PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 32 | nr 4 | 25--43
Tytuł artykułu

Merging Digital Capital and Digital Governance : a Framework for Local Government Websites

Warianty tytułu
Łączenie kapitału cyfrowego i zarządzania cyfrowego : ramy dla stron internetowych samorządów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Większość badań na temat stron internetowych lokalnej administracji publicznej można znaleźć w obszarze e-administracji, gdzie modele opracowane dla zarządzania oraz oceny tych stron składają się z wymiarów opartych o kryteria o charakterze technicznym i technologicznym, takie jak dostępność, nawigacja, przydatność, aspekty decydujące o jej funkcjonalności i jakości. Jednakże pozostawiły one na dalszym miejscu analizę wymiarów związanych z zarządzaniem organizacjami publicznymi, takich jak przejrzystość, sieć relacji, kapitał ludzki, odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, aspekty, które są akcentowane w teoriach kapitału intelektualnego. W tym obszarze strony internetowe uważa się za narzędzia strategiczne zarządzania wiedzą, niemniej bardzo niewiele jest modeli zarządzania i oceny stron internetowych opartych na teoriach zarządzania wiedzą oraz kapitałem intelektualnym, te zaś, które istnieją, dotyczą głównie obszaru biznesu. W związku z tym niniejszy artykuł ma na celu zaproponowanie modelu kapitału intelektualnego do zarządzania treściami samorządowych stron internetowych, ponieważ literatura pozostawia taką możliwość otwartą. Wymiary kapitału cyfrowego uważane za relewantne przy opracowywaniu stron internetowych samorządów to: e-kapitał usług, demokratyczny, relacyjny i organizacyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
Most studies about websites of local public administration can be found in the area of e-govemment, where models developed for the management and evaluation of these websites are composed of dimensions based on criteria of technical and technological nature such as accessibility, navigability, usability, aspects decisive for its functionality and quality. However, they have left in second place the analysis of dimensions related to the management of public organizations, such as transparency, network of relationships, human capital, social and environmental responsibility, aspects that are emphasized in the theories of intellectual capital. In this area websites are considered as strategic tools of knowledge management, however, there are very few models for management and evaluation of websites based on the theories of knowledge management and intellectual capital, and those that exist are mainly for the business area. Thus, this paper intends to propose an intellectual capital model for contents management of local government websites, as the literature leaves open that possibility. The dimensions of digital capital considered relevant in the development of local government websites were: services, democratic, relational and organizational e-capital. (original abstract)
Rocznik
Tom
32
Numer
Strony
25--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polytechnic Institute of Beja School of Technology and Management
 • Polytechnic Institute of Beja School of Technology and Management
Bibliografia
 • Arslan, A. (2008). Assessment of the Turkish local e-govemments: An empirical study. International Journal of Human Sciences, 5 (2), 1-20.
 • Bailoa, S. (2007). Capital intelectual e territorio: Um estudo de caso. Urna análise as páginas de Internet das cámaras municipals portuguesas. Tese de mestrado. Evora: Universidade de Evora.
 • Bailoa, S. (2014). Modelo organizacional de capital intelectual paragestao de portáis autárquicos: Um referenda! para as autarquías portuguesas. Tese de doutoramento. Evora: Universidade de Evora.
 • Bailoa, S. (2015). Analyzing digital capital of Portuguese local governments websites. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection), 28 (4), 27-45.
 • Batlle-Montserrat, J., Calderon, R., López, J. (2009). Local e-government bench-learning survey: Final report of the Eurocities Working Group. Brussels: Eurocities [online, accessed: 2017-01-09]. Retrieved from: http://www.smartcities.info/files/Local_e_Govemment_benchleaming_survey2009.pdf.
 • Baum, C., Di Maio, A. (2000). Gartner s four phases of e-government model. Gartner Group [online, accessed: 2017-01-09]. Retrieved from: http://www.gartner.com.
 • Callen, Y., Molinero, C., Cinca, C. (2001). An approach to the measurement of intangible assets in dot com based on web metrics and financial information. Discussion Papers in Accounting and Finance. No. AF01-5. Southampton: University of Southampton. ISSN 13563548.
 • Carrizales, T., Melitski, J., Manoharan, A., Holzer, M. (2011). E-govemance approaches at the local level: A case study in best practice. International Journal of Public Administration, 34 (14), 935-945.
 • Carvalho, R., Ferreira, M. (2007). Impact analysis of Intranets and portals on organizational capital: Exploratory research on Brazilian organizations. In: L. A. Joia (ed.). Strategies for information technology and intellectual capital: Challenges and opportunities (pp. 215-230). Hershey, PA: Information Science Reference. ISBN 9781599040820.
 • Chen, S. (2011). Exploring digital capital of automated cargo clearance business websites. Expert Systems with Applications, 38 (4), 3590-3599.
 • Cinca, C., Molinero, C., Queiroz, A. (2001). An approach to the measurement of intangible assets in public sector using scaling techniques. Discussion Papers in Accounting and Finance. No. AF01-4. Southampton: University of Southampton. ISSN 13563548.
 • Coursey, D., Norris, D. (2008). Models of e-govemment: Are they correct? An empirical assessment. New perspectives on e-govemment. Public Administration Review, 68 (3), 523-536.
 • Deloitte & Eurocities (2005). eCitizenship for all: European benchmark report 2004. Bmssels: Eurocities; Rotterdam: Deloitte.
 • Edvinsson, L., Dvir, R., Roth, N., Pasher, E. (2004). Innovations: the new unit of analysis in the knowledge era: The quest and context for innovation efficiency and management of IC. Journal of Intellectual Capital, 5 (1), 40-58.
 • Esteves, J. (2005). Análisis del gobierno electrónico municipal en España. IE Working Paper. WPE05-32. Madrid: Instituto de Empresa.
 • Fan, Q. (2011). An evaluation analysis of e-govemment development by local authorities in Australia. International Journal of Public Administration, 34 (14), 926-934.
 • Gholamian, M., Akhavan P., Moahmmadipoor, F., Namvar, M. (2010). Prioritization structural capital indicators in Iranian e-business. In: Management International Conference (MIC20I0), 24-27 November 2010, Ankara, Turkey (pp. 297-309) [online, accessed: 2017-01-09], Retrieved from SSRN: https://ssm.com/ abstract=2186731.
 • Goldberg, J. (2009). State of Texas municipal web sites: A description of website attributes and features of municipalities with populations between 50,000-125,000. Applied Research Projects, Texas State University-San Marcos. Paper 307 [online, accessed: 2017-01-09], Retrieved from: https://digital.library. txstate.edu/handle/10877/3482.
 • Gouveia, L. (2004). Local e-government: A governaęao digital na autarquía. Colecęao inovaęao e gov- emaęao nas autarquías. Porto: Sociedade Portuguesa de Inovaęao. ISBN 9728589417.
 • Holzer, M., Kim, S. (2004). Digital governance in municipalities worldwide: An assessment of municipal web sites throughout the world-2003. Newark: National Center for Public Performance. ISBN 0942942035.
 • Holzer, M., Kim, S. (2006). Digital governance in municipalities worldwide (2005): A longitudinal assessment of municipal websites throughout the world. Newark: National Center for Public Performance. ISBN 094294206X.
 • Holzer, M., Kim, S. (2008). Digital governance in municipalities worldwide (2007): A longitudinal assessment of municipal websites throughout the world. Newark: National Center for Public Performance. ISBN 9780942942088.
 • Holzer, M., Manoharan, A. (2012). Digital governance in municipalities worldwide (2011-12): Fifth global e-governance survey: A longitudinal assessment of municipal websites throughout the world. Newark: National Center for Public Performance. ISBN 9780942942262.
 • Holzer, M., You, M., Manoharan, A. (2010). Digital governance in municipalities worldwide (2009): A longitudinal assessment of municipal websites throughout the world. Newark: National Center for Public Performance. ISBN 9780942942194.
 • Jota, L. (2009). Govemo eletrónico e capital intelectual ñas organizares públicas. Revista de Administrando Pública, 43 (6),1379-1405.
 • KEeLAN (2002). Key elements for electronic local authorities ' networks. WP3: Web-scanning of local authorities' front office on the web. D4: Report on use of Internet by local governments and best-practices (web-scanning results). The Hague.
 • Komninos, N. (2007). Cidades inteligentes. Interface Administrando Publica Local e Regional, Anuario, 5-9.
 • Liu, C. (2008). Exploring the digital capital of mobile phone service websites by users perspectives. International Journal of Mobile Communications, 6 (4), 467-480.
 • Liu, C. (2009). Developing measures and prioritizing digital capital of real estate websites. Proceeding of: 2009 WRI World Congress on Computer Science and Information Engineering, I, 508-511.
 • Liu, C. (2010). Exploring digital capital measures of hospital service websites from the user's perspective. International Journal of Technology, Policy and Management, 10 (4), 333-342.
 • Liu, C. (2013). The relationships among digital capital, service climate, and job seekers' satisfaction on job search website users. Management Review, 32, 127-130.
 • Liu, C., Chen, S. (2009). Prioritization of digital capital measures in recruiting website for the National Armed Forces. Expert Systems with Applications, 36 (5), 9415-9421.
 • Liu, C., Wang, H. (2007). Developing measures of digital capital and virtual value chain construction in job websites. International Journal of Management and Enterprise Development, 4 (1), 66-81.
 • Mello, G. (2009). Estudo das práticas de governance eletrónica: Instrumento de controladoria para a tomada de decisoes na gestáo do estados brasileiros. Tese doutorado. Sao Paulo: Universidade de Sao Paulo.
 • Mello, G., Slomski, V. (2010). Indice de governanga eletrónica dos estados brasileiros (2009): No ámbito do poder executivo. JISTEM Revista de Gestáo da Tecnología e Sistemas de Informafáo. Journal of Information Systems and Technology Management, 7 (2), 375-408.
 • Mello, S., Cohen, F., Oliveira, P. (2003). Avaliagao de capital intelectual das páginas web das assembleias legislativas brasileiros. Monografía apresentada ao Curso de Pós-Gradua9ao Tato sensu' do Instituto de Educacao Continuada. Belo Horizonte.
 • Moon, M. (2002). The evolution of e-govemment among municipalities: Rhetoric or reality?. Public Administration Review, 62 (4), 424-433.
 • Moura, G., Dallabona, L., Fank, O., Santos, P., Varela, P. (2011). Análise das práticas de govemamja eletrónica de municipios do Estado de Santa Catarina. In: III Encontró de Administragao da Informagáo. Porto Alegre / RS 15 a 17 de maio do 2011. Anais; Rio de Janeiro: ANPAD [online, accessed: 2017-01-09). Retrieved from: http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnADI/enadi_2011/2011_ENADI138.pdf.
 • Moura, G., Kloeppel, N., Beuren, I. (2012). Práticas de governanga eletrónica e eficiencia na utilizado das receitas: Urna análise nos estados das regioes Brasileiras. XV Simposio de Administragao da Produgao, Logística e Operagoes Internacionais, SIMPOI 2012.
 • Nacke, M., Calamari, M., Fernández Arroyo, N., Pando, D. (2012). Indice Nacional de Páginas Web Municipales 2012. Documento de Trabajo no. 101, CIPPEC, Buenos Aires, diciembre de 2012.
 • Norris, D. (2003). E-govemment and e-democracy at the American grassroots. In: International Conference on Public Participation and Information Technologies Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, MA, November 10-12, 2003.
 • Pratas, S. (2007). Administrado aberta e Internet. O caso dos municipios portugueses. Cadernos do Observatorio dos Poderes Locáis. No. 10, julho.
 • Queiroz, A. (2003). La medición del capital intelectual en el sector público. Tese doutorado. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Faculdade de Ciencias Económicas y Empresariales.
 • Queiroz, A., Callen, Y., Cinca, C. (2005). Reflexiones en tomo a la aplicación del capital intelectual en el sector público. Revista Española de Financiación y Contabilidad, 34 (124), 211-245.
 • Rover, A., Santos, P., Ferreira, M., Bemardes, M., Pinto, C., Yamaoka, E., de Paula, G., Júnior, E., Roczanski, C. (2010). Avahado de portáis e sitios governamentais no Brasil. In: A. J. Rover, F. Galindo (eds.). O Go- verno Eletrónico e suas múltiplas facetas (pp. 11-38). Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. ISBN 9788415031XXX.
 • Ruta, C. (2009). HR portal alignment for the creation and development of intellectual capital. The International Journal of Human Resource Management, 20 (3), 562-577.
 • Santos, L., Amaral, L. (2000). A presenta das cámaras municipals portuguesas na Internet. Guimaraes: Grupo Algébrica em colaborado com Gávea-Observatorio do Mercado de Tecnologías e Sistemas de Informado.
 • Santos, L., Amaral, L. (2002). O 'e-government' nos municipios. Cadernos de Economía, 58, 24-35.
 • Santos, L., Amaral, L. (2003). O e-government local em Portugal: Estudo da presenta das cámaras municipals portuguesas na Internet em 2002. Guimaraes: Gávea-Laboratorio de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade da Informado da Universidade do Minho e Cademos Interface do Grupo Algébrica.
 • Santos, L., Amaral, L. (2006). A presenta na Internet das cámaras municipals portuguesas 2005. Lisboa: UMIC-Agencia para a Sociedade do Conhecimento. ISBN 9789729892172.
 • Santos, L., Amaral, L. (2008). Presenta na Internet das cámaras municipals portuguesas em 2007: Estudo sobre local eGovernment em Portugal. Guimaraes: Gávea-Laboratorio de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade da Informado. Universidade do Minho. ISBN 9789729892196.
 • Santos, L., Amaral, L. (2012). Avahando da presenta na Internet das cámaras municipals portuguesas em 2009. Guimaraes: Gávea-Laboratorio de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade da Informado; Universidade do Minho. ISBN 9789899801004.
 • Santos, L., Amaral, L., Rodrigues, M. (2005). Avaliagao da presenta na Internet das cámaras municipals portuguesas em 2003. Lisboa: UMIC-Agencia para a Sociedade do Conhecimento. ISBN 9729892148.
 • Santos, L., Oliveira, J., Amaral, L. (2003). Método de avaliagao dos web sites dos organismos da administrando directa e indirecta do estado. Guimaraes: Gávea-Laboratorio de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade da Informado. Universidade do Minho.
 • Serrano, A., Fialho, C. (2003). Gestao do conhecimento: O novo paradigma das organizagoes. FCA-Editora de Informática. ISBN 9789727224845.
 • Souza, F., Meló, M., Silva, M., Araujo, A. (2012). Urna avahado das práticas de goveman^a eletrónica das capitais brasileiras. 9o Congresso USP de Iniciagao Científica em Contabilidade, Sao Paulo/SP 26 e 27 julho de 2012.
 • Srivihok, A., Intrapairote, A. (2004). Measuring intellectual capital: Web sites analysis of Thai SMEs. Proceeding of the Fifth European Conference on Organizational Knowledge, Learning, and Capabilities. 2-3 April 2004. Innsbruck: University of Innsbruck.
 • Stoica, V., Has, A. (2009). Romanian urban e-govemment: Digital services and digital democracy in 165 cities. Electronic Journal of e-Government, 7 (2), 171-182.
 • Sveiby, K. E. (2000). Capital intelectual: La nueva riqueza de las empresas. Cómo medir y gestionar los activos intangibles para crear valor. Paris: Maxima Laurent du Mesnil. ISBN 8480885459.
 • Tapscott, D., Ticoll, D., Lowy, A. (2000). Digital capital: Harnessing the power of business webs. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 1578511933.
 • Terra, J., Gordon, C. (2002). Portáis corporativos: A revoludo na gestao do conhecimento. 2aedifao. Sao Paulo: Negocio Editora. ISBN 8586014842.
 • Torres, N. (2006). Acordo de cooperagdo técnico-científica: Projeto de pesquisa e estudo para avaliagáo de sitios de Internet (websites) municipais e criagao do 1PGEM-Indice Paulista de Desenvolvimento de Governo Eletrónico Municipal. Parceria de colaborado institucional de desenvolvimento académico. FGV (EAESP/TECGOV)/FUNDAP, Maio 2006, TECGOV.
 • United Nations (2002). Benchmarking e-government: A global perspective, assessing the progress of the UN member states. United Nations DPEPA-Division for Public Economics and Public Administration and ASPA-American Society for Public Administration.
 • United Nations (2003). UN global e-government survey 2003. UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) and the Civic Resource Group (CRG).
 • Vrabie, C. (2010). Digital governance (in Romanian municipalities) and its relation with the IT education, a longitudinal assessment of municipal web sites in Romania. No. 42, APAS Papers from Academic Public Administration Studies Archive-APAS.
 • Vrabie, C. (2012). Increasing transparency in the public sector through e-governance. Doctorate Thesis (108 pp.). Ministry of Education, Research, Youth and Sports. Bucharest: National School of Political Studies and Public Administration, Faculty of Public Administration.
 • Vrabie, C., Ôktem, M. K. (2012). Local e-government: A comparative study of Romania and Turkey. In: Proceedings of the 20th NISPAcee Annual Conference: Public Administration East and West: Twenty Years of Development, May 23-26, 2012, Ohrid, Republic of Macedonia (FYROM) [online, accessed: 2017- -01-09], Retrieved from: https://ssm.com/abstract=2671529.
 • West, D. (2003). Urban e-government, 2003. Providence: Center for Public Policy, Brown University.
 • West, D. (2004). E-govemment and the transformation of service delivery and citizen attitudes. Public Administration Review, 64 (1), 15-27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.