PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 459 Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych | 142--152
Tytuł artykułu

Aktywność konsumentów w procesie kreowania produktów bankowych i dóbr zaawansowanych technicznie w kontekście koncepcji otwartych innowacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumer Activity in The Process of Creation of Banking Products and High-Tech Goods in The Context of The Open Innovation Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja aktywności konsumentów (wywołanych głównie poczynaniami firm) w procesie kreowania oferty banków i producentów dóbr high- -tech, na tle wymogów teoretycznych koncepcji otwartych innowacji. W artykule przeprowadzono badania wtórne w postaci krytycznej analizy literatury oraz przy użyciu metody dokumentacyjnej. Zastosowano też metodę badań jakościowych - case study research, ilustrującą dobre praktyki wybranych podmiotów z obu sektorów. Badania dowiodły, że klienci firm z ww. sektorów wykazują rosnącą aktywność w sferze opracowywania udoskonaleń i rozwiązań innowacyjnych. Poziom tego zaangażowania różni się jednak w zależności od specyfiki segmentów docelowych(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to identify consumer activity in the process of creating the offer of banks and high-tech goods manufacturers, against the requirements of the theoretical concept of open innovation. Secondary research was conducted as a critical analysis of the literature and using the method of documentary. It also uses the method of qualitative research (case study research), which illustrates the best practices of selected entites from both sectors. Research studies have shown that customers in both sectors show increasing activity in the sphere of development of improvements and innovative solutions, although the level of engagement varies depending on the specifics of the target segments(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Andrejczuk M., 2013, Otwarte innowacje - w drodze ku intelektualnemu przewrotowi. Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Chesbrough H.W., 2003, Open Innovation, Harvard Business Review Press, Boston.
 • Chesbrough H.W., 2012, Open Innovation - Where We've Been and Where We're Going, Research Technology Management, vol. 55, iss. 4.
 • Corporation Essvale, 2011, Business Knowledge for It in Global Retail Banking, Essvale Corporation Limited.
 • Groonros Ch., 2007, In Search of New Logic for Marketing. Foundations of Contemporary Theory, John Wiley & Sons Ltd., London.
 • Guzek E., Ślązak E., 2012, Innowacyjna bankowość internetowa: Bank Web 2.0, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Han K., Oh W., Im K.S., Chang R.M. i in., 2012, Value Cocreation and Wealth Spillover in Open Innovation Alliances, MIS Quarterly, vol. 36, no. 1.
 • Helfat C.E., Raubitschek R.S., 2000, Product Sequencing Co-Evolution of Knowledge, Capabilities and Products, Strategic Management Journal, vol. 21.
 • http://www.astonmartin.com/en/q-by-aston-martin.
 • http://www.fiat500.com.
 • Inauen M., Schenker-Wicki A., 2011, The Impact of Outside-In Open Innovation on Innovation Performance, European Journal of Innovation Management, vol. 14, s. 496-520.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K., 2011, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Kieżel M., 2010, Otwarta architektura produktowa w bankowości prywatnej i osobistej jako odpowiedź na potrzeby rynku zamożnych klientów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 153.
 • Kieżel M., 2014, Social media as a modern form of marketing communication of retail banks with clients, [w:] Chodnicka P., Olszak M. (red.), Współczesne wyzwania rynku finansowego. Wyzwania sektora bankowego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kuchciak I., 2012, Social media jako element strategii marketingowej banków, Zarządzanie i Finanse, nr 4, cz. 1.
 • OECD/Eurostat, 2005, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Komisja Europejska, Warszawa.
 • Piller F., Ihl C., 2009, Open Innovation with Customers - Foundations, Competences and International Trends, Technology and Innovation Management Group, Germany.
 • Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., 2004, The Future of Competition. Co-creating Unique Value with Customers, Harvard Business School Press, Boston.
 • Raport, 2012, Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu 2050, Warszawa.
 • Raymond E.S., 1999, The Cathedral and the Bazaar, O'Reilly Media, Beijing-Cambridge.
 • Rosted J., 2005, User-driven innovation. Results and recommendations, FORA, København.
 • Szymusiak T., 2013, Prosumpcja - wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego prosumenta. Studium przypadku: Polacy a Niemcy, [w:] Adrianowski D., Patora K., Sikorski J. (red.), Finanse, zarządzanie i rachunkowość, Polska, Europa, Świat 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Tapscott D., Williams A.D., 2011, Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Studio Emka, Warszawa.
 • Tidd J., Bessant J., 2011, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Toffler A., 1997, Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Vargo S.L., Lusch R.F., 2004, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, Journal of Marketing, vol. 68, s. 4-17.
 • Weber L., 2007, Marketing to the Social Web: New Digital Customer Communities Build Your Business, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Wiechoczek J., 2013, Konsument jako źródło wiedzy w procesie otwartej innowacji, Handel Wewnętrzny, nr 3, t. II, s. 343-351.
 • Zorn T., Christensen L., Cheney G., 1999, Do We Really Want Constant Change? Berrett-Koehler, San Francisco, CA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.