PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 21 (XXI) | nr 23 (2) | 101--113
Tytuł artykułu

Zmiany w powiadamianiu ratunkowym w Polsce - saldo korzyści i deficytów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in Area of Rescue Notification in Poland - Balance of Benefits and Deficits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powiadamianie ratunkowe stanowi niezwykle istotne kluczowe ogniwo w łańcuchu działań, które mają na celu przyjście z pomocą przez państwowe służby do osoby, która znalazła się w sytuacji zagrażającej jej bezpieczeństwu i o taką pomoc się zwraca. Zanim do akcji wkroczą służby, wyspecjalizowani ratownicy ze swoim skomplikowanym sprzętem, konieczne jest, żeby dotarła do nich informacja o tym, co się dzieje, gdzie i kto potrzebuje pomocy. Odpowiedzi na te podstawowe pytania niesie zgłoszenie alarmowe, którego obsługa stanowi przedmiot działania systemów powiadamiania ratunkowego. Od roku 2011 w Polsce zachodzi proces zmiany sposobu obsługi zgłoszeń alarmowych z dyspozytorskiego i dyspozytorsko-operatorskiego na operatorski. W chwili pisania tego artykułu obsługa zgłoszeń alarmowych w Polsce odbywa się równolegle na wszystkie wcześniej wymienione sposoby. Osoba potrzebująca pomocy albo osoba zgłaszająca taką potrzebę na rzecz innej osoby lub innych osób może zadzwonić bezpośrednio na numery alarmowe służb ratunkowych: Policji - 997, Państwowej Straży Pożarnej - 998 i Państwowego Ratownictwa Medycznego - 999. W takiej sytuacji mamy do czynienia z obsługą zgłoszenia w systemie dyspozytorskim lub dyspozytorsko-operatorskim. Można także wykonać połączenie na numer 112 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Takie połączenie zostanie obsłużone w sposób operatorski. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza zalet i wad poszczególnych systemów obsługi zgłoszeń alarmowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Emergency notification is an extremely important key link in the chain of actions that are aimed at coming by the national with help to a person who becomes in a situation threatening its security and asks for such assistance. Before the specialized service and rescue teams enter into action with their sophisticated equipment, it is required to reach information about what is happening, where it happens and to whom it happens. The answers to these fundamental questions brings a connection to emergency notification, whose handling is a subject of the operation of the emergency notification systems. Since the year 2011 in Poland this process of change way of handling emergency calls from the dispatcher's way to operator's way has occurred. At the time of writing this article, a handling of emergency calls in Poland is carried out in parallel on both of the previously mentioned ways. A person who needs assistance, or a person presenting such a need for another person or other people, can directly call emergency numbers emergency services: the Police - 997, the State Fire Service - 998 and the State Medical Rescue - 999. In such case we are dealing with a handling of notification in dispatchers way. It may also make a call to 112 in Emergency Notification Centre. Such connections will be handled in a manner operator. The subject of this study is to analyze the advantages and disadvantages of both systems of handling emergency alerts. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
101--113
Opis fizyczny
Twórcy
  • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Bibliografia
  • [1] Rysz S.J., Głusi w systemie powiadamiania ratunkowego. Analiza zagadnienia z perspektywy końca roku 2014, "Zeszyty Naukowe WSIZiA w Warszawie" 30/1 (2015).
  • [2] Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz.U. UE L 108 z 24.4.2002, str. 51 z 24 kwietnia 2002 r.).
  • [3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (Dz.U. UE L 207/1 6.8.2010 z 7 lipca 2010 r.), ze strony WWW: http://www.nettax.pl/serwis/imgpub/duuel/2010/207/l_20720100806pl00010013.pdf, (dostęp: 23.12.2015).
  • [4] Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59 2009.02.10).
  • [5] Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2013 poz. 1635 ze zm.).
  • [6] http://www.rcit.res.pl/files/telefony_podreczne.htm, (dostęp: 16.12.2015).
  • [7] http://www.wroclaw.pl/telefony-alarmowe-zaufania-infolinie-we-wroclawiu, (dostęp: 9.12.2015).
  • [8] http://bezpieczna.um.warszawa.pl/kontakt/telefony-alarmowe, (dostęp: 21.12.2015).
  • [9] http://www.waznetelefony.pl/, (dostęp: 21.12.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.