PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 32 | nr 4 | 87--96
Tytuł artykułu

Clusters as a Form of Cooperation and Innovation on the Example of the Bieszczady Cross-Border Tourism Cluster

Autorzy
Warianty tytułu
Klastry jako forma współdziałania i innowacyjności na przykładzie bieszczadzkiego transgranicznego klastra turystycznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Klastry stanowią współcześnie jedną z form zrzeszania małych grup społecznych w dużą zbiorowość. Stwarzają korzystne warunki do działalności dla małych podmiotów, których potencjał rozwojowy jest ograniczony. Celem artykułu było przedstawienie znaczenia klastrów jako instrumentu pobudzającego współdziałanie przedsiębiorstw w branży turystycznej. Publikacja powstała na podstawie dostępnej literatury książkowej, danych statystycznych, jak również wiadomości netograficznych. W artykule przedstawiono pokrótce istotę i genezę klastrów. Dokonano charakterystyki pojęcia klastra, wskazano na korzyści wynikające z członkostwa w klastrach, scharakteryzowano ich cykl życia i podział oraz podano najważniejsze przykłady. Artykuł zawiera również charakterystykę klastrów turystycznych, jako szczególnego rodzaju współdziałania podmiotów. Tekst ukazuje rolę tego rodzaju form kooperacji na przykładzie bieszczadzkiego transgranicznego klastra turystycznego. Zastosowaną metodą badawczą była krytyka piśmiennicza i analiza danych zastanych. Z dostępnej literatury książkowej, netografii i danych statystycznych wynika jasno, że klastry przyczyniają się do zwiększania szans rynkowych dla podmiotów gospodarczych, również dla tych, które działają w branży turystycznej. Publikacja podejmuje ponadto próbę prognozy sytuacji klastrów w przyszłości w obliczu zmiennej sytuacji gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Clusters are today one of the forms of association of small groups in a large community. They create favourable conditions for the activities of small entities whose growth potential is limited. The aim of the article is to show the importance of clusters as a means of stimulating cooperation of companies in the tourism industry. The publication is based on available literature, statistical data, as well as on websites. The article presents briefly the nature and origins of clusters. There concept of cluster has been characterized and the benefits of membership in clusters have been identified, their life cycle and division have been characterized, and the most important examples discussed. The article contains the characteristics of tourism clusters, as a special kind of interaction entities. The article shows the role of such forms of cooperation on the example of the Bieszczady Cross-Border Tourism Cluster. The research method used in the article was a critique of stationery and analysis of existing data. On the basis of the available literature books, websites and statistics, it is clear that clusters contribute to increasing market opportunities for businesses, also for those who work in the tourism industry. Publication shall also attempt to forecast the situation of clusters in the future in the face of changing economic realities. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
32
Numer
Strony
87--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Bieszczady.Info.pl. (2010). Bieszczadzkie Forum Dyskusyjne. Topic: Nowe przejścia graniczne z Ukrainą w budowie [online, accessed: 2016-09-23], Retrieved from: http://forum.bieszczady.info.pl/showthrcad. php/6328-Nowe-przej cia-graniczne-z-Ukrain -w-budowie/page6.
 • Bieszczadzki Transgraniczny Klaster Turystyczny [online, accessed: 2016-10-02]. Retrieved from: https:// rzeszow.uw.gov.pl/wojcwodztwo-podkarpackie/gospodarka/klastry/bieszczadzki-transgraniczny-kla- ster-turystyczny-2/.
 • Enright, M. J. (2000). Globalisation, localisation and cluster-based policies. Conference materials. Enhancing the competitiveness of SMEs in the global economy: Strategies and policies. Bolonia: OECD.
 • Fedas, M., Florys, K. (2010). Poszukiwanie skarbów na greenways. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. ISBN 8389900203.
 • Gancarczyk, M. (2010). Model schyłku i odrodzenia klastrów. Gospodarka Narodowa, 3, 1-21.
 • Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. ISBN 9788372519030.
 • Hansen, N. (1992). Competition, trust and reciprocity in the development of innovative regional milieux. Papers in Regional Science, 71 (2), 95-105.
 • Jackson, J., Murphy, P. (2006). Clusters in regional tourism: An Australian case. Annals of Tourism Research, 33(4), 1018-1035.
 • Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny: Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818543.
 • Klastry i inne mechanizmy wspierania rozwoju przedsiębiorczości dostępne w latach 2007-2013. (2007). Materiały konferencyjne. Białystok.
 • Kubiak, K. (2009). Turystyka drogą do innowacyjności subregionów. Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.
 • Kukian, J. (2011). Szklana marka miasta, czyli co wiemy o innowacyjności klastrów z branży turystycznej? [online, accessed: 2016-11-10]. Portal Innowacji. Retrieved from: http://www.pi.gov.pl/PARP/chap- ter_86197.asp?soid=B5F607FB9E 1E41BBA80E24F34813EC44.
 • Kurek, W. (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301152949.
 • Markusen, A. (1996). Sticky places in slippery space: A typology of industrial districts. Economic Geography, 72 (3), 293-313.
 • Nordin, S. (2003). Tourism clustering & innovation-Paths to economic growth and innovation. Óstersund: European Tourism Research Institute. ISBN 9197000191.
 • Palmen, L., Baron, M. (2008). Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 9788376331560.
 • Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8220812879.
 • Rapacz, A. (2008). Rola klastrów w kształtowaniu struktury i jakości produktu turystycznego regionu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 29.
 • Scott, A. J. (1988). New Industrial Spaces. Flexible Production Organization and Regional Development in North America and Western Europe. London: PION. ISBN 0850861314.
 • Solved, 0" Lindqvist, G., Ketels, C. (2008). Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych: Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. Transl. by Busy B Translations. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 9788376330044.
 • Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców: na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin. ISBN 9788376410579.
 • Storper, M., Walker, R. (1986). The capitalist imperative: Territory, technology and industrial growth. New York: Blackwell. ISBN 9780631165330.
 • Vanhaverbeke, W. (2001). Realizing new regional core competencies: Establishing a customer-oriented SME network. Entrepreneurship and Regional Development, 13 (2), 99.
 • Włodarczyk, B., Kaczmarek, J., Stasiak, A. (2005). Produkt turystyczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320815649.
 • Żorska, A. (2002). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301126736.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.