PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 290 | 211--222
Tytuł artykułu

Społeczne skutki zagranicznych migracji zarobkowych z terenu województwa opolskiego dla dzieci emigrantów pozostających w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Impact of Foreign Labour Migration from the Area of Opole Voivodeship for the Children of Emmigrants Remaning in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje kwestię, która w literaturze przedmiotu oraz dyskursie prasowym została nazwana "eurosieroctwem". Województwo opolskie jako region migracyjny od wielu lat zmaga się z niekorzystnymi skutkami zagranicznych wyjazdów zarobkowych. Dotyczy to zarówno zachowań migracyjnych ludności autochtonicznej, jak i nowych wyjazdów za granicę obserwowanych w województwie po akcesji do UE w 2004 r. W efekcie ponad 100 tys. mieszkańców regionu pracuje stale lub okresowo poza granicami kraju, co istotnie wpływa na wiele innych zjawisk, w tym szczególnie na strukturę demograficzną województwa. Jednakże konsekwencje te są również szczególnie dotkliwe w wymiarze mikrospołecznym. Wiążą się m.in. z rozpadem więzi, a także z pojawieniem się poważnych problemów społecznych w rodzinach opolskich migrantów.(abstrakt oryginalny)
EN
This article takes up the issue, referred to in the press and literature on the subject, as "eurosieroctwo" (Euro-orphanhood). Opole voivodeship, as a region of migration, for many years has been struggling with the adverse effects of international economic migration. This applies to both the migratory behaviour of the indigenous peoples as well as new trips abroad observed in the region after the accession to the EU in 2004. Consequently, more than 100 thousand of people from the region have taken up permanent or seasonal jobs abroad. This significantly affects many other phenomena, especially the demographic structure of the region. However, its sociological consequences are also particularly visible at the micro level. They are related to, among other things, the disintegration of bonds, as well as the emergence of serious social problems in families of migrants from the Opole region.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
211--222
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Berlińska D. (1999), Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, PIN IS, Opole.
 • Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (2006), tom V, Warszawa.
 • Eurosieroctwo - skala zjawiska w województwie podlaskim (2011), Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Białymstoku, Białystok.
 • Jończy R., Rokita-Poskart D. (2012), Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno-demograficzną województwa opolskiego, ekspertyza wykonana na zlecenie Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (maszynopis), Opole.
 • Korczyńska J. (2000), Indywidualne motywy krótkookresowych wyjazdów zarobkowych za granicę w świetle funkcjonowania rodziny, "Polityka Społeczna", nr 5-6.
 • Korczyńska J. (2003), Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec, Scholar, Warszawa.
 • Krzyżowski Ł. (2013), Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej, Scholar, Warszawa.
 • Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2012 r. (2013), Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
 • Milewski M., Ruszczak-Żbikowska J. (2008), Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii, "CMR Working Papers", nr 35/93.
 • Rauziński R., Szczygielski K. (2013), Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego, PIN Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Szczepaniak J. (2009), Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rozpadu rodzin na Dolnym Śląsku [w:] M. Gagacka, K. Głąbicka (red.), Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej, PTPS, Radom.
 • Trusz S., Kwiecień M. (2012), Społeczne piętno eurosieroctwa, Difin, Warszawa.
 • Walas A., Goleński W., Kijak A., Mesjasz K. (2014), Eurosieroctwo w województwie opolskim - monitoring zjawiska [w:] A. Walas, W. Goleński, A. Kijak, K. Mesjasz (red.), Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa opolskiego - wybrane problemy dzieci i osób starszych, ROPS w Opolu, Opole.
 • [www 1] Markowski M. (2008), MEN: Eurosieroctwo? Taki sam problem mają dzieci marynarzy, "Gazeta Wyborcza", http://wyborcza.pl/1,75398,5888323,MEN__Eurosieroctwo__ Taki_sam_problem_maja_dzieci_marynarzy.html (dostęp: 29.11.2012).
 • [www 2] Płuciennik W. (2007), Eurosieroctwo,http://www.pluciennik.net/pdf/WSE_ ZSC_WSP_2010_Pluciennik-Wojciech_Eurosieroctwo.pdf (dostęp: 29.11.2014).
 • [www 3] Walczak B. (2013), Migracje poakcesyjne z perspektywy ucznia, Pedagogium, http://www.brpd.gov.pl/eurosieroctwo/Pedagogium.pdf (dostęp: 29.11.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.