the demographic old age a lot of measures are being exploited. To what extent and so their choice is diversifying the evaluation of this occurrence in the spatial perspective. Dissertations are being kept for 1991-2011 years, according to provinces at using the indicator and the index of the old age and the average of life and measures of the asymmetry of the disintegration. We have examined also, to what extent provinces being characterized by a similar level of the measure given to the value form clenched spatially areas and whether part of western Poland to be characterized oneself with lower degree of the progress of this process than her eastern part. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
98--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Abramowska-Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia demograficzne", nr 1(159).
 • d'Albis H., Collard F. (2013), Age Groups and the Measure of Population Aging, "Demographic Research", nr 29.
 • Cieślak M. (2004), Pomiar procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 2(146).
 • Clarke J.I. (1965), Population Geography, Pergamon Press, Oxford.
 • Długosz Z. (1997), Stan i dynamika starzenia się ludności Polski, "Czasopismo Geograficzne", nr 68(2).
 • Długosz Z. (1998), Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 • Frątczak E. (2002), Proces starzenia się ludności Polski, "Studia Demograficzne", nr 2(142).
 • Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Kondrat W. (1972), Zmiany w strukturze ludności według płci i wieku w latach 1950, 1960, 1970, "Studia i Prace Statystyczne", nr 40.
 • Kosiński L. (1967), Geografia ludności, PWN, Warszawa.
 • Kot S.M., Kurkiewicz J. (2004), The New Measures of the Population Ageing, "Studia Demograficzne", nr 2(146).
 • Kowaleski J. (2011), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kowaleski J.T. (red.) (2006), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.) (2004), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.) (2006), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kurek S. (2001), Wybrane metody i kierunki badania starzenia się ludności w świetle literatury problemu, "Studia Demograficzne", nr 1(139).
 • Kurek S. (2004), The Spatial Distribution of Population Ageing in Poland in the Years 1988-2001, "Bulletin of Geography", No. 2.
 • Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, "Prace Monograficzne AP", nr 497, Kraków.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Podogrodzka M. (2014), Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w 1991-2010, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 167.
 • Potrykowska A. (2003), Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i migracji osób w starszym wieku w Polsce, "Przegląd Geograficzny", nr 1.
 • Rosset E. (1959), Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PWG, Warszawa.
 • Rosset E. (1967), Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa.
 • Rowland D.T. (1996), Population Momentum as a Measure of Aging, "European Journal of Population", No. 12.
 • Sanderson W., Scherbov S. (2005), Average Remaining Lifetimes Can Increase as Human Populations Age, "Nature", No. 435.
 • Sanderson W., Scherbov S. (2007), A New Perspective on Population Ageing, "Demographic Research", Vol. 16(2).
 • Wieniecki I.G. (1981), Metody statystyczne w demografii, PWE, Warszawa.
 • World Population Prospects. The 2004 Revision (2005), UN Department of Economic and Social Affairs Population Division, New York.
 • [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (dostęp: 12.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.