PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 42 Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich | 37--53
Tytuł artykułu

Ocena trendów rozwoju obszarów wiejskich Pomorza w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of Trends for the Development of Pomerania's Rural Areas in the First Decade after the Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule, na przykładzie Pomorza (województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego), zobrazowano dokonujące się zmiany na obszarach wiejskich w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej. Wykazano wpływ środków unijnych na współczesne procesy przeobrażeń społeczno-gospodarczych badanych wsi. Ocenie poddano wybrane elementy potencjału rozwojowego obszarów wiejskich Pomorza. Praca podzielona została na dwie części. W pierwszej przedstawiono zróżnicowanie układów funkcjonalnych w oparciu o metodologię delimitacji gmin z uwzględnieniem roli procesów demograficznych i gospodarczych w rozwoju pomorskich wsi, a także uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Ważnym czynnikiem rozwoju prezentowanego regionu jest unikatowe środowisko i walory turystyczne, głównie bliskość Bałtyku oraz występowanie lasów i jezior, umożliwiających rozwój różnych form turystyki i wypoczynku. Pomorze charakteryzuje również różnorodność kulturowa, wynikająca z tożsamości regionalnej i lokalnej. Pomorskie wsie charakteryzują się dużym zróżnicowaniem układów funkcjonalnych, a ich stan ma istotne znaczenie dla warunków życia mieszkańców i możliwości gospodarowania, a także kierunków i tempa rozwoju regionu. Z kolei w drugiej części pracy pokazano zmiany w rolnictwie badanego regionu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W sposób szczególny uwzględniono rozwój tych terenów, na których rolnictwo pełni nadal dominującą funkcję gospodarczą.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article, with the example of Pomerania (Pomorskie and Zachodniopomorskie Voivodships) the changes taking place in rural areas in the first decade after the accession to the European Union have been presented. The influence of EU measures for contemporary processes of socio-economic transformation in examined villages have been discussed. Despite the fact that in recent years the development of non-agricultural economic activities is becoming more important, agriculture still plays an important role in the development of the contemporary Pomeranian village. The main stimulator for the changes will be the organic farming development and production of renewable energy sources. The production of agricultural biogas is considered one of the most prospective directions of the energy use of biomass resources. In Pomerania the number of farms implementing ecological methods is systematically increasing as well as the number of agricultural producer groups. The direction of development of the surveyed rural areas will be to a large extent determined by the economic policy - Common Agricultural Policy of the European Union (2014-2020). An important role in rural development in Pomerania also plays the social capital, which varies greatly throughout the region. With the accession of Poland to the EU, there have emerged (as part of the operational programs related to rural areas and fisheries) new opportunities for the development of local communities through establishing and operating local action groups and local fishing groups providing possibilities for local businesses.(original abstract)
Rocznik
Strony
37--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Pomorska w Słupsku
Bibliografia
 • Bański J., 2013, Polska wieś w perspektywie 2050 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 33, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bański J., 2014, Perspektywy rozwoju polskiej wsi - wybrane zagadnienia, Wieś i Rolnictwo, 4 (165), s. 1-13.
 • Czapiewska G., 2012a, Lokalne grupy działania a kreowanie rozwoju regionalnego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 29, s. 401-413.
 • Czapiewska G., 2012b, Rola lokalnych grup rybackich w rozwoju obszarów wiejskich województw nadmorskich, Rozprawy naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 29, s. 141-153.
 • Czapiewska G., 2012c, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1, s. 109-123.
 • Czapiewska G., 2013, Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza. Acta Universitatis Lodziensis, Folia geographica socio-oeconomica, 13, s. 165-178.
 • Czapiewska G., 2014, Współczesne wyzwania i zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich Pomorza, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 38, s. 401-413.
 • Golik D., 2006, Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 709, Kraków.
 • Heffner K. (red.), 2013, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego), Studia KPZK PAN, t. CLIV, Warszawa.
 • Kamińska W., 2011, Pozarolnicza aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Obszary wiejskie, wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia KPZK PAN, t. CXXXIII, Warszawa, s. 103-127.
 • Kiniorska I., 2009, Zmiany warunków życia ludności wiejskiej regionu Gór Świętokrzyskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 56, PAN, Kraków, s. 31-39.
 • Kłodziński M., 1996,Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa.
 • Marcysiak A., 2009, Czynniki różnicujące poziom wsparcia gospodarstw środkami UE, Roczniki Nauko we Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 9, 2, s. 153-158.
 • Poczta W., Herdt Ł., 2005, Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich - próba oceny [w:] R. Hykawy (red.), Polska w Unii Europejskiej. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, s. 115-166.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012, 2013, IJHAR-S, Warszawa.
 • Rosner A., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie polskiej wsi pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Procesy wyrównywania się różnic czy ich pogłębiania, materiały konferencyjne, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rosner A. (red.) 2012, Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rudnicki R., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457507

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.