PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
23 (2016) | nr 6 (109) | 140--151
Tytuł artykułu

Wykorzystanie kuchenek mikrofalowych do przygotowania potraw w polskich gospodarstwach domowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Use of Microwave Ovens to Prepare Food in Polish Households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była ocena wykorzystania kuchenek mikrofalowych przez polskich konsumentów na podstawie badań własnych i danych GUS. Badania ankietowe przeprowadzono w grupie 250 przypadkowych osób. W pracy zastosowano kilka metod obróbki statystycznej wyników, w tym analizę skupień, co umożliwiło wnikliwą ocenę otrzymanych wyników. Stwierdzono, że w Polsce znacznie wzrosła liczba gospodarstw domowych wyposażonych w kuchenki mikrofalowe. Badani posiadali kuchenki mikrofalowe od 4 lat (mediana). Przyczyniły się do tego znaczne obniżenie cen kuchenek mikrofalowych oraz zmiany społeczno-ekonomiczne w Polsce. Większość badanych (ok. 80 %) korzystała z posiadanych przez siebie kuchenek mikrofalowych. Znaczny odsetek (46 %) używał ich codziennie lub kilka razy w tygodniu, głównie do podgrzewania żywności (73,2 %), rzadziej do rozmrażania i gotowania. Przygotowywano w nich przede wszystkim dania główne i przekąski, natomiast zupy i desery istotnie rzadziej. Rodzaj przygotowywanych potraw istotnie zależał od wieku i wykształcenia respondentów, natomiast miejsce zamieszkania ankietowanych nie miało na to wpływu. Konsumenci cenili kuchenki mikrofalowe za usprawnienie pracy w kuchni, wygodę i szybkość przygotowania żywności oraz łatwość obsługi. Największa grupa respondentów oceniła jakość tak przygotowanej żywności jako dobrą lub przeciętną, a smak jako raczej gorszy niż potraw przyrządzanych tradycyjnie. Zdecydowana większość badanych (73,6 %) uważała kuchenkę mikrofalową za bezpieczną dla zdrowia. Niewielki odsetek ankietowanych obawiał się promieniowania i możliwości zachorowania na nowotwory. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research study was to assess, on the basis of the authors' own research and the GUS (Central Statistical Office in Poland) data, the use of microwave ovens by Polish consumers. The questionnaire survey was conducted on a random sample of 250 respondents. In the study, several methods were used to statistically analyse the results, including a cluster analysis. Thus, it was possible to perform an in-depth analysis of the results obtained. A significant increase was found in the number of households in Poland equipped with microwave ovens. The respondents had a microwave oven during the passed 4 years (median). A significant reduction in the price of microwave ovens price contributed to this fact as did social and economic changes in Poland. The majority of respondents (ca. 80 %) used the microwave ovens they had. A major percentage of respondents (46 %) used microwave ovens on a daily basis or several times a week, mainly to heat food (73.2 %) or, less frequently, to defrost and cook. Primarily, main course dishes and appetizers were prepared in the microwave ovens, whereas soups and desserts were made significantly less frequently. The type of the prepared dishes depended significantly on the age and education of the respondents; though, the respondents' place of residence had no impact on it. The consumers valued microwave ovens for: streamlining the kitchen work, comfort and speed of preparing meals, and ease-of-use. The largest group of respondents rated the quality of the prepared food as good or average, and the taste of dishes as worse than that of the traditionally prepared dishes. The vast majority of respondents (73.6 %) considered the microwave oven as being safe for health. A small percentage of respondents feared radiation and the risk of developing cancer diseases. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
140--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Anonymous: Microwave cooking and food safety. Risk Assessment Studies, Report No 19. Food and Environmental Hygiene Department. The Government of the Hong Kong, Hong Kong 2005.
 • [2] Bednarowska Z.: Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce. [on line]. PMR Research, 2012. Dostęp w Internecie [12.09.2016]: www.research-pmr.com
 • [3] Chandrasekaran S., Ramanathan S., Basak T.: Microwave food processing - A review. Food Res. Int., 2013, 52, 243-261.
 • [4] Czarniecka-Skubina E., Gołaszewska B.: Wpływ procesu kulinarnego na jakość wybranych warzyw. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2001, 2 (27), 103-116.
 • [5] Food-related risk. Special Eurobarometer, 2010, 354. [on line]. Dostęp w Internecie [10.10.2016]: www.efsa.com
 • [6] Grzega U.: Sytuacja polskich gospodarstw domowych - zmiany w konsumpcji. Polityka Społeczna, 2005, 8, 5-9.
 • [7] Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W.: Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Wyd. SGGW, Warszawa 2001, ss. 83-84.
 • [8] Hill A.: Microwave Ovens. International Life Sciences Institute, Brussels 1998.
 • [9] IFT: Kinetics of Microbial Inactivation for Alternative Food Processing Technologies - A Report of the Institute of Food Technologists for the Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services. IFT/FDA 2000, Contract No. 223-982333.
 • [10] Ji L., Xue Y., Zhang T., Li Z., Xue Ch.: The effects of microwave processing on the structure and various quality parameters of Alaska pollock surimi protein-polysaccharide gels. Food Hydrocoll., 2017, 63, 77-84.
 • [11] Kidoń M., Pawlak T., Ryniecki A.: Wpływ promieniowania mikrofalowego na składniki bioaktywne i strukturę żywności. Cz.1. Obróbka wstępna i przetwarzanie żywności. Przem. Spoż., 2014, 4 (68), 7-9.
 • [12] Kolny B.: Czynniki kształtujące zachowania konsumentów w czasie wolnym. Zesz. Nauk. PTE, 2004, 2, 303-322.
 • [13] Korzeniowska-Ginter R., Wilczyńska A., Chrostowska S.: Zróżnicowanie cech sensorycznych, parametrów barwy oraz wybranych składników bioaktywnych w gotowanych brokułach. Ekologia i Technika, 2015, 6, 331-335.
 • [14] Maciejewski G.: Gospodarstwa domowe w epoce postmodernizmu. W: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych. Red. B. Kos. Studia Ekonomiczne. Zesz. Nauk. Wydziałowe UE , Katowice 2013, 136, 209-217.
 • [15] Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2016.
 • [16] Ozimek I., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S.: Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 4 (41) Supl., 100-111.
 • [17] Piekut M.: Konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych na tle innych krajów europejskich. Problemy Zarządzania, 2013, 1 (40) t. 1, 23-39.
 • [18] Pluta A., Berthold A.: Ogrzewanie mikrofalowe w przemyśle mleczarskim. Przem. Spoż., 2010, 4 (64), 17-20.
 • [19] Roczniki Statystyczne RP 1994-2015, GUS, Warszawa 1995-2015.
 • [20] Song W.-J., Kang D.-H.: Influence of water activity on inactivation of Escherichia coli O157:H7, Salmonella Typhimurium and Listeria monocytogenes in peanut butter by microwave heating. Food Microbiol., 2016, 60, 104-111.
 • [21] Steed L.E., Truong V.D., Simunovic J., Sandeep K.P., Kumar P., Cartwright G.D., Swartzel K.R.: Continuous flow microwave-assisted processing and aseptic packaging of purple-fleshed sweetpotato purees. J. Food Sci., 2008, 73, E455-E462.
 • [22] Surówka K.: Mikrofale i podczerwień w technologii żywności. W: Ogólna technologia żywności. Red. E. Hajduk. Wyd. UR w Krakowie, Kraków 2010, ss. 63.
 • [23] Szadzińska J., Kowalski S.J., Stasiak M.: Microwave and ultrasound enhancement of convective drying of strawberries: Experimental and modeling efficiency. Int. J. Heat Mass Transfer, 2016, 103, 1065-1074.
 • [24] Szafraniec K.: Konsumpcja, czas wolny, nowe media - obszary manifestacji statusu i kreacji własnego ja. W: Raport "Młodzi 2011". Red. M. Boni. Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, ss. 221-262.
 • [25] Tang J.: Unlocking potentials of microwaves for food safety and quality. J. Food Sci., 2015, 80, E1776-E1793.
 • [26] Wachowicz I., Czarniecka-Skubina E.: Wpływ procesu kulinarnego na wybrane mierniki jakości marchwi i buraków. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 3 (40) Supl., 204-218.
 • [27] Zalega T.: Konsumpcja dóbr trwałego użytku i zachowania przystosowawcze wśród polskich elit ekonomicznych w warunkach kryzysu. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Red. M.G. Woźniak. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, 24, 329-346.
 • [28] Żakowska-Biemans S.: Bezpieczeństwo żywności w opinii polskich konsumentów. Brom. Chem. Toksykol., 2009, 3, 1000-1005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.