PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
23 (2016) | nr 6 (109) | 20--27
Tytuł artykułu

Wartość odżywcza jaj konsumpcyjnych pozyskiwanych od kur niosek utrzymywanych w różnych systemach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nutritional Value of Table Eggs Originating from Laying Hens Kept under Different Housing Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jaja należą do najbardziej wartościowych produktów żywnościowych dzięki znacznej zawartości przyswajalnych składników odżywczych o wysokiej strawności. Stanowią one bogate źródło aminokwasów, w tym egzogennych, kwasów tłuszczowych, witamin oraz składników mineralnych. Wzrastająca świadomość konsumentów w zakresie jakości produktów żywnościowych skłoniła do przeprowadzenia wielu badań nad wartością odżywczą jaj pozyskiwanych w różnych systemach utrzymania niosek. Zawartość składników odżywczych w jajach konsumpcyjnych może być modyfikowana m.in. poprzez: wybór systemu utrzymania kur, jakość i rodzaj podawanej paszy oraz dobór odpowiednich ras niosek. Nie ma jednak jednoznacznych danych literaturowych wskazujących, że jaja pozyskane w systemie ekologicznym lub przyzagrodowym są dla konsumenta bardziej wartościowym źródłem składników odżywczych. Możliwości kształtowania wartości odżywczej jaj, w tym zmiany proporcji poszczególnych składników związane są głównie ze sposobem żywienia niosek. Istotna jest jakość paszy i możliwość kontroli pokarmu spożywanego przez kury. W systemach utrzymania z możliwością dostępu do pastwisk nioski mają dostęp do pokarmu niekontrolowanego jakościowo. W wielkotowarowych systemach utrzymania niosek skład podawanej paszy jest optymalny i kontrolowany, co przekłada się na najwyższą jakość i bezpieczeństwo produkowanych jaj. W opracowaniu opisano kształtowanie wartości odżywczej jaj pozyskanych od kur niosek utrzymywanych w różnych systemach.(abstrakt oryginalny)
EN
Eggs belong to the most valuable food products owing to a high content of assimilable, well digestible nutrients. They constitute a rich source of amino acids, including exogenous fatty acids, vitamins, and mineral compounds. The growing consumer awareness of food products quality prompted scientists to conduct many research studies on the nutritional value of eggs derived from laying hens kept under different housing systems. The content of nutrients in eggs can be modified by, among other things: selecting a housing system for hens, quality and type of feed, and choosing appropriate hen breeds. There are no clear data in the reference literature to show that the eggs produced under an ecological system or the eggs from hens living in backyards (free-range system) are a more valuable source of nutrients for the consumer. The options to form the nutritional value of eggs, inclusive of changing proportions of the individual components are linked, mainly, with a method of feeding laying hens. The quality of feed is significant as is the possibility to control feedstuff eaten by hens. In the housing systems with access to pastures, hens have access to food of uncontrolled quality. As for industrial housing systems for laying hens, the composition of feed is optimal and controlled, which is reflected in the highest quality and safety of the eggs produced. In the paper, the process is described of forming nutritional value of eggs derived from laying hens kept under different housing systems. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Abeyrathne E.D.N.S., Lee H.Y., Ahn D.U.: Egg white proteins and their potential use in food processing or as nutraceutical and pharmaceutical agents - A review. Poultry Sci., 2013, 92, 3292- 3299.
 • [2] American Heart Association Nutrition Committee: Diet and lifestyle recommendations revision 2006: A scientific statement from the American Heart Association Nutrition Committee. Circulation, 2006, 114 (1), 82-96.
 • [3] Anderson K.E.: Comparison of fatty acid, cholesterol, and vitamin A and E composition in eggs from hens housed in conventional cage and range production facilities. Poultry Sci., 2011, 90, 1600- 1608.
 • [4] Bouvarel I., Nys Y., Panheleux M., Lescoat P.: How diet influences the quality of eggs. Inra Prod. Anim., 2010, 23 (2), 167-182.
 • [5] Brulc L., Simonovska B., Vovk I., Glavnik V.: Determination of egg yolk xanthophylls by isocratic high-performance liquid chromatography. J. Chromatography A, 2013, 1318, 134-141.
 • [6] Castellini C., Perella F., Mugnai C., Dal Bosco A.: Welfare, productivity and qualitative traits of egg in laying hens reared under different rearing systems. XII European Poultry Conference, Verona, Italy, pp. 592-598.
 • [7] Cherian G., Holsonbake T.B., Goeger M.P.: Fatty acid composition and egg components of specialty eggs. Poultry Sci., 2002, 81 (1), 30-33.
 • [8] Dobrzański Z., Chojnacka K., Górecka H., Chojnacki A., Wiśniewski J.: Jaja drobiu wodnego jako indykator skażenia środowiska wiejskiego. Acta Agrophsica, 2003, 3 (1), 395-401.
 • [9] Fernandez M.L., Andersen C.J.: Eggs: Composition and health effects. In: Encyclopedia of Food and Health. Eds. B. Caballero, P.M. Finglas, F. Toldrá, Academic Press, Oxford, UK, 2016, pp. 470-475.
 • [10] Giannenas I., Nisianakis P., Gavriil A., Kontopidis G., Kyriazakis I.: Trace mineral content of conventional, organic and courtyard eggs analysed by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Food Chem., 2009, 114, 706-711.
 • [11] Hidalgo A., Rossi M., Clerici F., Ratti S.: A market study on the quality characteristics of eggs from different housing systems. Food Chem., 2008, 106, 1031-1038.
 • [12] Jarosz M. Rychlik E.: Characteristics and role of nutrition standards. Standards of nutrition for the Polish population - An amendment. Wyd. IŻŻ, Warszawa 2012, ss. 1423-1439.
 • [13] Karadas F., Wood N.A.R., Surai P.F., Sparks N.H.C.: Tissue-specific distribution of carotenoids and vitamin E in tissues of newly hatched chicks from various avian species. Comp. Biochem. Physiol. A. Mol. Integr. Physiol, 2005, 140, 506-511.
 • [14] Kaźmierska M., Kosmalski B., Jarosz B., Ligor M., Trziszka T.: Wpływ zróżnicowanego systemu chowu kur na zawartość luteiny w jajach. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 5 (78), 75- 84.
 • [15] Kiczorowska B., Samolińska W., Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Rusinek-Prystupa E., Al- Yasiry A.R.M.: Nutritional value and the content of minerals in eggs produced in large-scale, courtyard and organic systems. J. Elementology, 2015, 20 (4), 887-895.
 • [16] Kijowski J., Leśnierowski G., Cegielska-Radziejewska R.: Jaja cennym źródłem składników bioaktywnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 5 (90), 29-41.
 • [17] Kijowski J., Leśnierowski G.: Separation, polymer formation and antibacterial activity of lysozyme. Pol. J. Food Nutr. Sci., 1999, 8/49 (3), 3-16.
 • [18] Krawczyk J., Gornowicz E.: Quality of eggs from hens kept in two different free-range systems in comparison with a barn system. Archiv für Geflügelkunde, 2010, 74 (3), 151-157.
 • [19] Küçükyılmaz K., Bozkurt M., Nur Herken E., Çınar M., Uğur Çatlı A., Bintaș E., Çöven F.: Effects of rearing systems on performance, egg characteristics and immune response in two layer hen genotype. Asian-Australas. J. Anim. Sci., 2012, 25 (4), 559-568.
 • [20] Kühn J., Schutkowski A., Kluge H., Hirche F., Stangl G.I.: Free-range farming: A natural alternative to produce vitamin D-enriched eggs. Nutrition, 2014, 30, 481-484.
 • [21] Lopez-Bote C.J., Sanz Arias R., Rey A.I., Castaño A., Isabel B., Thos J.: Effect of free-range feeding on n-3 fatty acid and α-tocopherol content and oxidative stability of eggs. Animal Feed Sci. Technol., 1998, 1-2 (72), 33-40.
 • [22] Matt D., Veromann E., Luik A.: Effect of housing systems on biochemical composition of chicken eggs. Agronomy Research, 2009, 7 (Special issue II), 662-667.
 • [23] Mc Namara D.J.: Eggs: A world of possibilities. World Poultry, 2010, 26 (7), 36-37.
 • [24] Mc Namara D.J.: The impact of egg limitations on coronary heart disease risk: Do the numbers add up. J. Am. Coll. Nutr., 2000, 19 (5), 5405-5485.
 • [25] Pisulewski P.: Warość odżywcza jaj kurzych oraz współczesne metody jej kształtowania. W: Jajczarstwo. Red. T. Trziszka. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 2000, ss. 189-212.
 • [26] Samman S., Kung F.P., Carter L.M., Foster M.J., Ahmad Z.I., Phuyal J.L., Petocz P.: Fatty acid composition of certified organic, conventional and omega-3 eggs. Food Chem., 2009, 116, 911-914.
 • [27] Schiavone A., Barroeta A.C.: Egg enrichment with vitamins and trace minerals. In: Improving the Safety and Quality of Eggs and Egg Products. Vol. 2: Egg Safety and Nutritional Quality. Eds. F. van Immerseel, Y. Nys, M. Bain. Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, UK, 2011, pp. 289-320.
 • [28] Schlatterer J., Breithaupt D.E.: Xanthophylls in commercial egg yolks: Quantification and identification by HPLC and LC-(APCI)MS using a C30 Phase. J. Agric. Food Chem, 2006, 54, 2267-2273.
 • [29] Sokołowicz Z., Krawczyk J., Herbut E.: Jakość jaj z chowu ekologicznego w pierwszym i drugim roku użytkowania niosek. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 4 (83), 185-194.
 • [30] Surai P.F., Speake B.K., Sparks N.H.C.: Carotenoids in avian nutrition and embryonic development. 1. Absorption, availability and levels in plasma and egg yolk. J. Poultry Sci., 2001, 38, 1-27.
 • [31] Trziszka T., Dobrzański Z., Skiba T., Kopeć W.: Effects of breeding and housing systems of layers on egg quality and the activity of cystatin and lysozyme. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2007, 57, 583-586.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457171

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.