PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 156--166
Tytuł artykułu

Innowacje technologiczne we wdrażaniu e-usług dla przedsiębiorstw na przykładzie funkcjonowania Pojedynczego Punktu Kontaktowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Technical Innovations in Implementation of E-services for Entrepreneurs, Based on Example of Point of Single Contact
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano ewolucję systemu e-usług skierowanych do przedsiębiorców. W pierwszej kolejności autor przytacza definicję cech charakterystycznych usług oraz e-usług. Następnie omawia wdrożenie Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK), integrującego zawartość informacyjną oraz wybrane e-usługi i repozytorium procedur administracyjnych dla przedsiębiorców jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych, obywateli, oraz urzędników realizujących e-procedury dla przedsiębiorców. Następnie autor dokonał porównania stopnia zaawansowania stopnia rozwoju PPK w Polsce na tle pozostałych państw EOG. Artykuł stanowi podsumowanie omówienia potencjalnych problemów rozwoju PPK w Polsce, związanych między innymi z koniecznością niezbędnych dostosowań w ustawodawstwie, sankcjonujących wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the evolution of e-services for entrepreneurs. First, the author cites the definition of the characteristics of services and e-services. In the following section, the article discusses the implementation of the Point of Single Contact ( PSC) integrating information content, as well as providing selected e-services and the repository of administrative procedures for enterprises, as well as representatives of non-governmental organizations, citizens and officials implementing e-procedures for entrepreneurs. The author then compared the level of development of PSC in Poland compared to other EEA countries. Article summarizes the discussion of the potential problems of development of PSC in Poland, regarding necessary adjustments in the legislation, sanctioning the implementation of electronic circulation of documents. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
156--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Brooke, J. (1996). SUS: a "quick and dirty" usability scale. W: P.W. Jordan, B. Thomas, B.A. Weerdmeester i A.L. McClelland (red.), Usability Evaluation in Industry. London: Taylor and Francis.
 • Bwayla, K.J. i Zulu, S. (2012). Handbook of Research on E-Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation and Legal Frameworks. Information Science Reference (IGI Global), USA.
 • Czubała, A., Jonas, A., Smoleń, T. i Wiktor, J.W. (2006). Marketing usług. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. i Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. L 376, 27.12.2006 r.
 • Elektroniczny Punkt Kontaktowy: odpowiada na prawie wszystkie pytania firm, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,15445184,Elektroniczny_Punkt_Kontaktowy__Odpowiada_na_prawie.html (20.06.2015).
 • Gilmore, A. (2006). Marketing i zarządzanie. Warszawa: PWE.
 • Grytner, R.A. (2006). Zintegrowane Biblioteki Procedur - narzędzie do budowy taniej, sprawnej i nowoczesnej administracji publicznej. Elektroniczna Administracja, 2(3).
 • https://standardva.webnotarius.eu/dvcs-client/load_document.dvcs?conversationId=8760 (25.06.2015).
 • Jezierska, A. (2006). System informatyczny w urzędzie. Gazeta Prawna, 82.
 • Kotler, P. (1982). Principles of Marketing. Englewood Cliffs.
 • Karaszewski, R. (2006). Nowe koncepcje zarządzania jakością. Toruń: Wyd. Dom Organizatora.
 • Komorowski, S., Koralewski, M., Kośmider, A., Kraska, M., Langer, J., Nowaczyk, K., Pucher, J., Mamrot, Sz. i Kośmider, A. (2012). Jak skutecznie biznes może wykorzystać rozwiązania e-administracji. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://parp.gov.pl.
 • Mańkowska, N. (2014). E-administracja a efektywność sektora publicznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Matuszewska-Maroń, M. i Łakomiak, M. (2013). Pojedynczy Punkt Kontaktowy - funkcjonalności dla administracji i przedsiębiorców. e-mentor, 1(48). http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/995 (20.06.2015).
 • Papaj, T. (2012). Instrumenty e-administracji jako innowacje w koncepcji Public Governance. Współczesne Zarządzanie, 2, 150-159.
 • Payne, A. (1997). Marketing usług. Warszawa: PWE.
 • Rozwój sektora e-usług na świecie. http://parp.gov.pl (20.06.2015).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 roku, Dz. U. z 2009 r. Nr 21, poz. 115.
 • Sikora, M. (2004). Polska droga do e-administracji. Uwagi na temat procesu tworzenia administracji elektronicznej. W: Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne. Tychy-Opole: WSZiNS i Uniwersytet Opolski.
 • Single Market Scoreboard, Performance per governance tool, Points of Single Contact, EU Internal Market and Services. http://ec.europa.eu/singlemarket-scoreboard (20.06.2015).
 • Stanton, W.J. (1981). Fundamentals of Marketing. New York.
 • Śliwiński, M., Modele biznesowe e-usług. http://parp.gov.pl (20.06.2015).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807.
 • www.biznes.gov.pl (pozyskano 25.06.2015).
 • Ziemba, E. (2012). Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka. Collegium of Economic Analysis.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.