PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 290 | 173--185
Tytuł artykułu

Zadania samorządu terytorialnego wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Tasks of Local Governments in View of the Challenges Posed by Aging Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Demograficzne starzenie się społeczeństwa jest procesem, który zgodnie z najnowszą prognozą ludności Polski w kolejnych dziesięcioleciach przebiegać będzie coraz szybciej. Takie szybkie tempo starzenia się ludności będzie miało istotne znaczenie dla wielu obszarów życia społecznego i gospodarczego. Już obecnie stanowi to wyzwanie dla lokalnej i regionalnej polityki społecznej, wymaga bowiem reakcji ze strony samorządów terytorialnych, zarówno w krótkookresowej perspektywie czasowej, jak i w dłuższym horyzoncie czasowym. Z uwagi na konieczność prowadzenia polityki społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego niezbędne jest realizowanie jej w oparciu o długookresowe plany działania, jakimi są strategie. W artykule skoncentrowano się na analizie wojewódzkich strategii w zakresie polityki społecznej i zaprogramowanych w nich celach i kierunkach działań skierowanych na potrzeby osób starszych.(abstrakt oryginalny)
EN
Demographic aging of the society is a process which, according to the recent forecast for the population of Poland, will intensify greatly in the next few decades. Such a rapid pace of aging will be of considerable significance to numerous spheres of social and economic life. It is already a challenge to local and regional social policies, as it calls for response from local governments both in short- and long-term perspectives. The article points to the need of a comprehensive perception of the socioeconomic challenges related to the aging of the society. Because social policy should of necessity be carried out by local self-governing bodies, it is essential for the policy to be based on long-term plans of action, i.e. strategies. The main focus of the article is the analysis of provincial (voivodeship) strategies for social policy, especially the strategies' aims and courses of action designed to address the needs of senior citizens.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
173--185
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Ferry M., Baker R. (2006), Strategie regionalne a starzenie się społeczeństwa. "Age Proofing Toolkit" - zestaw narzędzi służących uwzględnianiu zagadnień związanych z wiekiem społeczeństwa, Regions for All Ages. http://ec.europa.eu/regional_ policy/archive/conferences/demographicchallenge_jan07/doc/presentations/ageproofing _toolkit_pl.pdf (dostęp: 28.01.2015).
 • Golinowska S., Rysz-Kowalczyk B. (2014), Regionalne strategie polityki społecznej i rynku pracy narzędziem prowadzenia polityki społecznej, "Polityka Społeczna", nr 10.
 • Hryniewiecka A. (2011), Ekspertyza wojewódzkich strategii polityki społecznej pod kątem pracy na rzecz społeczności lokalnych, realizacji środowiskowej metody pracy socjalnej na terenie województwa, CRZL, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2012), The 2012 Ageing Report, "European Economy", No. 2.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.
 • Ustawa dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2015 r., poz. 163.
 • Woźniak Z. (2010), Rama koncepcyjna strategii polityki społecznej Województwa Wielkopolskiego, http://www.umww.pl/attachments/article/37359/Strategia%20Polityki %20Spo%C5%82ecznej%20dla%20Wojew%C3%B3dztwa%20Wielkopolskiego% 20do%202020.pdf (dostęp: 12.02.2015).
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (2014), Monitor Polski, 4 lutego 2014 r., poz. 118.
 • Zrałek M. (2012), Wstęp [w:] M. Zrałek (red.), Przestrzenie starości, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec.
 • http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SR WD_2020-final.pdf (dostęp:27.06.2015).
 • http://www.malopolska.pl/file/publications/strategia.pdf (dostęp: 27.06.2015).
 • http://umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIA-ROZWOJU-WOJEWODZTWA- PODKARPACKIE-2020.pdf (dostęp: 27.06.2015).
 • www.umww.pl/attachments/article/37359/Strategia%20Polityki%20Społecznej%20dla% 20Województwa%20Wielkopolskiego%20do%202020.pdf (dostęp: 27.06.2015).
 • http://www.mcpr.zamosc.pl/zalaczniki/6633_politykispol_wojlub_projdokonsultacji.pdf (dostęp: 27.06.2015).
 • http://lubuskie.pl/uploads/pliki/Biuro_prasowe/Projekt%20Strategii.pdf (dostęp: 27.06.2015).
 • http://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2186,strategia- polityki-spolecznej-wojewodztwa-mazo-wieckiego-na-lata-20142020.html (dostęp: 27.06.2015).
 • http://rops.pomorskie.eu/res/rops/2012/763_xxxvi_13_z_20.12.2013.pdf (dostęp: 27.06.2015).
 • http://www.rops.wzp.pl/strategia-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-zakresiepolityki- spolecznej-do-roku-215 (dostęp: 27.06.2015).
 • http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/412/startegia_polityki_spolecznej_wojewo dztwa_swietokrzyskiego_na_lata_2012_2020.pdf (dostęp: 27.06.2015).
 • http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/642/2553/Uchwala_Nr_XIV_253_12 __Sejmiku_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego__z_dnia_21_lutego_2012_r (dostęp: 27.06.2015).
 • http://um.suwalki.pl/wp-content/uploads/2014/07/Projekt_-STRATEGIA-POLITYKI-SPO %C5%81ECZNEJ-WOJEW%C3%93DZTWA-PODLASKIEGO-do-roku-20201.pdf (dostęp: 27.06.2015).
 • http://www.rops-opole.pl/pobierz/pomoc/2010/Wojewodzka_strategia_w_zakresie_polityki_ Spolecznej_ na_lata_2002-2015.pdf (dostęp: 27.06.2015).
 • http://bip.rcpslodz.win.pl/datadir/doc/bip_1185188471.pdf (dostęp: 27.06.2015).
 • http://rops-katowice.pl/dopobrania/2015-SPSWS_a.pdf (dostęp: 27.06.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.