PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 3 | 153--166
Tytuł artykułu

Międzynarodowa pozycja konkurencyjna polskich artykułów rolno-spożywczych na rynkach wybranych krajów azjatyckich - stan i perspektywy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The International Competitive Position of Polish Agri-Food Products on the Selected Asian Markets - Current Status and Prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było określenie znaczenia wybranych krajów azjatyckich w polskim handlu artykułami rolno-spożywczymi oraz zbadanie skutków potencjalnej liberalizacji handlu rolnego dla pozycji konkurencyjnej wybranych produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Polsce na tych rynkach. Analiza konkurencyjności artykułów rolno-spożywczych przeprowadzona została w ujęciu ex-post oraz ex-ante. W pierwszym wykorzystano celowo dobrany zestaw ilościowych mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej, w drugim - prognozy wykonano przy wykorzystaniu matematycznego modelu równowagi ogólnej GTAP, przy założeniu dwóch różnych wariantów liberalizacji handlu rolnego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rynki azjatyckie są atrakcyjnymi rynkami zbytu dla polskich produktów pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do których Polska posiada korzystną pozycję konkurencyjną. Wyniki symulacji GTAP wskazały, że perspektywie krótkookresowej, bez względu na stopień zliberalizowania handlu rolnego, pozycja konkurencyjna wytwarzanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych pochodzenia zwierzęcego na rynkach azjatyckich zostanie utrzymana. (abstrakt oryginalny)
EN
The significance of selected Asian countries in the Polish agri-food trade is presented in the paper. As well as some possible effects of a potential liberalization of agri-food trade for the competitive position of Polish agri-food products on the Asian markets. A deliberately selected set of quantitative measures of international competitiveness was used to carry out the ex post analysis and a mathematical model of general equilibrium GTAP was used to make ex ante analysis. Forecasts were made with two different variants of the liberalization of agricultural trade. The results of the analysis showed that Asian markets are attractive for Polish producers of products of animal origin, on which Poland has favorable competitive position. The GTAP simulation results indicated that in short term, regardless of the degree of liberalization of agricultural trade, the competitive position of Polish agrifood products of animal origin on the Asian markets will be maintained. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
153--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2014 r. (2015). FAMMU/FAPA, Warszawa.
 • Bigman, D. (2002). Globalization and the Developing Countries: Emerging Strategies for Rural Development and Poverty Alleviation, Centre for Agriculture and Biosciences International.
 • China produces half of worldwide vegetables and 30% of fruit (2013). Pobrane 23 listopada 2013 z: http://www.freshplaza.com/article/114950/China-produces-half-of-worldwide-vegetables-and-30-procentof-fruit.
 • FAO-OECD (2010). Agricultural Outlook 2010-2019, Paris:OECD, OECD Publishing, 2010.
 • FAO-OECD (2014). Agricultural Outlook 2014-2023, Paris:OECD, OECD Publishing, 2014.
 • FAOStat (2016). http://faostat3.fao.org/home/E, dostęp 02.08.2016.
 • Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, OJ L 127, 14.05.2011.
 • Fukase, E., Martin, W., (2016). Who will feed China in the 21st century? Income growth and Food demand and Supply in China, Journal of Agricultural Ecnomics, Vol 67, No.1, 3-23.
 • Gehlhar, M., Coyle, W. (2001). Global Food Consumption and Impacts on Trade Patterns [in:] Regmi A., Changing Structure of Global Food Consumption and Trade, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, Agriculture and Trade Report. WRS-01-1. Pobrane 18 maja 2016 z: http://www.ers.usda.gov/media/293645/wrs011_1_.pdf.
 • GHI (2012). GAP report. Measuring global agricultural productivity. Global Harvest Initiative.
 • Główny Inspektorat Weterynarii (2016). http://old.wetgiw.gov.pl, dostęp 10.06.2016.
 • Hawksworth, J., Chan, J. (2013). The World in 2050. Beyond the BRICs: a broader look at emerging market growth prospects. PriceWaterHouseCoopers' Report, PricewaterhouseCoopers LLP. Pobrane 7 lipca 2016 z: https://www.pwc.com/im/en/publications/assets/pwc_world_in_2050_report_january_2013.pdf.
 • Hertel, T. W., Tsigas, M. E. (1997). Structure of GTAP, [w:] Global Trade Analysis. Modeling and Applications, T. W. Hertel (red.). Cambridge University Press, Cambridge.
 • Huang, J., Rozelle, S., Rosegrant, M.W. (1997). China's food economy to the twenty-first century: Supply, demand, and trade, Internationa Food Policy Research Institute, Washington D.C.
 • Kita, K. (2010). The development and the importance of Asian agricultural sector in global economy, Research Papers of Wroclaw University of Economics "Asia - Europe. Partnership or Rivalry?" No. 126, 220-228.
 • Kita, K. (2014). Konkurencyjność polskiego handlu rolno-spożywczego na rynkach krajów spoza Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Kita, K., Poczta, W. (2015). Znaczenie krajów BRIC w handlu artykułami rolno-żywnościowymi Polski [w:] Czyżewski A., Klepacki B., Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, PTE, Warszawa.
 • Lee, H.-S., Duffey, K. J., & Popkin, B. M. (2012). South Korea's entry to the global food economy: Shifts in consumption of food between 1998 and 2009. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 21(4), 618-629.
 • Lipoero, N.I., Geok Lin, K., Angeles-Aqdeppa, I. (2013). Food consumption patterns and nutrition transition in South-East Asia, Public Health Nutrition, 16(9), 1637-1643. doi: 10.1017/S1368980012004569.
 • Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 • Mleko i produkty mleczarskie, Raport sygnalny, Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (2014) FAMMU/ FAPA, Warszawa.
 • Nosecka, B., Krasowicz, S., Pawlak, K., Kita, K., Zaremba, Ł. (2012). Czynniki konkurencyjności sektora rolnożywnościowego we współczesnym świecie, Raport PW nr 54, IERiGŻ, Warszawa.
 • Overview Of FTA And Other Trade Negotiations (2016). Pobrane 15 sierpnia 2016 z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf.
 • Pawlak, K., Kita, K. (2013). Stan i pespektywy rozwoju handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi UE i NAFTA. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 315, t. 2, 75-86.
 • Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy Handel Rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Revised draft modalities for agriculture. TN/AG/W/4/Rev.4. WTO.
 • Rynek mięsny w Republice Korei (2010), suplement analizy Rynku artykułów rolno-spożywczych w Republice Korei, Ambasada RP w Seulu. Pobrane 17 lipca 2016 z: https://southkorea.trade.gov.pl/pl/analizyrynkowe/146568,rynek-miesny-w-republice-korei.html.pdf.
 • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 2, Statsoft Polska, Kraków.
 • Tokoyama, Y, Takagi, S, Ishibashi, K, Chern, WS. (2002). Recent Food Consumption Pattern of Japanese Households: Driving Forces behind Westernization. Selected paper. Annual Meeting American Agricultural Economics Association.
 • UNCTADStat (2016). http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx, dostęp 10.04.2016.
 • World Bank Database, http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS, dostęp 23.07.2016.
 • Zhang, W., Wang, Q. (2003). Changes in China's urban food consumption and implications for trade, Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting Montreal, Canada, July 27-30, 2003., Pobrane 14 kietnia 2016 z: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/21986/1/sp03zh05.pdf.
 • Zhou, Z., Hongbo, L., Cao, L. (2014). Food Consumption in China: The Revolution Continues, Edward Elgar Publishing.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.