PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 48--75
Tytuł artykułu

Fundusze Unii Europejskiej w Polsce: dekada doświadczeń

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Union funds in Poland: a decade of experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest podsumowanie ponad dekady uczestnictwa Polski w korzystaniu z Funduszy Unii Europejskiej. W tym okresie mieliśmy do czynienia z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego, zwiększeniem polskiego eksportu (głównie do państw UE) oraz napływem znacznych inwestycji zagranicznych. Rozwój okazał się mieć jednak charakter nierównomierny. Na uczestnictwie w funduszach unijnych w największym stopniu zyskały regiony najbardziej rozwinięte, co nie jest optymalnym odzwierciedleniem celów polityki regionalnej. Dotychczasowa realizacja polityki regionalnej w Polsce to w dużej mierze (aczkolwiek nie tylko) inwestycje modernizujące polską gospodarkę w sposób powierzchowny. Przykładem są inwestycje infrastrukturalne, które podnoszą jedynie warunki życia mieszkańców. W małym stopniu udało się wykorzystać środki unijne w zakresie wzmacniania konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to summarise more than a decade of Polish participation in the use of European Union Funds. During this period, we have seen an acceleration of economic growth, increasing Polish exports (mainly to EU countries) and a significant inflow of foreign investments. The development, however, have proved to be uneven in nature. The more developed regions gained the most from participation in EU funding, which does not reflect the regional policy objectives. So far, the regional policy in Poland is largely (though not exclusively) focused on investment that could only modernise the Polish economy in a superficial way. Examples are infrastructure investments that only raise living conditions. The ability to use EU funds in strengthening the competitiveness and innovativeness of Polish economy is utilised to a small extent.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
48--75
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
  • BUKOWSKI Andrzej, GADOWSKA Kaja, POLAK Paulina (2008), Bariery w dystrybucji środków unijnych a mechanizmy systemowe (w schyłkowym) państwie bezpieczeństwa socjalnego. Przypadek Polski, "Studia Socjologiczne" nr 1.
  • CHROŚCIŃSKA Anna, PŁACHECKI Tomasz, STERNIK Agnieszka (2005), Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Raport dla Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Warszawa.
  • DECYZJA (1999) Komisji z 1 lipca 1999 roku ustalająca wykaz regionów objętych celem 1. funduszy strukturalnych na okres 2000-2006, Dz.U. UE nr L 194 z 27 lipca 1999 roku.
  • DOROŻYŃSKI Tomasz (2012), Rola polityki Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych dysproporcji gospodarczych. Wnioski dla Polski, Łódź.
  • EUROPEAN COMMISSION - EUROPEAID (2002), Project Cycle Management Handbook, Bruksela.
  • EUROPEAN COMMISSION (2014), European Innovation Scoreboard (EIS).
  • EUROPEAN COMMISSION, Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 A short reference guide for Managing Authorities, http://www.funduszeeuropejskie. gov.pl/if/if_2014_2020/Documents/FEI_Shortguide_version25_04_2014.pdf.
  • EUROSTAT, Administrative boundaries, 2014 [w:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ cache/RSI/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.