PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 290 | 83--94
Tytuł artykułu

Starzenie się ludności Polski w przekroju regionalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Old Age of Poland by Voivodships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ocenie stopnia zaawansowania starości demograficznej wykorzystuje się wiele miar. Pytanie, na ile ich przestrzenna analiza prowadzi do podobnych wniosków. W rozważaniach wykorzystano różne wskaźniki starości i wyniki badań prowadzonych dla lat 1991-2011 według województw. Dodatkowo zbadano, czy grupy województw odznaczające się podobnym poziomem wartości miary starości demograficznej tworzyły zwarte przestrzennie obszary (posiadały co najmniej jedną wspólną granicę), czy część Polski zachodniej charakteryzowała się mniejszym stopniem zaawansowania tego procesu aniżeli jej część wschodnia oraz czy ten przestrzenny obraz ulegał zmianie w czasie.(abstrakt oryginalny)
EN
In the assessment of the degree of the old age a lot of measures are being exploited. Question, to what extent spatial analysis is leading them to similar conclusions. In deliberations indicators of the old age were used. Kept dissertations were for years 1991-2011 according to provinces. Additionally they examined, whether groups of provinces being characterized by a similar level of the value of the measure of the old age formed clenched spatially areas; whether the part of western Poland was characterized by a lower degree of the progress of this process than her eastern part as well as whether this spatial image underwent the change over time.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Abramowska-Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 1(159), s. 3-33.
 • Cieślak M. (2004), Pomiar procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 2/146, s. 3-16.
 • Clarke J.I. (1965), Population Geography, Pergamon Press, Oxford, s. 164.
 • d'Albis H., Collard F. (2013), Age Groups and the Measure of Population Aging, "Demographic Research", No. 29, s. 617-640.
 • Długosz Z. (1997), Stan i dynamika starzenia się ludności Polski, "Czasopismo Geograficzne", nr 68(2), s. 227-232.
 • Długosz Z. (1998), Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", nr 3, s. 15-25.
 • Frątczak E. (2002), Proces starzenia się ludności Polski, "Studia Demograficzne", nr 2 (142), s. 3-28.
 • Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Kondrat W. (1972), Zmiany w strukturze ludności według płci i wieku w latach 1950, 1960, 1970, "Studia i Prace Statystyczne", nr 40.
 • Kosiński L. (1967), Geografia ludności, PWN, Warszawa.
 • Kot S.M., Kurkiewicz J. (2004), The New Measures of the Population Ageing, "Studia Demograficzne", nr 2/146, s. 17-29.
 • Kowaleski J.T., red. (2006), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kowaleski J. (2011), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny. Etapy. Następstwa, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kowaleski J.T., Szukalski P., red. (2004), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kowaleski J.T., Szukalski P., red. (2006), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kurek S. (2001), Wybrane metody i kierunki badania starzenia się ludności w świetle literatury problemu, "Studia Demograficzne", nr 1 (139), s. 97-113.
 • Kurek S. (2004), The Spatial Distribution of Population Ageing in Poland in the Years 1988-2001, "Bulletin of Geography", No. 2, s. 65-76.
 • Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, "Prace Monograficzne", nr 497, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • ONZ (2005), World Population Prospects: The 2004 Revision, UN Department of Economic and Social Affairs Population Division, New York.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Podogrodzka (2014), Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w latach 1991-2010 [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 167, s. 62-76.
 • Potrykowska A. (2003), Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i migracji osób w starszym wieku w Polsce, "Przegląd Geograficzny", nr 1, s. 41-59.
 • Rosset E. (1959), Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.
 • Rosset E. (1967), Ludzie starzy. Studium demograficzne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rowland D.T. (1996), Population Momentum as a Measure of Aging, "European Journal of Population", No. 12, s. 41-61.
 • Sanderson W., Scherbov S. (2005), Average Remaining Lifetimes Can Increase As Human Populations Age, "Nature", No. 435, s. 811-813.
 • Sanderson W., Scherbov S. (2007), A New Perspective On Population Ageing, "Demographic Research", No. 16(2), s. 27-58.
 • Wieniecki I.G. (1981), Starzenie się ludności i metody statystyczne jego pomiaru [w:] I.G. Wieniecki, Metody statystyczne w demografii, PWN, Warszawa, s. 76-90.
 • [www 1] Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database (dostęp: 12.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.