PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 3 | 49--56
Tytuł artykułu

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju biogospodarki w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions and Prospects of the Development of the Bio-economy in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie świat stoi w obliczu wielu wyzwań społecznych o charakterze globalnym jak zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, zmiany klimatu, wyczerpywanie zasobów naturalnych. Biogospodarka jako strategiczna forma działania oparta na wiedzy może sprostać tym wyzwaniom. Celem pracy było określenie uwarunkowań i perspektyw rozwoju biogospodarki w Unii Europejskiej. Przedmiotem opracowania jest biogospodarka, jej podstawy, cele, strategia, znaczenie oraz możliwości i ograniczenia rozwoju w UE. Źródło informacji stanowiły akty prawne i dokumenty Komisji Europejskiej, OECD oraz literatura przedmiotu. W pracy wykorzystano metodę przeglądu i krytycznej analizy materiałów źródłowych. Stwierdzono, że rozwojowi biogospodarki będzie sprzyjać efektywna współpraca różnych środowisk i podmiotów na rzecz wdrażania wyników badań i rozwoju proinnowacyjnej polityki. (abstrakt oryginalny)
EN
At present the world is facing many global social challenges like food security, climate change and depletion of natural resources. Bioeconomy as a strategic form of action based on knowledge can meet these challenges. The aim of the study was to determine the conditions and prospects of the development of the bioeconomy in the European Union. The subject of the study is the bio-economy, its base, objectives, strategy, importance and the possibilities and limitations of its development in the EU. Sources of information were legal acts and documents of the European Commission, the OECD and literature. The work used the method of review and critical analysis of source materials. It was found that the development of the bioeconomy will foster effective cooperation of various groups and stakeholders for the implementation of the results of research and development of pro-innovation policies. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
49--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • BECOTEPS. (2011). The European Bioeconomy In 2030. Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges. Bio-Economy Technology Platforms. Brussels, Belgium.
 • Chyłek, E.K. (2012). Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym. Przemysł Spożywczy, 66, 32-35.
 • Chyłek, E.K., Rzepecka, M. (2011). Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, 7, 3-13.
 • European Commission (EC). (2009). Directive 2009/28/EC on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources and Amending and Subsequently Repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, European Commission, Brussels, Belgium, 2009.
 • European Commission (EC. (1993). Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways forward into the 21st Century, White Paper, COM (93)700, European Commission, Brussels, Belgium.
 • European Commission (EC). (2000). The Lisbon European Council: an Agenda of Economic and Social Renewal for Europe; European Commission, Brussels, Belgium.
 • German Presidency. (2007). En Route to the Knowledge-Based Bio-Economy. German Presidency of the Council of the European Union, Cologne, Germany.
 • Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. (2012). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European Commission, Brussels.
 • Kaca, E., Drabiński, A., Ostrowski, K., Pierzgalski, E., Szafrański, C. (2011). Gospodarowanie wodą w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach wiejskich w warunkach nowych wyzwań i ograniczeń. Polish Journal of Agronomy, 7, 14-21.
 • Kania, J., Drygas, M., Kutkowska, B., Kalinowski, J. (2011). System transferu wiedzy dla sektora rolnospożywczego - oczekiwane kierunki rozwoju. Polish Journal of Agronomy, 7, 22-28.
 • Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J. (2011). Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58.
 • Kundzewicz, Z.W., Kozyra, J. (2011). Ograniczenie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich. Polish Journal of Agronomy, 7, 68-81.
 • The Lisbon Special European Council (2000): Towards a Europe of Innovation and Knowledge. Pobrane dnia 3 kwietnia 2016 z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:c10241.
 • McCormick, K., Kautto, N. (2013). The Bioeconomy in Europe: An Overview. Sustainability, 5, 2589-2608, www.mdpi.com/journal/susyainability.
 • Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2009). The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda. Main Findings. OECD, Paris, France.
 • Rogulska, M., Grzybek, A., Szlachta, J., Tys, J., Krasuska, E., Biernat, K., Bajdor, K. (2011). Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekscie realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Polish Journal of Agronomy, 7, 92-101.
 • SCAR. (2015). Sustainable Agriculture, Foresty and Fisheries In the Bioeconomy - A Challenge for Europe. 4th SCAR Foresight Exercise.
 • Święcicki, W.K., Surma, M., Koziara, W., Skrzypczak, G., Szukała, J., Bartkowiak-Broda, I., Zimny, J., Banaszak, Z., Marciniak, K. (2011). Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej - przyjazne dla środowiska i człowieka. Polish Journal of Agronomy, 7, 102-112.
 • Twardowski, T. (2007). Różne kolory biotechnologii i biogospodarka. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 56, 221-226.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.