PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 21 (XXI) | nr 23 (1) | 61--68
Tytuł artykułu

Minorities in Ukraine : Motivation and Forms of Participation in the Activity of National-Cultural Organizations

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mniejszości na Ukrainie: motywacja i formy uczestnictwa w działalności organizacji narodowo-kulturowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule autorka podejmuje próbę analizy sprzecznych problemów, które pojawiają się w praktyce społecznej na podstawie własnych wyników badań etnicznych wspólnot narodowych na terytorium postsowieckiej Ukrainy. Biorąc pod uwagę różne motywy uczestnictwa bądź jego braku w społecznej działalności etniczno-narodowych organizacji, ustalono główne czynniki wpływające na aktywność społeczną mniejszości w życiu społecznym i ich związku z planami życiowycmi oraz samoidentyfikacją. Na podstawie studium przypadku opisana została potrzeba dopasowania zaproponowanej formy organizacji działań do zainteresowań i potrzeb odbiorców, które dziś są bardzo zróżnicowane. W artykule zaproponowano analizę wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn konfliktów występujących na różnych etapach rozwoju społeczności. Omówiono rolę etnicznych organizacji krajowych jako elementu społeczeństwa obywatelskiego, wpływ państwa i polityki krajowej oraz stopień demokracji wewnątrz organizacji. W artykule przedstawiono typologię mniejszości na podstawie stopnia ich aktywności, jak również wewnętrzną strukturę etnicznych wspólnot narodowych na lokalnym szczeblu terytorialnym. Zasugerowano również postępowanie w przypadku przyjęcia nowych członków do społeczności etnicznych oraz organizacji kulturowych. Wyniki badań mogą być zastosowane w opracowywaniu planów rozwoju portalu dla etnicznych organizacji kulturowych i mogą zostać wykorzystane do rozwoju etnopolityki, etnosociologii i etnokultury. Pewne wnioski metodologiczne mogą być pomocne w rozwoju etnicznej polityki państwowej na Ukrainie. W artykule poruszono również problemy i aspekty związane z wielokulturowością społeczeństwa na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author makes an attempt to analyze a range of contradictory issues that arise in social practice based on the own results of surveying ethno national communities in the territory of post-Soviet Ukraine. Having considered various motifs of either participation or non-participation of minorities in the activity of ethno national organizations, the main factors influencing social activity of minorities in social life and their connection with life plans, self-identification and its type have been determined. The need to match the suggested form of the organization of activities with the interests and demands of the audience, which today are very diverse, settles the case study. The article proposes the analysis of internal and external reasons of conflicts occurring at different stages of community development. The role of ethno national organizations, as an element of civil society, the influence of state ethno national policy and degree of democracy inside organizations have been described. The article presents personality of minorities typology on the basis of the degree of their activity, internal structure of ethno national communities at local territorial level is disclosed. Recommendations on involving new, currently passive members to the community into the activity of ethno cultural communities and organizations were given. The results of the research can be applied at the stage of elaboration of community development plans for ethno cultural organizations and can be used for the course of Ethnopolitics, Ethnosociology and Ethnoculture. Certain methodological conclusions may be of help for the development of state ethno policy in Ukraine. The article clarifies problems and aspects related to a polycultural society. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
61--68
Opis fizyczny
Twórcy
  • Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnepropetrovsk, Ukraine
Bibliografia
  • [1] Chernova L., Basic mechanisms of identity construction nat. minorities of Ukraine in the post-Soviet period, "Kultorologіchny News. Naukova-theoreticity schorіchnik NizhnoїNaddnіpryanschini" 2012/29, p. 169-176.
  • [2] Chernova L., Etnonatsіonalnі teritorіalnі gromada yak yelement Gromadyanska for Civil Society, "Kulturologіchny News NAUKOVO-teoretichny schorіchnik Nizhnoї Naddnіpryanschini - Zaporіzhzhya. Prosvita" 2007/19, p. 161-163.
  • [3] Chernova L., Etnonatsіonalnі teritorіalnі gromada yak ob'єkt sotsіologіchnogo doslіdzhennya, [in:] Metodologіya, teorіya that practice sotsіologіchnogo analіzu Suchasnyj suspіlstva, Vip. 16, HNU, Harkіv 2010, p.480-484.
  • [4] Chernova L., Prospects for the revival of the Jewish communities in Eastern Ukraine, [in:] L. Chernova, Monografіya, Prism, Dnepropetrovsk 1996, p. 72.
  • [5] Hobsbaum E., The cult of identity politics, "New Left Review" 1996/217, p. 40.
  • [6] Institute Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa, "Portugal British Journal of Social Psychology" 2001, p. 114.
  • [7] Jenkins R., Social identity, Routledge, London 1996.
  • [8] Kristeva J., Samі sobі Stranger's, pereklad ukraїnskoyu Z. Borisyuk, Vidavnitstvo Solomії D.Pavlychko "Basis", Kiev 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.