PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 291 | 7--23
Tytuł artykułu

Dynamika zatrudnienia a procesy globalizacyjne w wybranych państwach UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Dynamics of Employment Versus Globalization Processes in Selected EU Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymusza na uczestnikach rynku pracy stojących zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej podporządkowanie się nowym realiom. Jednym z procesów wpływających na kondycję rynku pracy jest globalizacja, przyjmująca w przypadku rynku pracy wyraźną postać widoczną w zakresie zmian poziomu zatrudnienia i rozmiarów bezrobocia. Celem artykułu jest analiza dynamiki zatrudnienia w powiązaniu z wymogami stawianymi państwom unijnym w ramach najnowszych powszechnych strategii gospodarczych, czyli Lizbońskiej i EUROPA 2020. Szczegółowe analizy zostaną przeprowadzone dla państw bloku Europy Środkowo- -Wschodniej za okres 2004-2014, czyli po akcesji tych państw do struktur UE. We wstępnej części artykułu przedstawiono główne zalecenia wspomnianych strategii sformułowane w stosunku do rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Constantly changing economic reality forces labour market participants, representing both supply and demand sides, to conform to the new reality. One of the processes that influence the labour market status is globalization which, in case of labour market, takes a clear form visible in changes of employment level and extent of unemployment. The aim of the article is to analyze the dynamics of employment with relation to the requirements set for EU countries within the latest common economic strategies, i.e., Lisbon and EUROPE 2020 strategies. Thorough analyses will be carried out for mid-eastern Europe countries for years 2004-2014, that is after their accession to EU structures. The introduction presents main recommendations of above mentioned strategies formulated in relation to the labour market.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2011), The Diagnosing Parameters the Labour Market Generation 50+ in the Selected EU Countries [w:] Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009, UE, Katowice, s. 11-24.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2012), Problemy starzenia rynku pracy - analiza statystyczno- demograficzna dla wybranych państw UE [w:] Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym. Prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych, red W. Szkutnik, "Studia Ekonomiczne", nr 76, UE, Katowice, s. 103-116.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2013), Uwarunkowania poziomu bezrobocia wybranych państw UE - analiza statystyczna [w:] Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, red. W. Szkutnik, "Studia Ekonomiczne", nr 124, UE, Katowice.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2014), Analiza przestrzenno-czasowa zjawiska bezrobocia w grupie państw nowych członków UE [w:] Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy, red. W. Szkutnik, "Studia Ekonomiczne", nr 181, UE, Katowice.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Elagin S. (2014), Serwicyzacja i zmiana modelu konsumpcji jako echo procesów globalizacyjnych, "Studia Ekonomiczne", nr 181, UE, Katowice.
 • Bukowski M. (red.) (2011), Zatrudnienie w Polsce 2010. Integracja i globalizacja, Warszawa.
 • Frobel F. i in. (1980), The New International Division of Labour: Structural Unemployment in Industrialised Countries and Industralisation in Developing Countries, Cambrige University Press, Cambrige.
 • Krugman P. (1996), Technology, Trade and Factor Prices, NBER Working Papers 5355.
 • Krugman P., Lawrence R. (1994), Trade, Jobs, and Wages, NBER Working Papers 4478.
 • [www 1] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do?&state=new ¤tDimension=DS-053514INDIC_EM (dostęp: 15.05.2014).
 • [www 2] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do?&state=new ¤tDimension=DS-053312INDIC_EM (dostęp: 22.05.2014).
 • [www 3] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do (dostęp: 31.05.2014).
 • [www 4] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergaed&lang=en (dostęp: 29.05.2014).
 • [www 5] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitModifiedQuery.do (dostęp: 22.10.2014).
 • [www 6] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid= 9ea7d07e30e374824d2f305c4cde840cacb010791fc1.e34OaN8Pc3mMc40Lc3aMa NyTbx0Qe0 (dostęp: 29.05.2014).
 • [www 7] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_grt_a&lang=en (dostęp: 25.092014).
 • [www 8] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&lang=en (dostęp: 10.10.2014).
 • [www 9] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_ltu_a&lang=en (dostęp: 18.10.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.