PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1 (39) | 9--22
Tytuł artykułu

Kłopot z wartościami

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Difficulties with Values
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą pokazania niektórych trudności związanych zarówno z poznaniem wartości, jak i z ich urzeczywistnianiem w życiu społecznym, przy jednoczesnym przekonaniu o ich niezwykłej roli tak w kontekście rozwoju jednostkowego, jak też w kontekście poszukiwania dobrego (w znaczeniu dobrze funkcjonującego) społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is an attempt to show some of the difficulties associated with both knowing values and applying them in social life. It also acknowledges their extraordinary role both in the context of development of an individual, and in the context of the search for a good (i.e. well-functioning) society. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--22
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Arystoteles (1956). Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Brandt, R. B. (1996). Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, tłum. B. Stanosz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dönhoff, M. (2000). Ucywilizujmy kapitalizm. Granice wolności, tłum. S. i A. Boguccy. Warszawa: Bellona.
 • Dylus, A. (1996). Wartości etyczne a wartości gospodarcze. W: A. Węgrzecki (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce (s. 61-77). Kraków: Oficyna Cracovia.
 • Dylus, A. (1997). Zmienność i ciągłość. Polskie transformacje ustrojowe w horyzoncie etycznym. Warszawa: Centrum im. Adama Smitha.
 • Filek, Jacek (1996). Z badań nad istotą wartości etycznych. Kraków: Wydawnictwo Platan.
 • Filek, Jacek (2010). Wzlot i upadek myślenia według wartości. W: idem, Zycie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etyczne. Kraków: Homini.
 • Filek, Janina (2005). Antynomiczność wartości i jej konsekwencje. W: A. Węgrzecki (red.), Konflikt interesów-konflikt wartości (s. 55-67). Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Hare, R. M. (2001). Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota, tłum. J. Margański. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Hartmann, N. (1974). Najważniejsze problemy etyki, tłum. A. Węgrzecki. Znak, 11 (245), 1422-1454.
 • Hegel, G. W F. (1963). Fenomenologia ducha, tłum. A. Landman. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Heidegger, M. (1997). Czas światoobrazu, tłum. K. Wolicki. W: idem, Budować, mieszkać myśleć. Eseje wybrane. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hołówka, J. (2001). Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Grygieńć, J. (2016). Wspólnota responsywna, czyli jaka? Komunitaryzm wobec problemu partycypacji politycznej. Prakseologia, 2 (158), 75-97.
 • Ingarden, R. (1970). Czego nie wiemy o wartościach. W: idem, Studia z estetyki, t. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ingarden, R. (1989). Wykłady z etyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • James, W. (1996). Wola wiary. W: idem, Prawo do wiary, tłum A. Grobler. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Jan Paweł II (1991). Centesimus annus. Pobrane z: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/ency-licals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_cemteso. is-annus.html.
 • Joas, H. (2009). Powstawanie wartości, tłum. M. Kaczmarczyk. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kant, I. (1971). Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Komunitariańska platforma programowa. Społeczeństwo responsywne: prawa i obowiązki (2004). W: P. Śpiewak (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów (s. 17-34). Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Kotarbiński, T. (1987). O istocie oceny etycznej. W: idem, Pisma etyczne. Wrocław: Ossolineum.
 • Kwarciński, T. (2016). O dwóch dogmatach wiary w rynek. Prakseologia, 158 (2), 323-345.
 • Majcherek, J. (2011). Etyka powinności, Warszawa: Difin.
 • Mariański, J., Smyczek, L. (2008). Przedmowa. W: iidem (red.), Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się świecie (s. 7-11). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Miklaszewska, J. (2016). Liberałowie i komunitaryści o wolności i sprawiedliwości. Prakseologia, 2 (158), 15-33.
 • Nietzsche, F. (1913). Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Biernat. Warszawa: Nakład Jakóba Mortkowicza.
 • Nussbaum, M. (2016). Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, tłum. Ł. Pawłowski. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna.
 • Sandel, M. (2012). Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, tłum. A. Chromik, T. Sikora. Warszawa: Kurhaus Publishing.
 • Sen, A. (2002). Rozwój i wolność, tłum. J. Łoziński. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Simmel, G. (2012). Filozofia pieniądza, tłum. A. Przyłębski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Sosenko, K. (2016). Komunitarianizm i liberalizm - uwagi w związku z prawami człowieka. Prakseologia, 2 (158), 53-74.
 • Stróżewski, W. (1981). Istnienie i wartość. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Stróżewski, W. (1992). O urzeczywistnieniu wartości. W: idem, W kręgu wartości (s. 57-75). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Taylor, Ch. (2001). Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tischner, J. (1982). Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Węgrzecki, A. (2005a). Aksjologiczne tło konfliktu interesów. W: idem (red.), Konflikt interesów - konflikt wartości (s. 25-42). Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Węgrzecki, A. (red.) (2005b). Konflikt interesów -konflikt wartości. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Wittgentein, L. (1970). Tractatus logico-philosophi-cus, tłum. B. Wolniewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457813

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.