PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 82 | 5--16
Tytuł artykułu

Sources of Information in Decision-Making Processes of Stock Market Investors

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Źródła informacji w procesach decyzyjnych inwestorów giełdowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
O sukcesie inwestorów na rynku kapitałowym decyduje efektywne zarządzanie zasobami, w szczególności zaś wiedzą, co oznacza trafny wybór źródeł danych i przetworzenie ich w informacje, użyteczne w procesach decyzyjnych. Pozwoli to w znacznym stopniu obniżyć ryzyko, że nie subiektywna percepcja wartości a wartość realna spółek przesądzać będą o wyborach obszarów inwestowania, doborze źródeł informacji czynników uzasadniających decyzje. Wartość rynkowa nie jest bowiem obiektywna, lecz określana przez rynek a jednocześnie egzystuje w dwóch wymiarach - wartości realnej, dającej się tworzyć w sekwencji działań na zasobach i policzyć za pomocą wskaźników ekonomicznych oraz wymiarze wirtualnego zbioru znaków i symboli, wpływających na percepcję wartości firmy. W zrealizowanych badaniach nie stwierdzono znaczącej różnicy pomiędzy zachowaniami i wyborami inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, przy czym obydwie procedury decyzyjne rozmijają się z klasycznymi zasadami inwestycji kapitałowych. Rekomendowano więc przyjęcie zasad umożliwiających obniżenie ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
With regard to success achieved on the capital market by the investors, effective management of resources, especially knowledge, is a decisive factor, which means that the right choice of data sources and processing them into information that is useful in decision-making It can significantly contribute to risk reduction, meaning that not the subjective value perception, but the actual value of companies will have the ultimate influence on choices of investment areas, information source selection and factors supporting the decisions. The market value is not objective, but defined by the market, and, at the same time, it exists in two dimensions - actual value, possible to be generated in the sequence of activities performed on resources and calculated by means of economical indices and dimension of virtual set of signs and symbols that influence the perception of company value. The conducted research did not indicate any essential difference between behaviour and choices of individual and institutional investors, whereas these two decision-making procedures are far from the traditional principles of capital investments. Therefore, it is recommended to accept the principles that enable risk reduction. (original abstract)
Rocznik
Tom
82
Strony
5--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • International Lime Corporation Ltd.
Bibliografia
 • [1] Bacior M., Wykorzystanie instrumentów marketingowych w czasie światowego kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2014.
 • [2] Baudrillard J., Ameryka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001, ss. 190-191.
 • [3] Baudrillard J., Słowa Klucze, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, ss. 9-40.
 • [4] Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Wyd. Sic!, Warszawa 2005, s.8.
 • [5] Becket M., Jak działa giełda. Poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących, Wydawnictwo Lieber, Warszawa 2008.
 • [6] Bhaktivedanta Swami Prabhupäda A.C., Prawda i piękno, The Bhaktivedanta Book Trust, Warszawa, Vaduz 1989, s.197.
 • [7] Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO- TNOiK, Bydgoszcz 2000, s.130.
 • [8] Cialdini R., Influence. Science and Practice, Harper Collins College Publishers, 1993, Polish edition, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.
 • [9] Doyle P., Value- Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons, Ltd., 2000, Polish edition, Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • [10] Drucker P.F., Post- Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
 • [11] Fisher A., Scriven M., Critical Thinking, Edgepress 1997.
 • [12] Furman R.S., Information Anxiety, Doubleday, New York 1989.
 • [13] Graham B., Inteligentny inwestor, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2007, ss.45-56.
 • [14] Hołodnik D., Perechuda K., Symulakry społeczno - ekonomiczne jako przesłanki kryzysu gospodarczego, [w:] Teorie kryzysu, Partycki S. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s.82.
 • [15] yman P., Varlan H.R, How Much Information, University of California, School of Information Management & Systems, Berkeley 2000.
 • [16] Menkes J., Executive Intelligence: What All Great Leaders have in common, Executive Intelligence Group 2005, Polish edition, Inteligencja przywódcza, Studio EMKA, Warszawa 2007
 • [17] Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, Oxford 1995, No.43(4).
 • [18] Pardoe J., How Buffett Does it, by The McGraw-Hill Companies 2005, Polish edition, Jak to robi Warren Buffett? 24 genialne strategie największego na świecie inwestora giełdowego, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007, ss.19-102.
 • [19] Perechuda K., Hołodnik D., Organizacja cienia, [w:] Funkcjonowanie współczesnych organizacji. Szanse i bariery, kierunki zmian, J. Stankiewicz, M. Moczulska (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, s.3.
 • [20] Rappaport A., Creating Shareholder Value, 2nd ed., Free Press, New York 1998, Polish edition, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG - Press, Warszawa 1999, s.80.
 • [21 ] Scheler M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłumaczenie S. Czerniak i A. Wę- grzecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, s. 15.
 • [22] Schumpeter J.A., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Polish Edition by PWN, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960, s.229.
 • [23] Shiffrin M.R., Schneider W., Controlled and automatic human information processing: II. Perceptual learning, automatic attending, and a general theory, Psychological Bulletin 1977, No. 94.
 • [24] Thomson S., Pedersen T., Ownership structure and economic performance in the lar gest European companies, Strategic Management Journal 2000, nr 6; Przegląd Organizacji 2000, nr 9, Przegląd czasopism zagranicznych, opr. G. Aniszewska.
 • [25] Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002, s.541.
 • [26] Welch J., Welch S., Winning znaczy zwyciężać, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010, ss.5-35.
 • [27] Wind Y., Crook C., Gunther R., Nasze prawdziwe oczy. Jak odrzucić przestarzałe schematy myślenia, Wharton School Publishing, Studio Emka, Warszawa 2006, s.98.
 • [28] Ziomko R., Polskie firmy coraz lepiej zarządzają ryzykiem, Harvard Business Review Polska, luty 2012, s.23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.