PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 47(2) Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 269--284
Tytuł artykułu

Problemy razwitija eksporta towarow iz Ukrainy w JES w sowriemiennych usłowijach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problemy rozwoju eksportu towarów z Ukrainy do UE we współczesnych warunkach
Problems of Developing Commodity Exports from Ukraine to the EU under the Present Terms
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie głównych problemów eksportu towarów z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia zmian w obecnej polityce zagranicznej. Metodologia badawcza obejmuje analizę porównawczą poprzez ustalanie zmian w dynamice i strukturze handlu zagranicznego Ukrainy od chwili podpisania Umowy między Ukrainą a UE o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA). Podstawowe wyniki analizy: struktura towarowa eksportu ukraińskiego do krajów UE wskazuje na swe surowcowe ukierunkowanie; okazało się, że większość przedsiębiorstw na Ukrainie nie jest przygotowana do realizacji nowych perspektyw związanych z autonomicznymi preferencjami handlowymi; biorąc pod uwagę perspektywy eksportu produktów inżynierii mechanicznej z Ukrainy do UE, należy podkreślić, że w tej chwili większość produkcji krajowej nie jest konkurencyjna na rynkach europejskich; określono istotną rolę instytucji finansowych w promowaniu eksportu, w związku z czym wskazano pewne zalecenia co do organizacji takiej instytucji. Implikacje praktyczne: artykuł obejmuje opcje dotyczące doskonalenia instytucjonalnych ram stymulowania działalności eksportowej na Ukrainie. Implikacje społeczne: dotyczą doskonalenia zatrudnienia w wyniku aktywizowania handlu zagranicznego. Kategoria artykułu: jest studium konkretnego przypadku (case study) w zakresie obecnych warunków i perspektyw eksportu towarów z Ukrainy do Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia analizę dynamiki i struktury geograficznej handlu zagranicznego Ukrainy z Unią Europejską. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to investigate the main problems of commodity exports from Ukraine to the European Union member states in terms of present foreign policy changes. The Research methodology includes a comparative analysis by the detection of changes in the dynamics and structure of foreign trade of Ukraine since the moment of signing the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) Association Agreement. The basic analysis' findings are as follows: the commodity structure of Ukrainian exports to the EU demonstrates its raw material orientation; most of the Ukrainian enterprises turned out not to be ready for the realisation of new prospects connected with the Autonomous Trade Preferences; considering the prospects of mechanical engineering products exports from Ukraine to the EU, there should be noted that at the moment the majority of domestic production is not competitive in European markets; a crucial role of financial institutions for export promotion is defined thereby some recommendations about organisation of such an institution are given. The practical implications of the article include options for improving the institutional framework for export activities stimulation in Ukraine. The social implications are concerned with improving of employment in result of foreign trade activation. The present article's category is a case study of the present terms and prospects for commodity exports from Ukraine to the European Union. The article gives an analysis of dynamics and the geographic structure of foreign trade between Ukraine and the European Union. Key words: commodity export, commodity import, foreign trade, export promotion policy, EU-Ukraine Free Trade Area (DCFTA). (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • National Academy of Sciences, Ukraine
Bibliografia
  • Державна служба статистики України, http://ukrstat.gov.ua
  • EU-Ukraine Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Area, Official Journal of the European Union, L 161, 29 May 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&rid=2
  • Закон України «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій» від 9 квітня 2004 року № 1676-IV, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1676-15
  • Саліхова, О. Б. Оцінка високотехнологічної виробничої сфери - фундамент для створення дієздатної інноваційної стратегії держави, Економіка промисловості, 2010, № 1, с. 85-95
  • Сидоренко, Д. О. Аналіз тенденцій розвитку внутрішнього ринку високотехнологічних товарів України [Текст] Д. О. Сидоренко, Проблеми науки, 2012, № 10, с. 22-27.
  • Smallridge, D. "The Role of State-Backed Export Credit in Export Promotion", World Bank's Seminar on policies. To promote export growth and diversification, May 10th, 2006.
  • Циналєвська, І. А. Відтворювальні механізми реалізації зовнішньоекономічного потенціалу стратегічних ринків України в контексті сталого розвитку. Потенціал сталого розвитку стратегічних ринків України [монографія] [О.І. Лайко, О.В. Нікішина, І.А. Циналєвська та ін.], Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014, с. 242-330.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.