PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2(34) | 211--223
Tytuł artykułu

Istota animacji urlopowej i jej rola w kształtowaniu jakości obsługi ruchu turystycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Leisure Time Animation And its Role in Shaping the Quality of Tourist Traffic Service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Animacje urlopowe odgrywają znaczącą rolę w zagranicznym ruchu turystycznym, ale nie dostrzega się ich znaczenia w rozwoju turystyki polskiej, mimo że kraj nasz dysponuje odpowiednim zagospodarowaniem obszarów i miejscowości turystycznych oraz posiada pewne tradycje w zakresie organizacji czasu wolnego turystom. W opracowaniu postawiono problem teoretyczny dotyczący kształtowania jakości obsługi ruchu turystycznego przez usługi animacji traktowane jako określony system działań oraz problem empiryczny, dotyczący postawy turystów wobec animacji urlopowej i jej związku z faktycznym udziałem w jej programach animacyjnych. W celu rozwiązania problemu empirycznego zastosowano podejście strukturalne do badania postaw, polegające na ocenie trzech różnych jej aspektów: wymiaru poznawczego, afektywnego i behawioralnego. W ocenie postaw zastosowano skalę Likerta. Wyniki badania potwierdzają postawioną hipotezę, że obecni uczestnicy krajowego ruchu turystycznego w zasadzie nie korzystają z animacji urlopowych, jeśli już takie są w pakiecie usług hotelowych, mimo że mają na ich temat określoną wiedzę, pozytywne przekonania i uczucia wobec nich. Z badań wynika, że uczestnicy krajowego ruchu turystycznego nisko oceniają jakości obsługi turystów i wiążą tę ocenę z brakiem zainteresowania organizatorów turystyki ich oczekiwaniami w zakresie intensyfikacji przeżyć i doświadczeń urlopowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Leisure-time animation plays a significant role in foreign tourist traffic but it's meaning in the development of Polish tourism is not recognized, despite the fact that our country features relevant management of tourist areas and resorts and it has certain traditions in place in the area of organizing leisure time for tourists. The research paper talks about a theoretical problem concerning the formation of the quality of tourist traffic service through leisure-time animation, treated as a particular system of activities, and an empirical problem concerning the attitude of tourists towards leisure-time animation and it's relation to the actual participation in the animation programs. In order for this empirical problem to be solved a structural approach to examine these attitudes has been implemented, which consists in the assessment of three of it's aspects: the cognitive, affective and behavioral dimension. The Likert scale has been introduced here as a means of attitude assessment. The results of the research confirm the hypothesis that the current participants of domestic tourist traffic essentially do not participate in leisure-time animation, even if such animation is available and included in the hotel service package, despite having a certain degree of knowledge, positive beliefs and positive feelings about it. The research shows that the participants of the domestic tourist traffic assess the quality of tourist service in Poland as poor and they associate this assessment with the lack of interest of tourism organizers in their expectations in the area of intensification of leisuretime experiences. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
211--223
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bączek, J.B. (2011). Animator to pijarowiec. Animacja czasu wolnego a budowanie marki hotelu i biura podróży. Rynek Turystyczny, 3 (306).
 • Costa, G. Glinia, E. Goudas, M., Panagiotis, A. (2004). Recreational Services in Resort Hotels: Customer satisfaction Aspects. Journal of Sport Tourism, 9 (2).
 • Faché, W. (2000). Methodologies for innovation and improvement of services in tourism. Managing Service Quality, 10 (6).
 • Falkowski, A. Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Foxall, G.R. Goldsmith, R.E. (1998). Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hahn, H. Finger, K. (1975). Animation im Urlaub. Starnberg.
 • Kachniewska, M. (2011). Wpływ tendencji występujących po stronie popytu na fenotyp współczesnej turystyki. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 22.
 • Kolny, B. (2013). Czas wolny Polaków a usługi turystyczne. Handel Wewnętrzny, 5A: Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym.
 • Kopczyńska, M. (1993). Animacja społeczno-kulturalna podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Animacji Kulturalnej.
 • Kotler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Felberg.
 • Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: C.H. Beck.
 • Michels, H. Animation - Ergebnisse einer Rekonstruktionsanalyse zur freizeitwissenschaftlichen Theoriebildung. Spektrum Freizeit, 17 (2/3).
 • Middleton, V.T.C., Fyall, A., Morgazn, M., Ranchod, A. (2009). Marketing in Travel and Tourism. Butterworth-Heinemann.
 • Miebach, E. (1980). Animation in einern deutschen Hotel. Animation, 1 (2).
 • Mirońska, D. (2010). Zachowania nabywców na rynku - trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 27.
 • Opaschowski, H.W. (1993). Freizeitökonomie - Marketing. Opladen: Von Erlebniswelten.
 • Opaschowski, H.W. (2002). Tourismus (Freizeit- und Tourismusstudien). Obladen: Leske + Budrik.
 • Paczyńska-Jędrycka, M., Eider, P. (2014). Innowacyjność w animacji czasu wolnego szansą rozwoju wybranych destylacji turystycznych. Handel Wewnętrzny, 6 (353).
 • Pine, B.J., Gilmore, J.H. (1999). The experience economy. Boston: Harvard Business School Press.
 • Ross, G.F. (1993). Destination evaluation and vacation preference. Annals of Turism Research.
 • Słownik języka polskiego PWN (2013). Pobrano z: http:// sip.pwn.pl/lista.php?.co=animowany,fxc (17.11.2013).
 • Światowy, G. (2006). Zachowania konsumentów. Warszawa: PWE.
 • Toczek-Werner, S. (2003). Nowe zasady i kierunki działań animacyjnych w rekreacji i turystyce. [W:] W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie. Wyniki badań naukowych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii.
 • Toczek-Werner, S. (1995). Z problemów intensyfikacji wypoczynku urlopowego w warunkach polskich. [W:] S. Bosiacki (red.), Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 • Zorba, E., Mallaogullari, H., Akcakoyun, F., Konukman, F., Teki, A. (2003). The Examination of Sports, Recreation and Animation Activities of Selected Lodging Types on Services Sales in Turkey. Journal of Sport Tourism, 8 (1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.