PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 3 Od prawa przeszłego do współczesnego : księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu | 313--321
Tytuł artykułu

O wyboistej drodze do Petersburga, czyli o trudnych początkach delegacji szlachty grodzieńskiej z 1810 r.

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Bumpy Road to St. Petersburg, or the Difficult Beginnings of the Delegation of the Grodno Nobility of 1810
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przykład szlachty guberni wileńskiej, która w 1810 r. ośmieliła się złożyć rządowi rosyjskiemu szereg postulatów ekonomicznych, skłonił do podobnego działania szlachtę guberni grodzieńskiej. W sierpniu 1810 r. wybrała ona delegację, która miała się udać do stolicy. Na jej czele w listopadzie 1810 r. stanął książę Ksawery Drucki-Lubecki, który ruszył nad Newę w końcu tego samego roku. Opóźniony wyjazd szlacheckich wysłanników był spowodowany trudnościami ze sformowaniem składu delegacji, chwiejnym stanowiskiem gubernatora i gubernialnego marszałka szlachty, brakiem funduszy, animozjami osobistymi i niewiarą części szlachty w sens przedsięwzięcia i jego sukces. (abstrakt oryginalny)
EN
The example of the nobility of the guberniya of Vilnius, who in 1810 dared to submit a series of economic demands to the Russian government, prompted a similar action amongst the nobility of the Grodno guberniya. In August 1810 a delegation was appointed that was to travel to the capital. At its head in November 1810 was Duke Xavier Drucki-Lubecki, who moved toward the Neva at the end of the same year. The delayed departure of the noble envoys was due to difficulties with the formation of the delegation and the unstable position of the governor and the guberniya's marshal of the nobility, the lack of funds, personal animosities, and disbelief in part of the nobility in the sense of the project and its success. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Godek S., O stanie i potrzebach guberni litewskich w roku 1810 w świetle protokołów czynności delegacji szlacheckiej w Petersburgu, "Zeszyty Prawnicze" 2014, z. 14.3.
 • Godek S., Petersburska misja Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego z 1811 r. a ekonomiczna kondycja guberni grodzieńskiej, [w:] Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2015.
 • [Listy do Ksawerego Druckiego-Lubeckiego], rkps., Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie, sygn. 13077.
 • Misja petersburska 1811, rkps., Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie, sygn. 13076.
 • Nawrot D., Litwa i Napoleon w 1812 roku, Katowice 2008.
 • Protokół czynności w St. Petersburgu delegacji szlacheckiej guberni Litte Wileńskiej za marszałkostwa gubernskiego JW. Sulistrowskiego, kawalera orderu S-tej Anny 2-giej klasy w roku 1810 od miesiąca junii, rkps., Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščiu skyrius (Vilnius), F. 16-210, k. 1-34.
 • Rzut oka na historię czynności JWX. Druckiego Lubeckiego jako delegata guberni grodzieńskiej w Petersburgu roku 1811, rkps., Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie, sygn. 13076, t. 1.
 • Smolka S., Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, t. 1-2, Warszawa 1983.
 • Szczepański J., Książę Ksawery Drucki-Lubecki (1778-1846), Warszawa 2008.
 • Szczuka L., Marszałkowie szlachty guberni grodzieńskiej, "Ateneum Wileńskie" 1924, t. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457775

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.