PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 68 nr 3 Społeczne aspekty działalności gospodarczej | 159--173
Tytuł artykułu

Credit Co-operatives in the Social Market Economy as Illustrated by the Co-operative Banking Sector in Poland

Warianty tytułu
Spółdzielnie kredytowe w społecznej gospodarce rynkowej na przykładzie banków spółdzielczych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper aims to provide a comparative analysis of the principles of the social market economy and co-operative principles, and also to identify the role served by co-operative banks in Poland in the process of promoting and implementing social market economy principles at the local level. The paper describes the reasons for the establishment of credit co-operatives and their defining features; it analyses the relationship between credit co-operatives as institutions and the social market economy model, and indicates the possibility of an active role of co-operative banks in the implementation of the social market economy concept. The social market economy concept creates the conditions for promoting and developing a stable credit co-operatives sector, while the co-operative movement supports the execution of the ultimate goals of the social market economy.(original abstract)
Celem artykułu jest analiza porównawcza zasad społecznej gospodarki rynkowej i zasad spółdzielczości oraz określenie roli banków spółdzielczych w Polsce w propagowaniu i wdrażaniu zasad społecznej gospodarki rynkowej na poziomie lokalnym. W artykule scharakteryzowano przesłanki powstania i cechy spółdzielczości kredytowej; analizie poddano związki spółdzielni kredytowych jako instytucji i modelu społecznej gospodarki rynkowej oraz wskazano na możliwości aktywnego udziału banków spółdzielczych we wdrażaniu koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Z jednej strony koncepcja SGR stwarza warunki dla upowszechnienia i stabilnego rozwoju spółdzielczości kredytowej, z drugiej zaś strony spółdzielczość wspiera realizację nadrzędnych celów społecznej gospodarki rynkowej.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • WSB University in Toruń
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Baka W., 1997, Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995. Studium monograficzno-porównawcze, Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca, "Zarządzanie i Finanse".
 • Behrends S., 2014, Rozwój realnych systemów ekonomicznych w społecznej gospodarce, in: E. Mączyńska, P. Pysz (eds.), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, Warszawa: PTE.
 • Boczar K., 1985, Spółdzielczość. Problematyka społeczna i ekonomiczna, Warszawa: PWE.
 • Bokajło J., 2014, Alfreda Mullera-Armacja styl: społeczna gospodarka rynkowa, in: E Mączyńska, P. Pysz (eds.), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, Warszawa: PTE.
 • Bokajło J., 2010, Społeczna gospodarka rynkowa - typ idealny i jego wymiar społeczny, in: P. Pysz, M. Proniewski (eds.), Social Market Economy, Białystok: WSFiZ.
 • Braverman H., 1997, Die Arbeit im Modernen Productionsprozess, Frankfurt: Campus Verlag.
 • Brodziński M., 2014, Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej, Warszawa: FREL.
 • Flora P., 1975, Indicatoren der Modernisierung, Opladen: Westdeutscher Verlag.
 • Giagnocavo C., Genez S., Sforzi J., 2012, Cooperative Bank Strategies for Social Economic Problem Solving: Supporting Social Enterprise and Local Development, Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 83, Issue 3.
 • Giza W., 2010, Polityka ładu gospodarczego a kwestia społeczna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, in: E. Mączyńska, P. Pysz (eds.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa: PTE.
 • Hampe P., 2014, Model społecznej gospodarki rynkowej w dobie współczesnego kryzysu, in: E. Mączyńska, P. Pysz (eds.), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, Warszawa: PTE.
 • Kania Ł., 2011, Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej a wyzwania współczesności, Optimum. Studia Ekonomiczne, Issue No. 4.
 • KNF, 2015, Raporty o sytuacji banków, www.knf.gov.pl [15.01.2016].
 • Kołodko G., 2010, Świat na wyciągnięcie myśli, Warszawa: Pruszyński i Spółka.
 • Kulińska-Sadłocha E., 2014, Rola banków w realizacji narodowej i regionalnych strategii innowacji, in: S. Partycki (ed.), Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin: Wyd. KUL.
 • Kulińska-Sadłocha E., Szambelańczyk J., 2014, Rola i funkcje lokalnych instytucji kredytowych w Polsce w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, in: S. Flejterski, A. Gospodarowicz (eds.), Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, Warszawa: ZBP.
 • Kuliszer J., 1961, Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Mączyńska E., 2011, Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości, in: Polska myśl strategiczna. Na spotkanie z enigmą XXI wieku, PTE Bulletin, Issue No. 2.
 • Mączyńska E. (ed.), 2015, Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, Warszawa: PTE.
 • Mączyńska E., Pysz P, 2010a, Czym jest, a czym nie jest "społeczna gospodarka rynkowa". Meandry interpretacyjne. Rozmowa z dr Horstem Friedrichem Wuensche - dyrektorem zarządzającym Fundacji im. Ludwiga Erharda, in: E. Mączyńska, P. Pysz (eds.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa: PTE.
 • Mączyńska E., Pysz P. (eds.), 2010b, Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa: PTE.
 • Miszewski M., 2014, Dobrobyt dla wszystkich i aktualność myśli Ludwiga Erharda, in: E Mączyńska, P. Pysz (eds.), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, Warszawa: PTE.
 • Ochociński S., 1984, Podstawy i zasady spółdzielczości w Polsce Ludowej, Poznań: Wydawnictwo AE.
 • Oswalt W., 1993, Wilhelm Röpke: Masseneigentum und Freiheit, Die Zeit, Issue No. 6.
 • Orzeszko T., 1998, Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju, Poznań: Wyd. WSB.
 • Płonka M., Świadek A., 2013, Wpływ współpracy na poziom konkurencyjności i aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Bulletin No. 34, Rzeszów; Uniwersytet Rzeszowski.
 • Prusek A., 2015, Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu, in: E. Mączyńska (ed.), Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, Warszawa: PTE.
 • Pysz P., 2010, Komplementarność i synteza koncepcji polityki gospodarczej Waltera Euckena i Ludwiga Erharda, in: E. Mączyńska, P. Pysz (eds.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa: PTE.
 • Röpke W., 1994, Die Lehre von der Wirtschaft, 13. Auftrage, Bern - Stuttgart - Wien: Vorlag Paul Haupt.
 • Sasinowski H., 2011, Regionalne aspekty zrównoważonego rozwoju, in: B. Poskorbko (ed.), Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, Białystok: Wyd. WSE.
 • Szambelańczyk J., 2006, Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Poznań: Wyd. AE.
 • Szyszkowska M., 2015, Znaczenie własności spółdzielczej oraz negatywny wpływ liberalizmu ekonomicznego na psychikę człowieka, in: E. Mączyńska (ed.), Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, Warszawa: PTE.
 • Weber O., 2012, Sustainable Banking - History and Current Developments, Working Paper, University of Waterloo, http://ssrn.com/abstract=2159947 [15.01.2016].
 • Wünsche H.F., 2014, Aktualność koncepcji społecznej gospodarki rynkowej Ludwiga Erharda, in: E Mączyńska, P. Pysz (eds.), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, Warszawa: PTE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.