PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 21 (XXI) | nr 23 (2) | 91--100
Tytuł artykułu

Raporty CSR a employer branding

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
CSR Report in Creating Employer Branding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia raportowania niefinansowego jako istotnej przesłanki dla budowania strategii marki pracodawcy. Zarządzanie przedsiębiorstwem to nastawienie na zysk, rozwój i wartość. Do osiągnięcia tych celów firmy mają do dyspozycji zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie. Priorytety mogą być różne i nie do podważenia jest duże znaczenie każdego z tych zasobów. Artykuł zajmuje się obszarem kapitału ludzkiego, jakim są pracownicy. Rynek pracy przechodzi od kilku lat rewolucję w kierunku rynku pracownika, co oznacza, że coraz częściej i odważniej to kandydaci do pracy dyktują swoje warunki lub przynajmniej mają określone wymagania i oczekiwania wobec nowej pracy. Dostosowując się do zmian, przedsiębiorstwa w obszarach HR tworzą strategię budowania wizerunku i marki pracodawcy, skierowaną do potencjalnych i obecnych pracowników - tzw. employer branding. W połączeniu z zastosowaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, corporate social responsibility) i raportowaniem niefinansowym jest to sposób na znalezienie się w czołówce najlepszych pracodawców, ale również na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, co nie pozostaje bez wpływu na wyniki finansowe. Raporty CSR mogą wspomóc firmę w budowaniu wizerunku na zewnątrz przez przekazywanie wiarygodnej, rzetelnej informacji interesariuszom i tworzenie podstaw dialogu z nimi oraz budowanie przejrzystych, trwałych relacji. W pracy posłużono się analizą literatury, raportów i przykładami praktycznymi funkcjonującymi w polskiej rzeczywistości gospodarczej, jak również obserwacjami własnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to point out the importance of non-financial reporting as an essential condition for building an employer brand strategy. In the article an analysis of literature, reports and case studies, existing in Polish reality, as well as their own observations were used. The management of company is focused on profit, growth, value. Companies have physical, financial and human resources to achieve these objectives. Priorities can be different but the importance of these resources cannot be underestimated. However, the article deals with the area of human capital, which are the employees. The labor market passes a few years a revolution in the market of employee, which means that more and more often and more boldly job candidates dictate their own terms, or at least have specific requirements and expectations. To keep up with the changes, in the areas of HR, companies form a strategy to build brand image and employer, addressed to potential and existing employees the so called "employer branding". In conjunction with the using of CSR it is not just a way of finding themselves among the best employers but also to gain a competitive advantage in the market, which has an impact on the financial results. CSR reports can help the company in building the image on the outside. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
91--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • [1] Armstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • [2] Biadacz R., Wyzwania XXI wieku a rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, red. H. Lelusz i R. Burchar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.
 • [3] http://top-employers.com/pl/
 • [4] http://hrstandard.pl/2016/11/02/najlepszy-pracodawca-2016-wyniki/
 • [5] http://kariera.forbes.pl/najatrakcyjniejsi-pracodawcy-w-polsce-2015,artykuly,196866,1,1.html
 • [6] Kaputa J., Raportowanie zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku, "Zarządzanie i Finanse" 11/1 (2013), s. 113-127, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_1_2_8.pdf (dostęp: 10.02.2016).
 • [7] Łada M., Kozarkiewicz A. Rachunkowość zarządcza - dwa wymiary prowadzenia badań naukowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 266/2 (2014).
 • [8] Macnar A., Moc employer brandingu - jak zbudować skuteczną markę pracodawcy?, "Personel i Zarządzanie" 2016/8.
 • [9] Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja Wspólnot Europejskich, COM, 2011, 68.
 • [10] Piwowarczyk A., Adaptacja nowego pracownika, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 202/7 (2016).
 • [11] Raport Employer Branding w Polsce 2012-2016, http://employerbrandingsummit.pl/raporteb/ (dostęp: 20.08.2016).
 • [12] Raport z monitoringu społecznej odpowiedzialności największych polskich firm. Teoria a praktyka, Fundacja Centrum CSR.PL, 2015, http://www.centrumcsr.pl/raporty-i-publikacje/ (dostęp: 28.08.2016).
 • [13] Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym, Difin, Warszawa 2011.
 • [14] Rubik J., Wytyczne i uregulowania raportowania społecznej odpowiedzialności, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2016/442.
 • [15] Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2013.
 • [16] Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B., Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • [17] Zaręba P., CSR na firmowym gruncie, "Personel i Zarządzanie" 2014/4.
 • [18] Zielona Księga. Promowanie europejskich ram odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, Komisja Wspólnot Europejskich, COM 2001, 366.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.