PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 290 | 158--172
Tytuł artykułu

Wyzwania dla samorządu województwa mazowieckiego wynikające ze zmian demograficznych w regionie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Demographic Challenges for the Mazovian Regional Authority
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące zmian demograficznych w województwie mazowieckim. Sytuacja demograficzna Mazowsza jest powiązana z polaryzacją jego rozwoju powodującą zróżnicowania przestrzenne problemów społecznych. Dlatego w pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe cechy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego oraz wskazano główne trendy w rozwoju demograficznym regionu tj.: a) spadek zachowań promałżeńskich i prokreacyjnych, b) depopulację obszarów peryferyjnych, c) starzenie się ludności. Odwrócenie tych zjawisk wymaga zdecydowanej reakcji rządu i władz województwa mazowieckiego. W drugiej części zaprezentowano przewidziane w "Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne Mazowsze" oraz w "Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020" działania na rzecz powstrzymania i zapobiegania negatywnym trendom rozwoju społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected issues of demographic change in the Mazowieckie Voivodship. Demographic situation is related to the polarization of its development, resulting in spatial differentiation of social problems. Therefore, in the first part of the article presents the basic features of the socio-economic development Mazowieckie Voivodship are presented and the main trends in the demographic development of the region are identified, such as: a) a decrease in marital and reproductive behaviors, b) the depopulation of peripheral areas, c) the aging of the population. These phenomena requires a strong response from the government and the regional authority. "The Development Strategy for the Mazowieckie Voivodship 2030. Innovative Mazowsze" and "The Strategy of Social Policy of the Mazowieckie Voivodship 2014- 2020" includes actions to stop and prevent the negative trends of social development.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
158--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Bibliografia
 • Czapiewski K., Janc K. (2013), Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza, "Trendy Rozwojowe Mazowsza", nr 11.
 • Komornicki T. i in. (2012), Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza, "Trendy Rozwojowe Mazowsza", nr 4.
 • Komornicki T. i in. (2013), Rynek pracy województwa mazowieckiego - analiza przestrzenna, "Trendy Rozwojowe Mazowsza", nr 12.
 • Korcelli-Olejniczak E. (2012), Region metropolitalny. Pojęcie. Struktura przestrzenna. Dynamika, "Prace Geograficzne", nr 235, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Polityka spójności i Polska (2014), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_ policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/ poland_pl.pdf (dostęp: 4.02.2015).
 • Przegląd terytorialny OECD Polska (2008), OECD Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw (2014), GUS, Warszawa.
 • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze (2013), Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Strategia polityki społecznej województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 (2014), Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa.
 • Strzelecki Z., Kucińska M. (2006), Żywiołowe rozprzestrzenianie się metropolii warszawskiej [w:] S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, KUL, Białystok-Lublin-Warszawa.
 • Strzelecki Z. (2008), Polityka regionalna [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, WN PWN, Warszawa.
 • Strzelecki Z. (2013), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2012-2013, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Strzelecki Z. (2014), Polityka społeczna w dokumentach strategicznych samorządu mazowieckiego, "Polityka Społeczna", nr 10, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Strzelecki Z., Wysocka M. (2015), Potrzeby i aspiracje oraz plany edukacyjne młodzieży wiejskiej województwa mazowieckiego, Studia Obszarów Wiejskich PAN IGiPZ, Warszawa (w druku).
 • Śleszyński P. (2012), Warszawa i obszar metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza, "Trendy Rozwojowe Mazowsza", nr 8.
 • Śleszyński P. (2014), Przemiany społeczno-demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030, "Trendy Rozwojowe Mazowsza", nr 15, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • [www 1] Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 5.02.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.