PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 290 | 74--82
Tytuł artykułu

Aktywizacja zawodowa osób w wieku produkcyjnym niemobilnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activation of People of the Immobile Productive Age
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najpoważniejszych wyzwań dla rynku pracy w Polsce jest aktywizacja zawodowa osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (powyżej 45. roku życia). Populację tę charakteryzują niskie wskaźniki zatrudnienia i mała aktywność zawodowa. Towarzyszy temu postępujący jej wzrost liczebny. Efektem tego jest odwracanie się tzw. piramidy wieku. Wszystko to wymaga uruchomienia mechanizmów dostosowawczych oraz stosownych rozwiązań instytucjonalnych i systemowych. Szczególną rolę mają do wypełnienia stosowne instrumenty rynku pracy i formy wsparcia aktywności osób starszych.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important challenges in the labour market is a professional activation of people of the immobile, productive age (over 45 years of age). The features of this population are the low employment rates and low efficiency of professional. This situation is accompanied by a progressive increase in the number of this population. This is the result of the reversal of the age pyramid. All of this requires the implementation adjustment mechanisms and appropriate system and institutional solutions. A specific functions are fullfilled by labour market instruments and support of activity of elderly.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
74--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2013 (2013), GUS, Warszawa.
 • Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J., red. (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, II kwartał 2014 (2014), GUS, Warszawa.
 • Problem bezskuteczności aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+, http://rynekpracy.pl/ artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.19/wpis.778 (dostęp: 2.02.2015).
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, Dz.U. z 2014 r., nr 631.
 • Rysz-Kowalczyk B. (2012), (Nie) dostosowanie instytucji polityki społecznej do zmian w cyklu życia współczesnych pokoleń Polaków [w:] Polityka Społeczna. Kontynuacja i zmiana. Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza, IPiSS, Warszawa
 • Sytuacja demograficzna osób starych i konsekwencje starzenia się ludności w świetle prognozy na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Szylko-Skoczny M. (2004), Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Trafiałek E. (2006), Zmiany demograficzne a zadania współczesnej polityki społecznej [w:] A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Trzos K., Zatorska M. (2010), Popyt na dojrzałość [w:] Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Ustawa dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227 ze zm.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., poz. 637.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2004 r., nr 64, poz. 593 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. z 2003 r., nr 122, poz. 1143 ze zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. z 2006 r., nr 94, poz. 65 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.
 • Wojdyło-Preisner M. (2008), Współczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem na lokalnych rynkach pracy [w:] Z. Wiśniewski, E. Dolny (red.), Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.