PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 21 (XXI) | nr 23 (2) | 7--17
Tytuł artykułu

Działania podejmowane w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activities in the Field of Corporate Social Responsibility in Meat Processing Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować wzrastające poczucie odpowiedzialności i wpływu biznesu na otoczenie, jak również poszukiwania metod i narzędzi włączania odpowiedzialności w działalność przedsiębiorstw. Coraz bardziej zyskuje na znaczeniu i staje się popularna wśród szerokiego kręgu interesariuszy przedsiębiorstwa koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, corporate social responsibility). Powszechnie uznaje się, że CSR jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez koncepcję zrównoważonego rozwoju, wymagającego przejścia od usuwania skutków do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, czyli jako "działanie u źródła". W dobie zwiększenia zainteresowania takimi zagadnieniami, jak: zanieczyszczenie środowiska, uszczuplenie zasobów naturalnych, odpady, jakość i bezpieczeństwo produktów czy prawa i jakość pracy pracowników, coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje działania społecznie odpowiedzialne. W tworzeniu i realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu kluczowe znaczenia odgrywają interesariusze. Aby skuteczniej realizować cele postawione w strategii społecznej odpowiedzialności, niezwykle ważne jest, by prawidłowo zidentyfikować interesariuszy, a także podjąć z nimi dialog. Celem artykułu jest prezentacja podejmowanych działań społecznie odpowiedzialnych przez spółki przemysłu przetwórstwa mięsnego. W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa i analiza porównawcza informacji zawartych na stronach internetowych badanych przedsiębiorstw oraz publikowanych sprawozdań z działalności wybranych zakładów mięsnych. W opracowaniu omówiono m.in. obszary tematyczne społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także podkreślono wzrastającą rolę dialogu z interesariuszami. Ponadto przedstawiono praktyki stosowane przez wybrane podmioty do prezentowania informacji na temat społecznej odpowiedzialności. (abstrakt oryginalny)
EN
In the past few years, growing sense of responsibility and the impact of business on the environment, as well as the search for methods and tools to include responsibility in the operations of enterprises, can be seen. A concept of corporate social responsibility (CSR) is increasingly gaining importance and becomes popular among a wide range of stakeholders. It is widely recognized that CSR is a response to the challenges posed by the concept of sustainable development, which requires transition from elimination of the consequences of pollution to prevention of pollution, that is, as "action at the source." In an era of increased interest in issues such as environmental pollution, depletion of natural resources, waste, product quality and safety, or the rights and quality of work, more and more companies undertake socially responsible actions. Stakeholders play the key role in creation and implementation of corporate social responsibility. The aim of the article is to present socially responsible actions undertaken by companies in the meat processing industry. The study used the following research methods: an analysis of literature, a comparative analysis of the information contained on the websites of the surveyed companies and published reports of the selected meat processing plants, the method of deduction. The study identified, among others, thematic areas of corporate social responsibility, and also highlighted the increasing importance of dialogue with stakeholders. In addition, it shows the practices used by selected entities to present information about corporate social responsibility. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
7--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • [1] Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • [2] Biadacz R., Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, "PN UE we Wrocławiu" 2016/442.
 • [3] Biadacz R., Szydełko Ł., Corporate social responsibility in environmental protection in enterprises of cement industry, Knowledge for Market Use 2016, Our Interconnected and Divided World, Department of Applied Economics, Faculty of Arts, Palacky University in Olomouc, 2016.
 • [4] Boulouta I., Pitelis C.N., Who Needs CSR? The Impact of Corporate Social Responsibility on National Competitiveness, "Springer Science, Journal of Business Ethics" 2013/119.
 • [5] Dodd M., For Whom are Corporate Managers Trustees?, "Harvard Law Review" 1932/45.
 • [6] Fiedor B., Implementacja koncepcji CSR jako przesłanka trwałości firmy i jej sukcesu rynkowego, "Przegląd Organizacji" 2016/1.
 • [7] Galimska A., Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wydobywających gaz łupkowy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 3/1 (2015).
 • [8] Hys K., Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu - okres sensorycznomotoryczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2014/10.
 • [9] Hys K., Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu - okres wyobrażeń przedoperacyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2014/11.
 • [10] Hys K., Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu - okres operacji konkretnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2014/12.
 • [11] Hys K., Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu - okres operacji formalnych oraz późne stadium formalne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2015/1.
 • [12] Hys K., Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu - stadium przed dialektyczne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2015/2.
 • [13] Interesariusze firmy - kluczem skutecznej strategii CSR, 2011, http://csr.pl/article/53/ (dostęp: 20.03.2016).
 • [14] Jakie są zasady i struktura dialogu społecznego zgodnego ze standardem AA1000?, http://www.elementarzbiznesu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=409:jakie-sa-zasady-i-struktura-dialogu-spolecznego-zgodnego-ze-standardem-aa1000-2&catid=11&Itemid=247&lang=p (dostęp: 20.10.2016).
 • [15] Kamela-Sowińska A., Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • [16] Makuch Ł., Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, 2011, https://obszarcsr.files.wordpress.com/2011/04/standardy_csr.pdf (dostęp: 20.10.2016).
 • [17] Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 • [18] Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość?, Centrum Universalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1995.
 • [19] Nasza wspólna przyszłość (Raport Brundtland), praca zbiorowa, PWE, Warszawa 1991.
 • [20] Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport, Dla PARP opracowane przez MillwardBrown SMG/ KRC, Warszawa 2011.
 • [21] Standardy AA1000: Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji, Przewodnik dla biznesu, Warszawa 2011, http://www.csrinfo.org/wp-content/uploads/2016/03/Standardy_AA1000_Przewodnik_CSRinfo_2011.pdf, data odczytu: 30.10.2016.
 • [22] Standard AA1000: Zasady Odpowiedzialności 2008, pdf, http://www.accountability.org/images/content/4/6/468.pdf, data odczytu: 30.04.2016.
 • [23] Teoria interesariuszy w świetle Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, http://ekosalus.pl/pracodawcy/tresc/18/17.html, data odczytu: 15.03.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.