PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 21 (XXI) | nr 23 (2) | 53--66
Tytuł artykułu

Increasing the Potential for Commercialisation of Innovation and Research Results within Polish Universities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zwiększanie potencjału komercjalizacji innowacji i wyników badań w polskich uczelniach
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule zaproponowano podejście mające na celu poprawę potencjału komercjalizacji polskich uczelni. Komercjalizacja na potrzeby artykułu definiowana jest jako całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy technicznej lub organizacyjnej i związanego z nią know-how do praktyki gospodarczej - to proces zasilania rynku nowymi technologiami. Artykuł skupia się na trzech aspektach procesów komercjalizacji. Po pierwsze, odnosi się do słabości obecnego systemu, które można zaobserwować w ramach wyższych uczelni. Po drugie, pokazuje przykład wykorzystania scoutingu technologicznego jako podejścia do pokonania niektórych ze zidentyfikowanych przeszkód. Wreszcie po trzecie, opisuje metodykę wspierającą scouting i procesy komercjalizacji z empirycznie potwierdzoną użytecznością. Ustanowienie aktywnego (dążącego do identyfikacji i monitorowania kreowania wiedzy na różnych poziomach jednostki naukowej) zamiast biernego (na podstawie informacji przekazywanych przez kadrę akademicką) podejścia do komercjalizacji innowacji i wyników prac badawczo-rozwojowych może być kluczem do poprawy efektywności w tym zakresie. Wymagane cechy opisywanego podejścia to m.in.: otwartość środowiska naukowego na współpracę i dzielenie się wiedzą z praktyką gospodarczą, zdolność do budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz rozwój kompetencji pracowników naukowych w obszarze komercjalizacji. Zaproponowane w artykule podejście może być przydatne do projektowania procesów komercjalizacji w jednostkach naukowych. Publikacja jest nowatorska pod względem analizy doświadczeń związanych ze stosowaniem scoutingu w warunkach akademickich i empirycznej walidacji narzędzia wspierającego scouting i procesy komercjalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article proposes an approach to improve commercialisation potential of Polish universities. Commercialisation will be understood in the paper in a broad way as the process of introducing a new product or production method into commerce - making it available on the market. The article focuses on three dimensions of commercialisation related issues. Firstly, it addresses the weaknesses of the current system that can be observed within universities. Secondly, it demonstrates an example of using technology scouting as an approach to overcome some of the identified obstacles. Finally, it describes the methodology supporting scouting and overall commercialisation processes with empirically confirmed usability. Establishing active / pull (aimed at identification and monitoring of knowledge creation at different levels of a university), instead of passive / push (based on reports from the academic staff) approach to commercialisation could be a key to effective commercialisation. Furthermore, the required characteristics should aim at: openness of the scientific environment for collaboration and knowledge sharing with business practice, building capacity for academic entrepreneurship and developing academic staff experience in commercialisation. The approach proposed in the paper can be useful for designing commercialisation processes within different universities. The publication is novel in terms of analysing scouting implementation experiences in Polish universities and research results on the usability of a methodology to support commercialisation processes. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
53--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • [1] Audretsch D., Aldridge T., Scientist commercialization as conduit of knowledge spillovers, "Annals Of Regional Science" 43/4 (2009), p. 897-905.
 • [2] Bodelle J., Jablon C., Science and Technology Scouting at Elf Aquitaine, "Research Technology Management" 36/5 (1993), p. 24-28.
 • [3] Brenner M.S., Technology Intelligence and Technology Scouting, "Competitive Intelligence Review" 7/3 (1996), p. 20-27.
 • [4] Chiesa V., Piccaluga A., Exploitation and Diffusion of Public Research: The Case of Academic Spin-off Companies in Italy, "R&D Management" 30/4 (2000), p. 329-339.
 • [5] Clark B.R., Creating Entrepreneurial Universities, Organizational Pathways of Transformation, Emerald, Bingley 2008.
 • [6] Cornwell B., Quicklook Commercialization Assessments, "Innovation: Management Policy and Practice" 1/1 (1998), p. 7-9.
 • [7] Etzkowitz H., The Norms of Entrepreneurial Science: Cognitive Effects of the New University-Industry Linkages, "Research Policy" 27/8 (1998), p. 823-833.
 • [8] Jolly V.K., Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market, Harvard Business School Press, Boston 1997.
 • [9] Kalinowski T.B., Narzędziowe wsparcie procesu scoutingu - ocena wyników prac B+R z wykorzystaniem metodyki Quicklook oraz jej wpływ na procesy komercjalizacji, [in:] Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, red. P. Głodek, M. Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, p. 67-77.
 • [10] Kowalczyk I., Pawłowska J., Sarti F., Zago B.I., Metody inkubacji projektów biznesowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • [11] Matusiak K.B., Guliński J., System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • [12] Orłowski W.M., Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PWC, Warszawa 2013.
 • [13] Reger G., Technology Foresight in Companies: From an Indicator to a Network and Process Perspective, "Technology Analysis & Strategic Management" 13/4 (2001), p. 533-553.
 • [14] Rohrbeck R., Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology Scouting in the ICT Industry, "R&D Management" 40/2 (2010), p. 169-180.
 • [15] Schane S., Academic Entrepreneurship. University Spinoffs and Wealth Creation, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2004.
 • [16] Siegel D.S., Waldman D., Link A., Assessing the Impact of Organizational Practices on the Relative Productivity of University Technology Transfer Offices: an Exploratory Study, "Research Policy" 32/1 (2003), p. 27-48.
 • [17] Stawasz E., Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Folia Economica" 2010/234, p. 125-136.
 • [18] Wiśniewska M., Głodek P., Żak-Skwierczyńska M., Scouting - system identyfikacji i monitoringu wiedzy w uczelni wyższej, jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki i biznesu, "Folia Oeconomica" 2012/276, p. 35-52.
 • [19] Wolff M.F., Scouting for Technology, "Research Technology Management" 35/2 (1992), p. 10-12.
 • [20] Zehner B.W., Trzmielak D., Gwarda-Gruszczyńska E., Value Creation via Technology Commercialisation International Education Programs American and Polish Perspectives Based on Experience, University of Bratislava, Bratislava 2011.
 • [21] Zienkowski L., Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość, [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, red. L. Zienkowski, Warszawa 2003, p. 13-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.