PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 85 | 183--192
Tytuł artykułu

Innovative Solutions in Logistics in the Sector of Small and Medium-Sized Enterprises

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innowacyjne rozwiązania w logistyce w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zmiany, jakie następują w gospodarce, pociągają za sobą konieczność coraz częstszego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Znajduje to także odzwierciedlenie w działaniach logistycznych, które wspierają procesy produkcyjne, usługowe czy organizacyjne. Celem badań była ocena znaczenia wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach należących do sektora MSP, z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł wprowadzania rozwiązań logistycznych oraz motywów, jakimi kierują się przedsiębiorcy przy podejmowaniu działań innowacyjnych z zakresu logistyki. W artykule przedstawiono także istotę innowacyjności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, jak również główne definicje i rodzaje innowacyjności.(abstrakt oryginalny)
EN
Changes occurring in the economy necessitate a more frequent implementation of innovative solutions that drive business growth. This is also reflected in logistics activities which support production, service and organisational processes. The objective of the study was to estimate the importance of implementing innovation in enterprises from the SME sector, taking into account external and internal sources that inspire novel logistic solutions, and the motivation that drives entrepreneurs to engage in logistics innovation. The paper also attempts to capture the essence of innovation in business practice, and provides main definitions and types of innovation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--192
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Krakow
Bibliografia
 • Bossak J. 2006. Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy, w: Polska. Raport o konkurencyjności. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych. Warszawa, Instytut Gospodarki Światowej SGH. [in Polish]
 • Czy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce. Raport 2009, http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/, access: 11.06.2015. [in Polish]
 • Doskonałość w logistyce. Wywiad z prof. H.-Ch. Pfohlem [Excellence in logistics]. 2010. Eurologistics 3, 28. [in Polish]
 • Ducker P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa, PWE. [in Polish]
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r. 2014. Warszawa, GUS, http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne-podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/, access:11.06.2015. [in Polish]
 • Freeman Ch. 1994. The economics of technical change. Cambrigde J. Econ. 18(5).
 • Glossary: Marketing innovation, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary: Marketing_innovation, access: 21.05.2016.
 • Griffin R.W. 1996. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa, PWE. [in Polish]
 • Harrison A. Hoek R. van. 2010. Zarządzanie logistyką. Warszawa, PWE. [in Polish]
 • Janiuk I. 2004. Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej. Warszawa, Difin, 243. [in Polish]
 • Kopaliński W. 2006. Podręczny słownik wyrazów obcych. Warszawa, Oficyna Wydaw. Rytm. [in Polish]
 • Kotler Ph. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa, Gebethner i S-ka. [in Polish]
 • Kukliński A. 1997. Regionalne systemy innowacji (RSI) w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, w: Problematyka przestrzeni europejskiej. Warszawa, EUROREG. [in Polish]
 • Little A.D. 2007. Innovation excellence in logistics. value creation by innovation. Brussels, ELA European Logistic Association.
 • Marczyk W. 1971. Kierunki badań nad procesami przyswajania i dyfuzji innowacji. Wrocław, [b.w.]. [in Polish]
 • Matusiak K.B. 2008. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa, PARP. [in Polish]
 • McGowan P. 1994. Innowacje i przedsiębiorczość wewnętrzna, w: Praktyka kierowania. Red. D.M. Stewart. Warszawa, PWE. [in Polish]
 • Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. 2005. Oslo, OECD.
 • Penc J. 1995. Strategie zarządzania. Warszawa, Agencja Wydaw. Placet. [in Polish]
 • Pfohl H. 2008. Innowacyjność w logistyce. Tworzenie wartości poprzez innowacje, w: Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, w: Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS. Poznań 7-9.05.2008, Poznań, Biblioteka Logistyka. [in Polish]
 • Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących innowacji. 2008. Warszawa, Wydaw. OECD, Eurostat. [in Polish]
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008. 2009, Warszawa, Wydaw. Nauk. Instyt. Technol. Ekspl., http://badania.parp.gov.pl/files/74/81/305/5000.pdf, access: 11.06.2015. [in Polish]
 • Schumpeter J.A. 2000. Entrepreneurship as innovation. Entrepreneurship: The social science view, [b.w.], 51-75.
 • Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. 1999. Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa, PWE. [in Polish]
 • Wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarki polskiej. 1997. Warszawa, PARP, www.parp.gov.pl/files/74/81/92/wklad.pdf, access: 21.05.2015. [in Polish]
 • Zuzek D. 2010. Innowacje produktowe w sektorze MSP przemysłu spożywczego w Polsce jako istotny czynnik konkurencyjności [Product innovation in the SME sector of the food industry in Poland as an important factor in competitiveness]. Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 12(3), 446. [in Polish]
 • Zuzek D. 2011. Znaczenie innowacyjności ekologicznych w rozwoju obszarów wiejskich [The importance of ecological innovation in rural development]. Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 12(2), 565. [in Polish]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.