PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 290 | 223--234
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty sytuacji demograficznej województw śląskiego i opolskiego w świetle nowej prognozy GUS do 2050 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Chosen Aspects of Demographical Situation of Silesian and Opole Voivodeship Based on the New Projections of Central Statistical Office of Poland for 2050
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opublikowana w październiku 2014 r. nowa prognoza GUS dotycząca zmian demograficznych w Polsce stała się dogodnym punktem wyjścia dla analiz dotyczących przemian społeczno-gospodarczych. Wydaje się zasadne, aby punktem wyjścia dla prac związanych z projekcją skutków zmian demograficznych był opis i analiza samych procesów demograficznych. Do prezentacji wybrano dwa regiony: śląski i opolski, nie tylko z uwagi na sąsiedztwo przestrzenne, ale także z uwagi na liczne aspekty etniczno-narodowe. Analiza porównawcza, o ilościowym wymiarze, dotyczy sześciu (6) zmiennych: - liczby ludności w wymienionych regionach w wyznaczonych przekrojach czasowych, - biologicznej struktury populacji, - struktury ludności według tradycyjnych ekonomicznych grup wieku, - liczby ludności wg ekonomicznych grup wieku (wersja z uwzględnieniem zmian w wieku emerytalnym), - liczby ludności według edukacyjnych grup wieku (w tys.), - liczby kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat).(abstrakt oryginalny)
EN
The new projection of demographic changes in Poland, published by Central Statistical Office of Poland on October 2014, became a suitable starting point for socioeconomic transformation analyses. It seems reasonable, that the starting point of works related to demographic changes' impact projection, was a description and analysis of the demographic processes itself. Two regions - Silesia and Opole regions - were chosen for the presentation not only because of the spatial neighbourhood, but also because of many ethnicnational aspects. Comparative analysis, in quantitative dimension, affects six (6) variables: - number of people in above mentioned regions in indicated temporal intersections, - biological population structure, - population structure according to the traditional economic age groups, - number of people according to the economic age groups (in taking changes in the retirement age into account version), - number of people according to educational age groups (in thousands), - number of women infertile age (15-49).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
223--234
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III Kwartał 2014 (2015), GUS, Warszawa.
 • European Commission (2014), The 2015 Ageing Report. Underlying Assumptions and Projection Methodologies, European Economy 8/2014, Bruksela.
 • Błędowski P. (2012), Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do 2035 r. [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne procesu starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Poznań.
 • Cieślak M., red. (1999), Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1957-1997, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dybowska J., Widera K. (2014), Demograficzne uwarunkowania i skutki depopulacji w województwie opolskim, maszynopis.
 • Dybowska J. (2013), Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Dybowska J. (2014), Nierejestrowana migracja a stan ludności Polski [w:] M. Bucka, Z. Mikołajewicz (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Opolu, Opole.
 • Gołata E. (2012), Spis ludności i prawda, "Studia Demograficzne", nr 1(161).
 • Gołata E. (2014), Jakość spisów nowej generacji, "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 • Fihel A., Solga B. (2014), Demograficzne konsekwencje emigracji poakcesyjnej [w:] M. Lesińska, M. Okólski, K. Slany, B. Solga (red.), Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2013), GUS, Warszawa.
 • Migracje zagraniczne ludności. NSP 2011 (2013), GUS, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Rauziński R., Szczygielski K. (2013), Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego, PIN-Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Rauziński R., Szczygielski K. (2014), Poziom wykształcenia społeczeństwa Śląska Opolskiego na tle kraju w świetle sytuacji demograficznej w latach 2002-2011, Polska Akademia Nauk, Politechnika Opolska, Opole.
 • Sobczak I., red. (2007), Czynnik demograficzny w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, Marpress, Gdańsk.
 • Szałtys D., Stępień R. (2011), Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r., "Wiadomości Statystyczne", nr 11.
 • Szczygielski K. (2010), Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego, PIN-Instytut Śląski, Opole.
 • Szczygielski K. (2012), Społeczno-gospodarcze konsekwencje prognozy demograficznej do 2035 roku - aspekt etniczny [w:] R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż (red.), Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035 - aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Opole-Warszawa.
 • World Population Prospects: The 2006 Revision, Department of Economic and Social Affairs (DESA), Population Division, Estimates and Projections Section, Fact Sheet, Series A, 7 March 2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.