PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 12, cz. 1 Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym | 347--360
Tytuł artykułu

Pomiar efektywności w przedsiębiorstwach TSL - wyzwania i trendy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Effectiveness Measurement in Freight Shipping Logistics Enterprises - Challenges and Trends
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw branży TSL w zakresie oceny i pomiaru ich efektywności oraz sformułowano główne tendencje rozwojowe branży TSL w najbliższych latach. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników badań, które polegały na opracowaniu koncepcji nowego podejścia do pomiaru efektywności przedsiębiorstw branży TSL. Zaproponowano rozwiązanie oparte na filozofii Zrównoważonej Karty Wyników, dzięki któremu pomiar efektywności odbywa się przy użyciu zestawu Kluczowych Wskaźników Efektywności w pięciu perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, nauki i rozwoju oraz ekologicznej. (fragment tekstu)
EN
Fast-growing business sector of Freight Shipping Logistics enterprises struggling with a strong competitive fight. Therefore there are needed solutions that help in gaining competitive advantage in the market. Freight Shipping Logistics companies must be flexible, quickly identify and respond to emerging opportunities and threats to stay in business. They need a flexible strategy that will enable quick identification and utilization of emerging opportunities and market opportunities. Currently, one of the most important elements of building a market advantage is aptly formulated and implemented strategy. There is therefore a need to develop new methods, solutions, tools to help quickly and effectively implement the strategy, and control and monitor its implementation.
The article attempts to identify the needs of enterprises in the Freight Shipping Logistics sector to evaluate and measure their effectiveness and formulate the main development trends of Freight Shipping Logistics sector in the coming years. The main aim of this article is to present the results of research, with the development of the concept of a new approach to measuring the efficiency of Freight Shipping Logistics enterprises. It proposed a solution based on the concept of the Balanced Scorecard, by which efficiency measurement is done using a set of specially selected Key Performance Indicators (KPI's) in five different perspectives: financial perspective, customer, internal processes, learning and development and ecological. This solution enables the rapid deployment of frequently updated strategy through measurement and control of the degree of implementation of the main strategic objectives of Freight Shipping Logistics industry. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bonsiep W., Fischer T., Klich J. (2000), Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie kontroli, "Przegląd Organizacji", Nr 2.
 • Brzóska J., Karbownik A., Kruczek M., Szmal A., Żebracki Z. (2012), Strategiczna Karta Wyników w teorii i praktyce, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • D'Aveni R.A. (1994), Hypercometition: Managing the Dynamics of Strategic Manoeuvring, Free Press, New York.
 • Eisenhardt K.M., Sull D.N. (2001), Strategy as a Simple Rules, "Harvard Business Review", January.
 • Fang-Mei Tseng, Yu-Jing Chiu, Ja-Shen Chen (2009), Measuring business performance in the high-tech manufacturing industry: A case study of Taiwan's large-sized TFT-LCD panel companies, "The International Journal of Management Science", No 37.
 • Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 • Hades R.H. (1997), Strategische Planung in einer instabilen Welt, "Neue Zurcher Zeitung", Nr 171.
 • Horvath & Partners (2007), Controlling umsetzen - Fallstudien, Losungen und Basiswissen, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 • Jabłoński A., Jabłoński M. (2011), Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupski R. (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Leszczyński Z., Wnuk-Pel T. (2006), Controlling w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Porter M.E. (1992), Capital Disadventage: America's Failing Capital Investment System, "Harvard Business Review", September-October.
 • Romanow P. (2008), Strategie transportowe operatorów z branży TSL w łańcuchach dostaw, "Logistyka", Nr 2.
 • Szymański W. (2001), Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 • Świderska G.K. (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa.
 • Wieczorek A. (2012), Metody i techniki prognozowania wartości kluczowych wskaźników efektywności dla potrzeb wprowadzania zmian w organizacji utrzymania ruchu, "Management Systems in Production Engineering", Nr 1 (5).
 • American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Special Committee on Financial Reporting (1994), Improving Business Reporting - A Customer Fokus: Meeting the Information Leeds of Investors and Creditors, New York.
 • Branża TSL w Polsce, (2015), https://analizybranzowe.wordpress.com/2015/10/31/branza-tsl-w-polsce/[13].
 • Krzemiński T. (2013), Key Performance Indicators w rozwoju strategicznym firmy, Portal wiedzy dla biznesu, www.kadry.nf.pl/artykul.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457173

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.