PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 3 | 20--34
Tytuł artykułu

Polskie gospodarstwa mleczne w rankingu efektywności technicznej gospodarstw unijnych z wykorzystaniem modelu SE-CCR

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Dairy Farms in the Ranking of Technical Efficiency of EU Farms Using the SE-CCR Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przestawiono zastosowanie analizy DEA, a w szczególności modelu SE-CCR, do budowy rankingów efektywności unijnych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Wykorzystano dane statystyczne publikowane przez agendę FADN. Efektywność techniczną przeciętnych gospodarstw mlecznych poszczególnych krajów członkowskich UE wyznaczono ze względu na trzy rodzaje produktów w nich wytwarzanych, dzięki zaangażowaniu czterech podstawowych czynników produkcji. W efekcie badania wykazano, że polskie gospodarstwa mleczne w 2013r. prowadziły produkcję w sposób efektywny, niemniej jednak znalazły się one dopiero na 18 miejscu w rankingu efektywności produkcji mleka 23 państw unijnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents the application of DEA analysis, particularly the SE-CCR model, to construct efficiency rankings of EU farms specializing in milk production. The analysis was based on statistical data published by FADN. Technical efficiency of average dairy farms in individual EU countries was determined for three types of their products using four basic factors of production. The analysis showed that production of Polish dairy farms in 2013 was efficient; nevertheless, these farms ranked only 18th in the ranking of milk production efficiency among 23 EU countries. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
20--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Adler, N., Friedman, L., Sinuany-Stern, Z. (2002). Review of ranking methods in the data envelopment analysis context. European Journal of Operational Research, 140, 249-265.
 • Afriat, S.N. (1972). Efficiency estimation of production functions. International Economic Review, 13, 568-598.
 • Aigner, D.J., Chu, S.F. (1968). On estimating the industry production function. American Economic Review, 58, 826-839.
 • Andersen, P., Petersen, N.C. (1993). A procedure for ranking efficient units in Data Envelopments Analysis. Menagement Science, 39, 10, 1261-1264.
 • Błażejczyk-Majka, L., Kala, R., Maciejewski K. (2011). Productivity and efficiency of large and mixed farms of old and new EU regions. Agricultural Economics - Czech, 58, 61-71.
 • Bezat, A. (2011). Zastosowanie metody DEA w analizie efektywności przedsiębiorstw rolniczych. Komunikaty Raporty Ekspertyzy, 545, IERiGŻ -BIP. Warszawa.
 • CEPA (2016). Centre for Efficiency and Productivity Analysis. Pobrane marzec 2016 z: http://www.uq.edu.au/economics/cepa/index.php.
 • Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
 • Coelli, T.J., Rao, D.S.P. (2005). Total Factor Productivity Growth in Agriculture: A Malmquist Index Analysis of 93 Countries, 1980-2000. Agricultural Economics, 32, 115-134.
 • Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J., Battese, G.E. (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Second Eds: Springer Science+Business Media, New York.
 • Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2009). Sposoby klasyfikacji modeli DEA. Badania Operacyjne i Decyzje, 3, 5-18.
 • Debreu, G. (1951). The coefficient of resource utilization. Econometrica, 19, 14-22.
 • Domagała, A. (2006). Postulat homogeniczności jednostek decyzyjnych w metodzie DEA. Sugestie teoretyczne a wyniki symulacji empirycznych. Ekonometria finansowa, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, z. 84, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • FADN (2015). Farm Accountancy Data Network. Pobrane lipiec 2015 z: http://www.ec.europa.eu/agriculture/rica.
 • Farrell, M.J. (1957). The measurement of productive efficiency of production. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120(III), 253-281.
 • Førsund, F.R., Sarafoglou, N. (2002). On the origins of data envelopment analysis. Journal of Productivity Analysis, 17, 23-40.
 • Fried, H., Lovell, K., Schmidt, S. (2008). Efficiency and productivity. W: H. Fried, K. Lovell, S. Schmidt (red.) The Measurement of Productive Efficiency and Productive Growth. Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Galluzzo, N. (2016). An analysis of the efficiency in a sample of small Italian farms part of the FADN dataset. Agricultural Economics - Czech, 62, 62-70.
 • Guba, W., Dąbrowski, J. (2012). Deregulacja rynku mleka w Unii Europejskiej - skutki i zalecenia dla Polski. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, T. 99, Z. 1.32-41.
 • Guzik, B. (2007). O pewnej możliwości uwzględnienia substytucji nakładów w modelach DEA. Badania Operacyjne i Decyzje, 3-4, 71-92.
 • Guzik, B. (2009a). Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań.
 • Guzik, B. (2009b). Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA. Badania Operacyjne i Decyzje, 1,-55-75.
 • Guzik, B. (2009c). Prosta metoda doboru zestawu nakładów w modelach DEA. Przegląd Statystyczny, LVI, 1, 74-90.
 • Jahanshahloo, R.G., Khodabakhshi, M., Hosseinzadeh Lotfi, F., Moazami Goudarzi, M.R. (2011). A crossefficiency model based on super-efficiency for ranking units through the TOPSIS approach and its extension to the interval case. Mathematical and Computer Modelling, 53, 9-10, 1946-1955.
 • Kalka, P. (2004). Reformy Wspólnej Polityki Rolnej EWG/Wspólnoty Europejskiej. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Warszawa.
 • Koopmans, T.C. (1951). An analysis of production as an efficient combination of activities. W: T. C. Koopmans (red.) Activity Analysis of Production and Allocation. Cowles Commission for Research in Economics Monograph, 13. New York: Wiley.
 • Kubik, R. (2013). Wykorzystaie metody DEA do badania efektywności wybranych gospodarstw towarowych według regionów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV, 6, 154-158.
 • Kusz, D., Sobolewski, M (2015). Efektywność rozdrobnionego rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 4, 25-38.
 • Kuszewski, T., Sielska, A. (2012). Efektywność sektora rolnego w województwach przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 3(247), 19-42.
 • Li, S., Jahanshahloo, G.R., Khodabakhshi, M. (2007). A supper-efficiency model for ranking efficient units in data envelopment analysis. Applied Mathematics and Computation, 184, 638-648.
 • Lisowski, M. (2014). Metoda Data Envelopment Analysis (DEA) w ocenie efektywności podmiotów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 343. Modele zarządzania kosztami i dokonaniami. 364-375.
 • Marzec, J., Pisulewski, A., Prędki, A. (2015). Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych w Polsce - analiza porównawcza za pomocą DEA i BSFA. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI/4, 7-23.
 • Mielnik, M., Ławrynowicz, M. (2002). Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA. Bank i Kredyt, 2, 20-34.
 • Ministerstwo Rolnictwa (2016). Pobrane lipiec 2016 z: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-rasowe/Minister-rolnictwa-zabiega-o-wsparcie-producentow-mleka.
 • Rao, D.S.P., Coelli, T.J. (2005). Catch-up and Convergence in Global Agricultural Productivity. Indian Economic Review, 29, 123-148.
 • Rembisz, W., Sielska A. (2012). Mikroekonomiczna funkcja produkcji - właściwości analityczne wybranych jej postaci. Warszawa: Vizja Press & IT.
 • Rogowski, G. (1996). Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA. Bank i Kredyt, 9, 41-48.
 • Scippacercola, S., Sepe, E. (2014). Principal component analysis to ranking technical efficiencies through stochastic frontier analysis and DEA. Journal of Applied Quantitative Methods, 9(4), 1-9.
 • Smędzik, K. (2010). Skala produkcji a efektywność różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 3, 261-273.
 • Szymańska, E. (2009). Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych. Journal od Agribusiness and Rural Development, 2, 12, 249-255.
 • Świtłyk, M. (1999). Zastosowanie metody DEA do analizy efektywności gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 6, 28-41.
 • Thanassoulis, E., Portela, M., Despić, O. (2008). Data envelopment analysis: the mathematical programming approach to efficiency analysis. W: H. Fried, K. Lovell and S. Schmidt (red.) The Measurement of Productive Efficiency and Productive Growth. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Tukey, J.W. (1977), Exploratory Data Analysis, Addison-Wesley.
 • Wroński, P. (2011). Wykorzystanie analizy taksonomicznej do opracowania ranking miast Lubelszczyzny. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (34), 200, 38-47.
 • Zhang, W. (2015). The Analysis of the Agriculture Input and Output Efficiency Based on DEA Model. Agricultural Science & Technology, 16 (2), 414-416.
 • Zhu, X., Oude Lansink, A. (2010). Impact of CAP subsides on Technical Efficiency and productivity of crop farms in Germany, the Netherlands and Sweden. Journal of Agricultural Economic, 61, 545-564.
 • Zhu, X., Demeter, R.M., Oude Lansink, A. (2012). Technical efficiency and productivity of dairy farms in three EU countries: the role of CAP subsides. Agricultural Economics Review, 13, 1, 66-92.
 • Ziętara, W. (2012). Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. T. 99, Z. 1. 43-57.
 • Ziółkowska, J. (2008). Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych. Studia i Monografie, 140, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Ziółkowska, J. (2009). Determinanty efektywności technicznej obliczonej metodą DEA. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 124-132.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.